Zaawansowane badania socjologiczne II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

 

 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USOSweba DEDYKOWANA STUDENTOM

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=instrukcje.html

Godziny Poniedziałek  WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
08:00
-9:30
  Teoria i metodologia nauk społecznych: Przygotowanie i logika prowadzenia badań społecznych
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
Dr Małgorzata Kubacka
wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
  Język programowania R
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski

Dr Piotr Cichocki
przedmiot około projektowy 1 – warsztat
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
 
9:45
-11:15
  Komunikacja naukowa i fundraising: Pozyskiwania środków na badania
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
ćwiczenia
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
  Badania dla projektowania
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Dr Marta Skowrońska
przedmiot około projektowy 1 – warsztat
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
 
11:30
-13:00
   Badania wizualne
Dr Łukasz Rogowski
przedmiot około projektowy 1 – warsztat
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
Translatorium 1
Dr Maj Brzozowska-Brywczyńska
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
 
13:15
-14:45
 Język angielski
Mgr Małgorzata
Burdosz-Mila

 lektorat
sala 408, ul. Międzychodzka 5
Pracownia badawcza 1
grupa 1
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
----------------
Pracownia badawcza 1
grupa 2
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 
 

 

 
15:00
-16:30

Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

 Pracownia badawcza 1
grupa 1
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
----------------
Pracownia badawcza 1
grupa 2
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
-------------------------
Socjologia sztuki
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Beata Kowalczyk
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
Socjologia transhumanistyczna
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Ariel Modrzyk
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------------
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia obcości
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------------
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
Socjologia języka
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 5 ul. Międzychodzka 5
----------------------
Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5

 

16:45
-18:15


Socjologia sportu
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

 

Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
przedmiot około projektowy 1 – fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5 

 
18:30
-20:00
   

 

   

 I ROK ZAAWANSOWANE BADANIA SOCJOLOGICZNE II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024) - DO POBRANIA

 

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.

Rejestracja na zajęcia od 21 lutego od godz. 11,30.
Rejestracja na przedmioty okołoprojektowe 1 (fakultety) dla wszystkich od 21 lutego od godz. 12.00 (rejestracja na zasadzie „kto pierwszy”).

Przedmioty okołoprojektowy 1 – warsztaty (2 do wyboru)
• Język programowania R: 1/Wprowadzenie do analizy danych w R; 2/Wizualizacja analiz z pakietem ggplot2 – Prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski; Dr Piotr Cichocki
• Badania dla projektowania – Dr Marta Skowrońska; Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
• Badania wizualne – Dr Łukasz Rogowski

Przedmioty okołoprojektowy 1 – fakultety (1 do wyboru).
UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana).

• Socjologia władzy i polityki (dawniej: Stare i nowe oblicza władzy) – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
• Socjologia języka - Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
• Socjologia sztuki - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Beata Kowalczyk
• Socjologia transhumanistyczna - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Ariel Modrzyk
• Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
• Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
• Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
• Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
• Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
• Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
• Socjologia kultury – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
• Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej
• Ewolucjonizm a socjologia religii - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
• Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie – Dr Przemysław Pluciński
• Teoria zróżnicowania społecznego - Dr Przemysław Pluciński

Tematyka seminariów magisterkich na kierunkach Socjologia i Zaawansowane badania socjologiczne w roku akademickim 2023/2024 - DO POBRANIA