Program studiów stacjonarnych III stopnia w Instytucie Socjologii - obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

 

Pobierz program

 

Program studiów stacjonarnych III stopnia w Instytucie Socjologii - obowiązuje roczniki, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2017/2018

I rok

Przedmiot Liczba godzin (doktoranci niestacjonarni 50%) ECTS Zaliczenie
Kształcenie psychopedagogiczne - wykład ogólnouniwersytecki 10 2 Zaliczenie na ocenę
Kształcenie psychopedagogiczne - konwersatorium wydziałowe 10 3 Zaliczenie na ocenę
Kształcenie psychopedagogiczne - wydziałowe warsztaty metodyczne 15 3 Zaliczenie na ocenę
Fakultatywny wykład ogólnouniwersytecki 30 2 Zaliczenie na ocenę
Fakultatywny wykład wydziałowy
AMU-PIE I
30 3 Egzamin
Seminarium doktoranckie 30 2 Zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe / Zajęcia dydaktyczne 60-90 1 Ankieta oceniająca
   

16

 

Razem 16 pkt. ETCS (9 pkt. "rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe", w tym 8 h zajęcia psychopedagogiczne)

 

II rok

Przedmiot Liczba godzin (doktoranci niestacjonarni 50%) ECTS Zaliczenie
Kształcenie psychopedagogiczne emisja głosu - warsztaty 20 3 Zaliczenie na ocenę
Fakultatywny wykład wydziałowy
AMU-PIE II
30 3 Egzamin
Fakultatywny wykład wydziałowy dla doktorantów 30 3 Egzamin
Fakultatywny wykład instytutowy I 30 3 Egzamin
Seminarium doktoranckie 30 2 Zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe / Zajęcia dydaktyczne 60-90 1 Ankieta oceniająca
    15  

Razem 15 pkt. ETCS (4 pkt. "rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe", w tym 3 h zajęcia psychopedagogiczne)

III rok

Przedmiot Liczba godzin (doktoranci niestacjonarni 50%) ECTS Zaliczenie
Fakultatywny wykład instytutowy I lub Fakultatywny wykład wydziałowy
AMU-PIE III
30 3 Egzamin
Warsztat badacza 30 5 -
Seminarium doktoranckie 30 2 Zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe / Zajęcia dydaktyczne 60-90 1 Ankieta oceniająca
    11  

Razem 11 pkt. ETCS (6 pkt. "rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe")

IV rok

Przedmiot Liczba godzin (doktoranci niestacjonarni 50%) ECTS Zaliczenie
Seminarium doktoranckie 30 2 Zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe / Zajęcia dydaktyczne 60-90 1 Ankieta oceniająca
    3  

Razem 3 pkt. ETCS (1 pkt. "rozwijający umiejętności dydaktyczne lub zawodowe")


Podsumowując, w całym toku studiów doktoranckich jest do zdobycia 45 pkt. ECTS (w tym 20 „rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe”, w tym 11 h kształcenia psychopedagogicznego)

 

Pobierz program studiów