Zasady otwierania przewodów doktorskich dla studentów z Wydziału Socjologii UAM

 Pobierz

Zasady otwierania przewodów doktorskich dla studentów spoza Wydziału Socjologii UAM.

pdf Pobierz

Rules for opening doctoral dissertation for students from outside the Faculty of Sociology Adam Mickiewicz University (English version)

pdf Download