Na Wydziale Socjologii funkcjonują dwa koła naukowe:

  • Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię
  • Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej

Koła naukowe zajmują się przygotowywaniem i realizacją badań, organizują dyskusje naukowe, konferencje, projekcje filmów, a także prowadzą działalność o charakterze integracyjnym i charytatywnym. Spotkania kół są otwarte, zapraszamy wszystkich chętnych studentów naszego Instytutu.

Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię przy Wydziale Socjologii UAM funkcjonuje od 1 czerwca 2010 roku.
Koło zajmuje się prowadzeniem projektów naukowych i badawczych realizowanych na obszarze Uniwersytetu oraz poza nim. Studenci zrzeszeni w Kole mają okazję do zwiększania swoich kompetencji i rozwoju zainteresowań, nie tylko tych akademickich.
Obecnie prowadzimy dwa duże projekty: konkurs "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?" oraz projekt "Młodzi o Młodych". Ważnym elementem działalności Koła jest też organizacja (i uczestnictwo) w konferencjach naukowych w kraju i poza nim. Współpracujemy także z innymi podmiotami przy organizacji m.in. Tygodnia Wizualnego. Prężnie działa również Socjologiczny Klub Dyskusyjny.

Studentko lub Studencie! Chciałbyś dołączyć? Napisz TUTAJ!

studenci tlum2

Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej funkcjonuje od roku 2016 i dynamicznie się rozwija przy Zakładzie Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej.

Wśród głównych celów naszych działań należy wymienić: stwarzanie możliwości rozwoju naukowego i organizacji różnego typu przedsięwzięć promujących pracę socjalną; popularyzację wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pracy socjalnej; kształtowanie wrażliwości społecznej dzięki różnorodnym warsztatom, wizytom studyjnym i spotkaniom tematycznym; współpracę ze społecznością lokalną. Studentki i studenci angażują się też w różnorodne inicjatywy naukowe, działania popularyzujące wiedzę i integrujące środowisko studenckie poprzez, np. współorganizację Tygodnia Pracy Socjalnej oraz networking w ramach Ogólnopolskiego Spotkania i Konferencji Kół Naukowych Pracy Socjalnej.

Zapraszamy do włączenia się we wspólne działania wszystkie osoby, które interesują się pracą socjalną i polityką społeczną, rozwiązywaniem problemów społecznych oraz ich badaniem, a także chciałyby współtworzyć ciekawe wydarzenia o tematyce społecznej.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Opiekunki naukowe Koła:

Natasza Doiczman-Łoboda,
Agnieszka Nymś-Górna,
Marta Zaręba