I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023)

GODZINY

PONIEDZIAŁEk 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

8.00
-9:30

Lektoraty

Reprezentacje kulturowe
Moduł: Kultura
i media
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
------------------
Socjologia rynku
Moduł: Badania rynkowe
Dr Beata Kowalczyk
wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Ariel Modrzyk
wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE FIZYCZNE
9:45
-11:15

 

Lektoraty

Socjologia języka
fakultet/wykład
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 


od 8 marca
Współczesne badania kultury

Moduł: Kultura
i media

Prof. dr hab. Marek Krajewski
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
--------------------

Nowoczesne formy marketingu
Moduł: Badania rynkowe

Dr Beata Kowalczyk
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
wykład
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89 


WYCHOWANIE FIZYCZNE  
11:30
-13:00

Lektoraty

 Podstawy socjologii_2
Prof. dr hab. Marek Krajewski
wykład
sala 004, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Współczesne społeczeństwo polskie
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Gr. 1– ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
--------------------
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
Gr. 2– ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------
Podstawy socjologii_2
Dr Przemysław Nosal
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
 Podstawy socjologii_2
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------------
Współczesne społeczeństwo polskie
Mgr Rafał
Wysoczański-Minkowicz
Gr. 2– ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
--------------------
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
Gr. 3– ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

13:15
-14:45

Ćwiczenia
z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura
i media
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
/ Co 2 tygodnie
-----
Praktyki kulturowe
Moduł: Kultura
i media
Dr Beata Kowalczyk
wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
/ Co 2 tygodnie
-----------------------
Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Beata Kowalczyk
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
/ Co 2 tygodnie

Bliskie związki w perspektywie socjologicznej
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------

Cywilizacje pozaeuropejskie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5

 Współczesne społeczeństwo polskie
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Gr. 3– ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------------
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
Gr. 1– ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
----------------------
Podstawy socjologii_2
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Fotografia i zmiana społeczna
Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 
15:00
-16:30

Ćwiczenia
z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura
i media
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
/ Co 2 tygodnie
--------


Praktyki kulturowe

Moduł: Kultura
i media

Dr Beata Kowalczyk
wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
/ Co 2 tygodnie
-------------------------
Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Beata Kowalczyk
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
/ Co 2 tygodnie

       
16:45
-18:15
     

Lektoraty

18:30
-20:00

Lektoraty

  

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) - DO POBRANIA

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku SOCJOLOGII LIC

Rejestracja – rozpoczyna się od czwartku lutego godz. 8.30
Rejestracja zakończy się w sobotę 4 marca
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z semestru zimowego (1)

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
23 lutego  tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
24 lutego tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
25 lutego tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3
26 lutego tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3 i 4

Przykład – Jak wygląda rejestracja w USOS/ na podstawie rejestracji z poprzednich lat.

1.Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Podstawy socjologii 2 (wykład +ćwiczenia)
3 grupy/ 
obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmioty:

 • Współczesne społeczeństwo polskie
 • Socjologia klasyczna

2.Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.
Fakultety do wyboru:

 • Socjologia języka – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
 • Bliskie związki w perspektywie socjologicznej  – Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Cywilizacje pozaeuropejskie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Fotografia i zmiana społeczna – Dr Maciej Frąckowiak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social ladder – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański – środa godz. 15.00-16.30 sala 132, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • Sociology of home and dwelling - Dr Marta Skowrońska – czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312, bud. D ul. Szamarzewskiego 89

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

3.Rejestracja na moduły 

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty  z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Praktyki kulturowe
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot: Zachowania konsumenckie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 27 lutego

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, limity będą zwiększane pod warunkiem, że limity będą wyczerpane we wszystkich grupach. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) 

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
Lektoraty

Socjologia Internetu
konwersatorium
Moduł: Kultura
i media
Dr Łukasz Rogowski
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------
Marketing społecznościowy
(social media marketing)
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Maciej Frąckowiak
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Makrostruktury społeczne
Dr Jacek Kubera
Gr. 1- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
   
9:45
-11:15Lektoraty

Społeczna odpowiedzialność biznesu
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
-----------------
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
wykład
Moduł: Kultura
i media

Dr Łukasz Rogowski
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
 Metody badań jakościowych
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Gr. 1 - laboratorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
--------------------
Metody badań jakościowych
Dr Marta Skowrońska
Gr. 2 - laboratorium
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89

Makrostruktury społeczne
Dr Jacek Kubera
Gr. 2- ćwiczenia
sala 105, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
-------------------
Metody badań jakościowych
Dr Marta Skowrońska
Gr. 3 - laboratorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
 
11:30
-13:00

Lektoraty

od 7 marca
Metody badań jakościowych

Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89 


Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 4

Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
konwersatorium
Moduł: Kultura
i media
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------
Społeczna odpowiedzialność biznesu
wykład
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89

 

13:15
-14:45

Ewolucjonizm
a socjologia religii

Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
fakultet/ wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------------
Ruchy społeczne : teorie,
praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


Makrostruktury społeczne

Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89Komunikowanie
w grupie

konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
-----------------
Media w badaniach społecznych
konwersatorium
Moduł: Kultura
i media

Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


15:00
-16:30
Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Gr. A – ćwiczenia
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
--------------------
Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Gr. B – ćwiczenia
Dr Maciej Frąckowiak
Mgr Jan Jęcz
Mgr Bogna Kociołowicz-Wiśniewska
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------
Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Gr. C – ćwiczenia
Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia sztuki
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Beata Kowalczyk
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
 

 

16:45
-18:15
 

 

 

 Lektoraty

  
18:30
-20:00


Lektoraty
 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) - DO POBRANIA

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku SOCJOLOGII LIC

Rejestracja – rozpoczyna się od czwartku 23 lutego godz. 9.30
Rejestracja zakończy się 4 marca

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z poprzedniego semestru (3)

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
23 lutego tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
24 lutego tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
25 lutego tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3

Przykład – Jak wygląda rejestracja w USOS/ na podstawie rejestracji z poprzednich lat.

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe wykład + ćwiczeniaobowiązują limity w poszczególnych grupach:
 • Metody badań jakościowych – wykład + 3 grupy
 • Makrostruktury społeczne – wykład +2 grupy
 1. Rejestracja na fakultety (przy zapisach na fakultety obowiązują limity) – wybierajcie Państwo
  1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Fakultety.

 • Socjologia sztuki – prof. dr hab. Marek Krajewski, dr Beata Kowalczyk
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie – dr Przemysław Pluciński
 • Teoria zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social ladder – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański – środa godz. 15.00-16.30 sala 132, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • Sociology of home and dwelling - Dr Marta Skowrońska – czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312, bud. D ul. Szamarzewskiego 89

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na moduły

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty  z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot: społeczna odpowiedzialność biznesu
 1. Rejestracja na przedmioty : Przygotowanie do ćwiczeń terenowych oraz Ćwiczenia terenowe, odbędzie się w terminie późniejszym (po podaniu tematyki ćwiczeń).

Grupa A – Prof. UAM dr Marek Nowak –tematyka praktyk zostanie podana
Grupa B – Dr Maciej Frąckowiak, Mgr Jan Jęcz, Mgr Bogna Kociołowicz-Wiśniewska - tematyka praktyk zostanie podana
Grupa C – Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek - tematyka praktyk zostanie podana

                                                                                                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNIM 2022/2023)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
Seminaria licencjackie Realizacja projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
Gr.1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 
 Seminaria licencjackie Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
9:45
-11:15
  Socjologia kultury
prof. UAM dr hab. Jakub Isański
socjologia szczegółowa/wykład
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89 
-------------------
Socjologia sportu
prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
socjologia szczegółowa/wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
----------------------
Socjologia przedsiębiorczości
prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
socjologia szczegółowa/wykład
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
 Realizacja projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
Gr.2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89


Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


11:30
-13:00
 Seminaria licencjackie  Socjologia zmysłów
prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
socjologia szczegółowa/wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
--------------------
Socjologia obcości
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Socjologia narodu
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
socjologia szczegółowa
socjologia szczegółowa/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------------

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
socjologia szczegółowa/wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------

Społeczne oblicza katastrof
Prof. UAM dr hab. Piotr Matczak
socjologia szczegółowa/wykład
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89

Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 5 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
 13:15
-14:45
 Seminaria licencjackie  Współczesne teorie socjologiczne_2
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
wykład
sala 004, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Realizacja projektu badawczego
Dr Jacek Kubera
Gr. 4 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 

Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
socjologia szczegółowa/wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa/wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------
Stare i nowe oblicza władzy
prof. dr hab.
Rafał Drozdowski
socjologia szczegółowa/wykład
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 6 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 
15:00
-16:30
 


Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
socjologia szczegółowa/wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Seminaria licencjackie

Realizacja projektu badawczego
Dr Jacek Kubera
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 


 
16.45
-18.15
18.30
-20.00


III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) - DO POBRANIA


Seminaria_lic__propon__problematyka_SOC_LIC_22_23.docx

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku SOCJOLOGII LIC

Rejestracja – rozpoczyna się od czwartku 23 lutego godz. 10.30
Rejestracja zakończy się w sobotę 4 marca

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z poprzedniego semestru (5)

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
23 lutego tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
24 lutego tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
25 lutego tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3
26 lutego tura 4 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3 i 4

Przykład – Jak wygląda rejestracja w USOS/ na podstawie rejestracji z poprzednich lat.

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe Realizacja projektu badawczego 2 (6 grup)
  Konieczność rejestracji do tych samych grup co w semestrze zimowym, ponieważ jest to kontynuacja z semestru zimowego
  oraz
  Współczesne teorie socjologiczne 2 (4 grupy) 

2.Rejestracja na socjologie szczegółowe/fakultety – wybierajcie Państwo 4 socjologie szczegółowe wyłącznie z podanej listy:
(przy zapisach obowiązują limity)

Wykłady do wyboru:

 • Stare i nowe oblicza władzy – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
 • Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
 • Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
 • Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Socjologia narodu – Dr hab. Elżbieta Marciszewska
 • Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
 • Socjologia przedsiębiorczości – Prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta
 • Społeczne oblicza katastrof – Prof. UAM dr hab. Piotr Matczak
 • Socjologia kultury – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social ladder – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański – środa godz. 15.00-16.30 sala 132, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • Sociology of home and dwelling - Dr Marta Skowrońska – czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312, bud. D ul. Szamarzewskiego 89

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

TERMINY SEMINARIÓW USTALA PROMOTOR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72
Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl