1. Wnioski można składać:
- w wersji papierowej (budynek C: pokój 3, Biuro Obsługi Studenta Kampusu Ogrody lub pokój 105, Wydział Socjologii)
- w wersji elektronicznej poprzez USOS
- w wersji elektronicznej poprzez e-mail (wniosek w formie skanu z podpisem, ewentualne załączniki)

2. W zależności od kierunku studiów wnioski w wersji elektronicznej przyjmują i nimi administrują:
- socjologia: p. mgr Anna Olejniczak, annole2@amu.edu.pl, tel. (+48) 61 829 2121
- praca socjalna: p. mgr inż. Aleksandra Błaszkowska, alekb@amu.edu.pl, tel. (+48) 61 829 2114

3. Adresatem wniosków do Dziekana w sprawach studenckich jest dr hab. Agnieszka Jeran, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Socjologii

4. Wnioski należy składać na formularzach wniosków, dostępnych na stronie www Wydziału Socjologii http://socjologia.amu.edu.pl/wzory-wnioskow

5. Konsultacje spraw związanych z wnioskami i przebiegiem studiów możliwe są także w p. 105 na Wydziale Socjologii (p. mgr Małgorzata Błasiak-Duda, mblasiak@amu.edu.pl, tel. 61 829 2272)

 Formularz uniwersalny dla wniosku do Dziekana 

 POBIERZ 

 Wniosek o powtarzanie niezaliczonych przedmiotów

 POBIERZ

 Wniosek o przedłużeniu wpisu zaliczeń

 POBIERZ

 Wniosek o przedłużenie sesji

 POBIERZ

 Wniosek o zmianę grupy

 POBIERZ

 Wniosek o wypisania / wpisanie na przedmiot

 POBIERZ

 Wniosek o uznanie osiągnięć

 POBIERZ

 Wniosek o udzielenie urlopu dziekńskiego

 POBIERZ

 Wniosek o indywidualną organizację studiów

 POBIERZ

 Wniosek o reaktywację na studia

 POBIERZ

 Wniosek o reaktywację na obronę

 POBIERZ

 Wniosek o egzamin komisyjny

 POBIERZ

 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

 POBIERZ
Procedura postępowania w przypadku próśb o korektę imienia (nazwiska) w systemach informatycznych UAM widocznych dla innych użytkowników  POBIERZ

 

Więcej materiałów oraz instrukcje dla studentów podchodzących do obrony pracy dyplomowej znajdują się TUTAJ.