I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr LETNI 2022/2023)

I PRACY SOCJALNEJ I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) - DO POBRANIA Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
Lektorat Zajęcia praktyczne w placówkach


Cywilizacje pozaeuropejskie
prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

  Wychowanie Fizyczne
09:45
-11:15
Lektorat Zajęcia praktyczne w pacówkach

Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

  Wychowanie Fizyczne
11:30
-13:00 
Lektorat Wstęp do pracy socjalnej_2
Dr Marcin Hermanowski
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 
do połowy semestru

Polityka socjalna
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Wychowanie Fizyczne
13:15
-14:45

Demografia
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
 Wstęp do pracy socjalnej_2
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
Gr. 1 od 28.02.23 r.
Gr. 2 od 7.03.23 r.
sala 5,
ul. Międzychodzka
/co 2 tygodnie
Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
do połowy semestru
 Fotografia i zmiana społeczna
Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 
15:00
-16:30

   Małżeństwo
w ujęciu socjologicznym

Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
     
16:45
-18:15
 

 


  Lektorat  

18:30
-20:00

      Lektorat  

 

 

I PRACY SOCJALNEJ I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) - DO POBRANIA

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – rozpoczyna się od czwartku 23 lutego godz. 8.00
Rejestracja zakończy się w sobotę 4 marca
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z semestru zimowego (1)

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
23 lutego tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
24 lutego tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
25 lutego tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3


Przykład – Jak wygląda rejestracja w USOS/ na podstawie rejestracji z poprzednich lat.

 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Demografia
 • Encyklopedia prawa
 • Polityka socjalna
 • Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
 • Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych
 • Praktyka zawodowa
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Wstęp do pracy socjalnej 2 (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

                Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
                przedmioty: Zajęcia praktyczne w placówkach.

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

Semestrze letnim 2022/2023 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety do wyboru:

 • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Cywilizacje pozaeuropejskie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Fotografia i zmiana społeczna - Dr Maciej Frąckowiak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social ladder – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański – środa godz. 15.00-16.30 sala 132, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • Sociology of home and dwelling - Dr Marta Skowrońska – czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312, bud. D ul. Szamarzewskiego 89

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30Lektorat

 Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
Terminy: 25.04; 9.05; 16.05; 23.05; 30.05; 6.06; 13.06; 20.06

Makrosocjologia_2
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5

Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Dr Maciej Frąckowiak

Gr. 1 – ćwiczenia
sala 122 bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
--------------------
Teorie i metody pracy socjalnej_2
Dr hab. Ryszard Necel
Gr. 2- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 899:45
-11:15


Lektorat

Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
Terminy: 25.04; 9.05; 16.05; 23.05; 30.05; 6.06; 13.06; 20.06

Teorie i metody pracy socjalnej_2
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
sala 408,
ul. Międzychodzka 5
Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 122 bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
--------------------
Teorie i metody pracy socjalnej_2
Dr hab. Ryszard Necel
Gr. 1- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
 
11:30
-13:00


Lektorat


Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
wykład/fakultet
sala 408, ul. Międzychodzka 5
Analiza danych zastanych
Dr hab. Ryszard Necel
Dr Piotr Cichocki
wykład
sala ...bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
 
13:15
-14:45

Ewolucjonizm
a socjologia religii

Prof. dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
----------------

Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Wprowadzenie do filozofii
Dr Mariusz Szynkiewicz
wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
  Psychopatologia
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
wykład
sala ...bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

15:00
-16:30
 16:45
-18.15


 

   
Lektorat

 
18:30
-20.00
     
Lektorat


 

 
II_ROK_PS_LIC_PLAN_22_23_LETNI_a.doc

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – rozpoczyna się od czwartku 23 lutego godz. 9.00
Rejestracja zakończy się w sobotę 4 marca
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z poprzedniego semestru (2)

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
23 lutego tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
24 lutego tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
25 lutego tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3


Przykład – Jak wygląda rejestracja w USOS/ na podstawie rejestracji z poprzednich lat.

 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Makrosocjologia
 • Przygotowanie i ewaluacja praktyki specjalizacyjnej
 • Praktyka specjalizacyjna
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Gerontologia społeczna
 • Psychopatologia
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Teorie i metody pracy socjalnej 2 (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

                Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
                przedmioty: Analiza danych zastanych

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:

Fakultety do wyboru:

 • Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Teoria zróżnicowania społecznego – Dr Przemysław Pluciński
 • Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie – Dr Przemysław Pluciński

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social ladder – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański – środa godz. 15.00-16.30 sala 132, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • Sociology of home and dwelling - Dr Marta Skowrońska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312, bud. D ul. Szamarzewskiego 89

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 

    Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
Terminy zostaną podane
9:45
-11:15 

 


Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89
----------------

Socjologia sportu

Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Ekonomia
z elementami zarządzania

Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Dewiacja i patologia społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Grupa 1 – ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
------------------
Pedagogika specjalna
Dr Celina Czech-Włodarczyk
Grupa 2 - ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
Terminy zostaną podane
11:30 -13:00


Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------
Socjologia obcości

Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Pedagogika specjalna
Prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć
wykład
z sala 5, ul. Międzychodzka 5
Dewiacja i patologia społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Grupa 2 – ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
------------------
Pedagogika specjalna
Dr Celina Czech-Włodarczyk
Grupa 3 - ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
Terminy zostaną podane
13:15
-14:45
  Wykluczenie społeczne
Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala 108 bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Dewiacja
i patologia społeczna

Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------

Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------------

Stare i nowe oblicza władzy
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
Terminy zostaną podane

15:00
-16:30
 

 

 

 

 

Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
Terminy zostaną podane
16:45 -18:15

 

    Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
Terminy zostaną podane
18:30-
20:00
       
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
Terminy zostaną podane


III_ROK_PS_LIC_PLAN_22_23_LETNI_a.doc

 

Seminaria_propon__problematyka_PS_LIC_22_23_akt.docx

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – rozpoczyna się od czwartku 23 lutego godz. 10.00
Rejestracja zakończy się w sobotę 4 marca
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z poprzedniego semestru (5)

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
23 lutego tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
24 lutego tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
25 lutego tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3


Przykład – Jak wygląda rejestracja w USOS/ na podstawie rejestracji z poprzednich lat.

 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Wykluczenie społeczne
 • Ekonomia z elementami zarządzania
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Dewiacja i patologia społeczna (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

                Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
                przedmioty: Pedagogika specjalna

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

W semestrze letnim 2022/2023 obowiązują 2 fakultety.

   Fakultety do wyboru:

 • Socjologia kultury - Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
 • Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
 • Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
 • Stare i nowe oblicza władzy – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social ladder – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański – środa godz. 15.00-16.30 sala 132, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 • Sociology of home and dwelling - Dr Marta Skowrońska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312, bud. D ul. Szamarzewskiego 89

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

Trening interpersonalny – przedmiot będzie realizowany w jeden weekend (piątek, sobota, niedziela).

Terminy zostaną podane w terminie późniejszym, po ustaleniu z prowadzącym dr Łukaszem Skoczylasem.

Będziecie się Państwo zapisywać do grup po podaniu terminów. Zajęcia są jednorazowe, limity w grupach będą ograniczone. Zajęć nie można odrobić.

 1. Rejestracja na przedmiot Trening interpersonalny odbędzie się w terminie późniejszym, po ustaleniu terminów zajęć. Zajęcia są jednorazowe, limity w grupach będą ograniczone. Zajęć nie można odrobić.

 

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW