Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej – realizacja wspólnych przedsięwzięć promujących pracę socjalną, wsparcie merytoryczne i organizacyjne konferencji naukowych naszego Instytutu. Zrealizowane projekty: III Tydzień Pracy Socjalnej w Poznaniu (kwiecień 2017) w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences – coroczny pobyt studentów z USA w naszym Instytucie jest okazją do organizacji wspólnych sesji naukowych oraz zajęć dydaktycznych z udziałem wykładowców z Case Western Reserve University w Cleveland w Ohio. Zrealizowane projekty: coroczna wiosenna wizyta studentów z USA w Instytucie Socjologii.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – wsparcie merytoryczne i organizacyjne konferencji naukowych naszego Instytutu, wymiana wiedzy o doświadczeń w realizacji projektów i badań społecznych. Przykłady zrealizowanych projektów: konferencja naukowa "Niepełnosprawność w socjologii - socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju" (maj 2017), „Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia” (listopad 2015).

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zajęcia praktyczne w placówkach prowadzonych przez poznańskie stowarzyszenia i fundacje, prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń dla studentów, współpraca w ramach przedmiotu „Obszary pracy socjalnej” – zajęcia dydaktyczne prowadzone przez przedstawicieli poznańskich organizacji pozarządowych.

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży - wsparcie merytoryczne i organizacyjne konferencji naukowych naszego Instytutu, wymiana wiedzy w realizacji projektów i badań społecznych, wspólne organizowanie wizyt studentów z USA w Instytucie Socjologii.