Poniżej zamieszczono sylabusy dla przedmiotów prowadzonych na kierunku Praca socjalna:

- 1 semestr studiów licencjackich (TUTAJ)

- 2 semestr studiów licencjackich (TUTAJ)

- 3 semestr studiów licencjackich (TUTAJ)

- 4 semestr studiów licencjackich (TUTAJ)

- 5 semestr studiów licencjackich (TUTAJ)

- 6 semestr studiów licencjackich (TUTAJ)

- 1 semestr studiów magisterskich (TUTAJ)

- 2 semestr studiów magisterskich (TUTAJ)

- 3 semestr studiów magisterskich (TUTAJ)

- 4 semestr studiów magisterskich (TUTAJ)

NAZWA PRZEDMIOTU
KIERUNEK semestr plik
Etyka pracy socjalnej Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
Historia pracy socjalnej Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
Metodologia nauk społecznych Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
 Podstawy socjologii Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
 Polityka społeczna 1 Praca socjalna  (I stopnia)  POBIERZ
Prawa człowieka w XXI wieku Praca socjalna  (I stopnia)  1  POBIERZ
 Psychologia rozwoju człowieka Praca socjalna  (I stopnia)  1 POBIERZ 
Społeczno kulturowe problemy zdrowia i choroby Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
Subkultury mlodzieżowe Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
Tanatologia Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
Wstęp do pracy socjalnej 1 Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
Zajęcia praktyczne w placówkach 1 Praca socjalna  (I stopnia) 1 POBIERZ
Cywilizacje pozaeuropejskie Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
 Design thinking jako metoda projektowania innowacji Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
Encyklopedia prawa  Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
Historia myśli socjologicznej  Praca socjalna  (I stopnia) POBIERZ
Małżeństwo w ujęciu socjologicznym  Praca socjalna  (I stopnia) POBIERZ
 Polityka socjalna  Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
Polityka społeczna 2 Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
 Praktyka zawodowa Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
 Propedeutyka edukacji Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
 Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
 Psychologia konfliktu Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
 Wstęp do pracy socjalnej 2 Praca socjalna  (I stopnia) 2 POBIERZ
 Zajęcia praktyczne w placowkach 2 Praca socjalna  (I stopnia) POBIERZ
 Gender studies  Praca socjalna  (I stopnia) 3 POBIERZ
Makrosocjologia 1   Praca socjalna  (I stopnia) 3 POBIERZ
 Metody badań socjologicznych 1  Praca socjalna  (I stopnia) 3 POBIERZ 
 Mikrosocjologia  Praca socjalna  (I stopnia) 3 POBIERZ 
Pedagogika społeczna   Praca socjalna  (I stopnia) 3 POBIERZ 
Psychologia społeczna   Praca socjalna  (I stopnia) 3 POBIERZ 
 Socjologia przedsiębiorczości  Praca socjalna  (I stopnia) POBIERZ
 Socjologiczna analiza Koscioła  Praca socjalna  (I stopnia) POBIERZ 
 Statystyka społeczna  Praca socjalna  (I stopnia) 3 POBIERZ 
 Teoria i metody pracy socjalnej  Praca socjalna  (I stopnia) 3 POBIERZ
 Ewolucjonizm a socjologia religii  Praca socjalna  (I stopnia) 4 POBIERZ
 Gerontologia społeczna Praca socjalna  (I stopnia) 

4

POBIERZ
 Makrosocjologia 2 Praca socjalna  (I stopnia)  4 POBIERZ
Metody i techniki badan socjologicznych 2   Praca socjalna  (I stopnia) 4 POBIERZ
 Praktyka specjalizacyjna Praca socjalna  (I stopnia)  4 POBIERZ
 Przygotowanie i ewaluacja praktyki spcjalizacyjnej  Praca socjalna  (I stopnia) 4 POBIERZ
 Psychopatologia   Praca socjalna  (I stopnia) 4 POBIERZ
Socjologia młodzieży    Praca socjalna  (I stopnia) 4 POBIERZ
Socjologia zmysłów    Praca socjalna  (I stopnia) 4 POBIERZ
Teoria i metody pracy socjalnej 2    Praca socjalna  (I stopnia) 4 POBIERZ
Teoria zróżnicowania społecznego    Praca socjalna  (I stopnia) 4 POBIERZ
 Wprowadzenie do filozofii  Praca socjalna  (I stopnia)  4 POBIERZ
 Bezpieczeństwo osobiste Praca socjalna  (I stopnia)   5 POBIERZ
Biomedyczne aspekty zdrowia   Praca socjalna  (I stopnia)  5 POBIERZ
Diagnozowanie i projektowanie   Praca socjalna  (I stopnia)  5 POBIERZ
 Obszary pracy socjalnej Praca socjalna  (I stopnia)   5 POBIERZ
Partycypacja w zarządzaniu lokalnym   Praca socjalna  (I stopnia)  5 POBIERZ
Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród  Praca socjalna  (I stopnia)   5 POBIERZ
Prawo rodzinne   Praca socjalna  (I stopnia)  5 POBIERZ
Problematyka mężczyzn i męskości Praca socjalna  (I stopnia)   5 POBIERZ
Proseminarium dyplomowe  Praca socjalna  (I stopnia)  5 POBIERZ
Socjologia problemów społecznych   Praca socjalna  (I stopnia)  5 POBIERZ
Socjologia moralności Praca socjalna  (I stopnia) 5 POBIERZ
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania Praca socjalna  (I stopnia) 5 POBIERZ
Terapia rodzinna Praca socjalna  (I stopnia) 5 POBIERZ
 Dewiacja i patologia społeczna  Praca socjalna  (I stopnia) 6 POBIERZ 
 Ekonomia z elementami zarządzania Praca socjalna  (I stopnia)  6 POBIERZ
 Pedagogika specjalna Praca socjalna  (I stopnia)  6 POBIERZ
 Seminarium dyplomowe  Praca socjalna  (I stopnia) 6 POBIERZ
 Socjologia integracji europejskiej  Praca socjalna  (I stopnia) 6 POBIERZ
 Socjologia kultury  Praca socjalna  (I stopnia)  6 POBIERZ 
Socjologia zmysłów   Praca socjalna  (I stopnia)  6 POBIERZ
Społeczna historia cywilizacji europejskiej   Praca socjalna  (I stopnia)  6 POBIERZ
 Trening interpersonalny Praca socjalna  (I stopnia)   6 POBIERZ
 Wykluczenie społeczne Praca socjalna  (I stopnia)   6 POBIERZ
Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej  Praca socjalna  (II stopnia)  1 POBIERZ
 Metody pracy socjalnej Praca socjalna  (II stopnia)   1 POBIERZ
 Procesy zmiany społecznej  Praca socjalna  (II stopnia)  1 POBIERZ
Seminarium magisterskie 1  Praca socjalna  (II stopnia)  1 POBIERZ
 Socjologia zdrowia psychicznego  Praca socjalna  (II stopnia)  1 POBIERZ
Społeczne oblicza katastrof   Praca socjalna  (II stopnia)  1 POBIERZ
Wprowadzenie - animacja społeczności lokalnych Praca socjalna  (II stopnia) 1 POBIERZ
Wprowadzenie -asystentura i mediacja socjalna Praca socjalna  (II stopnia) 1 POBIERZ
Wprowadzenie -organizacja usług socjalnych Praca socjalna  (II stopnia) 1 POBIERZ
Związki intymne Praca socjalna  (II stopnia) 1 POBIERZ
 Edukacja społeczności lokalnych Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Integracja społeczna Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Metodyka pracy socjalnej Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Partnerstwo lokalne Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
Praktyki zawodowe  Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Rodzina wieloproblemowa Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Seminarium magisterkie 2 Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Socjologiczne podstawy resocjalizacji Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Społeczność lokalna Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
 Usługi socjalne Praca socjalna  (II stopnia) 2 POBIERZ
Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Diagnozowanie sieci społecznych  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Globalizacja przestępczości zorganizowanej  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Innowacje w usługach socjalnych  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Migracje  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Organizacje pozarządowe w usługach socjalnych  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Organizowanie sieci społecznych  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
 Prawo w pomocy społecznej  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
 Problemy miejskie  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Profilaktyka społeczna   Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
 Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
 Seminarium magisterskie 3  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Uzależnienia   Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
 Wybrane problemy współczesnych uzależnien  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
 Zróżnicowania i nierównosci społeczne  Praca socjalna  (II stopnia) 3 POBIERZ
Ekonomia społeczna   Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ
Komunikacja interpersonalna  Praca socjalna  (II stopnia)  4 POBIERZ
Lokalna polityka społeczna  Praca socjalna  (II stopnia)  4 POBIERZ
Mediacja w pracy socjalnej   Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ
 Nowoczesne zarządzanie  Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ
Planowanie społeczne   Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ
Praca socjalna w sytuacjach nadzwyczajnych   Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ
Public Realations i marketing w pracy socjalnej Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ
Seminarium magisterskie 4 Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ
Usługi socjalne w Europie Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ
Zarządzanie projektami społecznymi i zespołem Praca socjalna  (II stopnia) 4 POBIERZ