(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024)

GODZINY

PONIEDZIAŁEk 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

8.00
-9:30

Lektoraty

 Procesy grupowe
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
-------------
od stycznia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Grupa 1 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
--------------------------
Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
---------------------------------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab.
Dorota Mroczkowska
Gr. 2- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
od grudnia
godz. 9.45 sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------

Podstawy socjologii_1
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Grupa 1 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
od grudnia
godz. 9.45 sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE FIZYCZNE
9:45
-11:15

 

Lektoraty

Procesy grupowe
Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
--------------------
Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
----------------------------------
od stycznia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Podstawy socjologii_1
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
gr. 4 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------------
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------------------
Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


WYCHOWANIE FIZYCZNE  
11:30
-13:00

Lektoraty

od 17 października
Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala 004 (kinowa), bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
 Podstawy socjologii_1
Prof. dr hab. Marek Krajewski wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
-------------------
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Gr. 4- ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 3 –ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
----------------------------------
od stycznia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Dr Małgorzata Kubacka
Gr. 3 –ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

13:15
-14:45

Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
-------------------

Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 4- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
------

od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Antropologia kulturowa
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
wykład
sala 004 (kinowa), bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Podstawy socjologii_1
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 3 –ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
89
-------------------------
Procesy grupowe
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr. 4- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------------------
Podstawy socjologii_1
Dr hab. Przemysław Nosal
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Gr. 3 –ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
--------------------------
Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 4- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
----------------------------------
od stycznia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Dr Małgorzata Kubacka
Gr. 4- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
15:00
-16:30

 Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 3- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
------------------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

   Procesy grupowe
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr. 3- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
   
16:45
-18:15
     

Lektoraty

18:30
-20:00

Lektoraty

  

 UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracj a na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.

I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024) - DO POBRANIA

 

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązują 2 fakultey.


Fakultety
Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Problemy miejskie - prof. UAM dr hab. Marek Nowak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala 312 bud. D
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E
Metodyka pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska – poniedziałek godz. 13.15-14.45 sala 107, bud. D

Wykład w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, limity będą zwiększane pod warunkiem, że limity będą wyczerpane we wszystkich grupach. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024) 

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
Lektoraty


Zarządzanie czasem
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 1– ćwiczenia
sala 408 ul. Międzychodzka 5 
---------------------
Procesy ludnościowe w Polsce
Dr hab. Przemysław Nosal
Gr.2 – ćwiczenia
sala 409. Międzychodzka 5
 Statystyka społeczna
Dr Małgorzata Kubacka
wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
od 20 paźdiernika
Statystyka społeczna

Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. A – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
9:45
-11:15Lektoraty

 Metody badań ilościowych
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
wykład
sala D bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 2– ćwiczenia
sala 408 ul. Międzychodzka 5

 ---------------------
Procesy ludnościowe w Polsce
Dr hab. Przemysław Nosal
Gr.1 – ćwiczenia
sala 409. Międzychodzka 5


 Antropologia organizacji
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------------
Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. B – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

od 20 paźdiernika
Statystyka społeczna

Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. A – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
11:30
-13:00

Lektoraty

Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. A – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Dominacja kulturowa
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
konwersatorium
sala 112, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. C – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

od 20 paźdiernika
Statystyka społeczna

Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. B – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

13:15
-14:45

 

Socjologia kultury popularnej
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
--------------------
Badania pracownicze
(Staff research)
Mod. Badania rynkowe
Dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89Kultura wizualna
Mod. Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
od 20 paźdiernika
Statystyka społeczna

Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. B – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

15:00
-16:30


   

 

 od 20 paźdiernika
Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. C – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
16:45
-18:15
 

 

 

 Lektoraty

  od 20 paźdiernika
Statystyka społeczna

Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. C – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
18:30
-20:00


Lektoraty
 

UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracj a na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024) - DO POBRANIA

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
 Lektoraty   Ilościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
 Etnografia w badaniach konsumenckich
Mod. Badania rynkowe
Prof. Magdalena Ziółkowska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Gender Studies
Mod. Kultura i media
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Seminaria licencjackie
9:45
-11:15
 Lektoraty  Raport z ćwiczeń terenowych
Dr Maciej Frąckowiak
Mgr Jan Jęcz
Mgr Bogna Kociołowicz-Wiśniewska
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Jakościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Przygotowanie projektu badawczego
Dr Małgorzata Kubacka
Gr. 3 – laboratorium
sala 122 bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Gender Studies
Mod. Kultura i media
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------------

Różnice kulturowe w biznesie
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 1 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------

Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 2 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


11:30
-13:00
 Lektoraty Socjologia ciała
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
---------------------------
Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
89
Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala 004, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Współczesne teorie socjologiczne_1
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
wykład
sala 213, bud. C (II piętro W. Filozoficzny)
ul. Szamarzewskiego 89

Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------

Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 13:15
-14:45
 Seminaria licencjackie
Polityka równościowa
Mod. Kultura i media
Dr Przemysław Nosal
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2 – laboratorium
sala 122 bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 3 - konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
--------------------
od grudnia
Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 2- konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


Raport z ćwiczeń terenowych
Grupa Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Raport z ćwiczeń terenowych
Grupa Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
sala 108 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
15:00
-16:30
 Seminaria licencjackie  
16.45
-18.15
 Lektoraty
18.30
-20.00


 Lektoraty

 

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY  2023/2024) - DO POBRANIA

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety
Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Problemy miejskie - prof. UAM dr hab. Marek Nowak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala 312 bud. D
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E
Metodyka pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska – poniedziałek godz. 13.15-14.45 sala 107, bud. D

Wykład w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D

 

 


TERMINY SEMINARIÓW USTALA PROMOTOR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72
Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl