I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023)

 

Godziny   Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
         
9:45
-11:15
         
11:30
-13:00
         
13:15
-14:45
         
15:00
-16:30
Język angielski
Mgr Anna Perz
lektorat
sala 5 , ul. Międzychodzka 5
  Metodyka pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
laboratorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------
Od 19 kwietnia
Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Dr Agnieszka Nymś-Górna
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Interwencja kryzysowa
Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
co 2 tygodnie
-----------------------
Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych
Dr Agnieszka Nymś-Górna
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
co 2 tygodnie
16:45
-18:15
Psychoterapia
i socjoterapia
Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego
89

Interwencja kryzysowa
Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
co 2 tygodnie
----------------------------
Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych
Dr Agnieszka Nymś-Górna
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
co 2 tygodnie

 
18:30
-20:00
   

 

   

 

 

I PRACY SOCJALNEJ II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) - DO POBRANIA

Seminaria_propon_problematyka_PS_MGR_22_23.docx

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS -  rozpocznie się od 23 lutego 2023 r.
Rejestracja kończy się 4 marca.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 27 lutego.

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

------------------------------------------------------

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
       
9:45
-11:15 
         
11:30
-13:00  
  od 7 marca
Zarządzanie projektami

i zespołem
Mgr Agnieszka Wróbel
konwersatorium
sala 2 , ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie 
Terminy: 07.03; 21.03; 04.04; 25.04; 16.05; 30.05; 13.06; 20.06
     
13:15
-14:45
Od 28 lutego
Zarządzanie zespołem
Moduł specjalnościowy:
Projektowanie prac socjalnej
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala 2 , ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
Terminy: 28.02; 14.03; 28.03; 18.04; 09.05; 23.05; 06.06; 20.06
------------------
od 7 marca
Zarządzanie projektami
i zespołem
Mgr Agnieszka Wróbel
konwersatorium
sala 2 , ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
Terminy: 07.03; 21.03; 04.04; 25.04; 16.05; 30.05; 13.06; 20.06

 

 
15:00
-16:30


 

Od 28 lutego
Zarządzanie zespołem
Moduł specjalnościowy:
Projektowanie prac socjalnej
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala 2 , ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
Terminy: 28.02; 14.03; 28.03; 18.04; 09.05; 23.05; 06.06; 20.06
----------------------
od 7 marca
Superwizja i ewaluacja pracy socjalnej
Moduł specjalnościowy:
Projektowanie pracy socjalnej
Mgr Agnieszka Wróbel
konwersatorium
sala 2 , ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
Terminy: 07.03; 21.03; 04.04; 25.04; 16.05; 30.05; 13.06; 20.06
 

Profilaktyka i edukacja społeczna
Dr Agnieszka Skowrońska-Pućka
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89  

Public relations
w pracy socjalnej

Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Terminy: 24.03; 21.04; 28.04; 26.05; 2.06
16:45
-18:15

 

 od 7 marca
Superwizja i ewaluacja pracy socjalnej
Moduł specjalnościowy:
Projektowanie pracy socjalnej
Mgr Agnieszka Wróbel
konwersatorium
sala 2 , ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
Terminy: 07.03; 21.03; 04.04; 25.04; 16.05; 30.05; 13.06; 20.06


  Public relations
w pracy socjalnej

Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Terminy: 24.03; 21.04; 28.04; 26.05; 2.06
 18:30
-20:00
 

Public relations
w pracy socjalnej

Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Terminy: 24.03; 21.04; 28.04; 26.05; 2.06
 
 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS -  rozpocznie się od 23 lutego 2023 r.
Rejestracja kończy się 4 marca.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 27 lutego.

Wykład z przedmiotu: Profilaktyka i edukacja społeczna rozpocznie się z opóźnieniem. Termin wykładu zostanie podany później.Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl