MoWiz small

MoWiz (Monitoring wizyjny jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości) - więcej informacji TUTAJ.


AMICA LOGO


Ogólnopolskie badanie sąsiedztwa realizowane przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Instytutem Socjologii UAM na zlecenie firmy Amica S.A. Projekt przeprowadzany jest w oparciu o cztery techniki badawcze (1) desk research, (2) ankietę internetową, (3) wywiad kwestionariuszowy oraz (4) spacer badawczy w wybranych ośrodkach miejskich. Badanie zostanie zwieńczone raportem pod koniec lipca 2019.


OSIEDLE KOPERNIKA

 

Po sąsiedzku to projekt badawczy realizowany przez Instytut Socjologii UAM we współpracy z Amica SA. Intencją badaczy jest zdiagnozowanie współczesnego, w dużej mierze wielkoblokowego sąsiedztwa oraz odpowiedzenie na kilka szczegółowych pytań dotyczących związku typu zamieszkania (w wysokich blokach, niższych blokach) i specyfiki relacji sąsiedzkich. Projekt zainicjowała kampania społeczna realizowana obecnie przez Amica SA: Amica for others (więcej informacji TUTAJ), precyzyjniej zaś, zapotrzebowanie koncernu na dane społeczne. W ramach projektu Instytut Socjologii zrealizuje ze studentami badania na osiedlu Kopernika w Poznaniu. W teren wyjdzie blisko 50 studentów, realizując klasyczne badanie sondażowe oraz kilkadziesiąt spacerów badawczych i wywiadów pogłębionych z mieszkańcami. Młodzi badacze pojawią się na Kopernika na początku lipca. Do śledzenia rozwoju wypadków zapraszamy na nasz profil facebookowy (TUTAJ) oraz na naszą stronę internetową. Postaramy się być widoczni, niemniej mało uciążliwi. Koordynator badania: Marek Nowak (marek.nowak@amu.edu.pl).