PRACA SOCJALNA

Nazwa kierunku studiów: praca socjalna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat

 

Program dla naboru 2024/2025 

Program studiów (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Program dla naboru 2023/2024

Program studiów (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Program dla naboru 2022/2023 

Program studiów (PDF)