Zaawansowane badania socjologiczne II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024)

 

I ROK ZAAWANSOWANE BADANIA SOCJOLOGICZNE II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024) - DO POBRANIA

Godziny Poniedziałek  WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
08:00
-9:30
    Teoria i metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Szynkiewicz
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Seminarium przedprojektowe
dr Łukasz Rogowski
seminarium
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
 
9:45
-11:15
     Teoria i metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Szynkiewicz
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
od grudnia
 Dylematy współczesnej socjologii
Dr Ariel Modrzyk
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 
11:30
-13:00
 Język angielski
Mgr Małgorzata Burdosz-Mila
Gr. 2 - lektorat
sala 408, ul. Międzychodzka 5
   Logika
Dr Mariusz Szynkiewicz
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
od 23 listopada
Etyczne i prawne aspekty badań

Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
 
13:15
-14:45
 Filozofia nauki
Prof. UAM dr hab.
Radosław Kazibut
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
   Problemy i wyzwania współczesności
Prof. dr hab. Marek Krajewski
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
od grudnia
Problemy i wyzwania współczesności
Dr Maciej Frąckowiak
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 

Dylematy współczesnej
socjologii
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia

 

 
15:00
-16:30

 Zarządzanie projektem
Dr Małgorzata Kubacka
laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
od stycznia
Projekt&Research-Based Learning
Dr Małgorzata Kubacka
laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

  Seminarium przedprojektowe
dr Łukasz Rogowski
seminarium
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
 
16:45
-18:15
 

 

 
18:30
-20:00