Na Wydziale Socjologii funkcjonują dwa koła naukowe:

  • Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię
  • Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej

Koła naukowe zajmują się przygotowywaniem i realizacją badań, organizują dyskusje naukowe, konferencje, projekcje filmów, a także prowadzą działalność o charakterze integracyjnym i charytatywnym. Spotkania kół są otwarte, zapraszamy wszystkich chętnych studentów naszego Wydziału.

Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię (w skrócie KNOSS) działające przy Wydziale Socjologii UAM jest miejscem, w którym osoby, chcące zrobić coś ponad „tylko studiowanie” mogą realizować swoje pomysły. 

W swojej aktywności skupiamy się między innymi na rzeczach, które są wstępem do działalności naukowej (konferencja Kobiecość w nauce, Studencka konferencja naukowa: antropologiczno-socjologiczne doświadczenia badawcze). 

Przestrzeń koła pozwala na eksplorowanie swoich możliwości i zdobywanie wiedzy od osób bardziej doświadczonych (zarówno z koła jak i spoza niego). 

Oprócz tego Koło jest płaszczyzną do rozwoju krytycznego myślenia, za pośrednictwem Socjologicznego Klubu Dyskusyjnego, gdzie skupiamy się na różnych formach tekstów kultury i spoglądamy na nie socjologicznym okiem. 

Współpracujemy również z innymi kołami naukowymi z naszego kampusu (i nie tylko), aby wspólnie realizować najróżniejsze projekty, ale przede wszystkim - wspierać się w działaniach. 

 

Wszystkie osoby studiujące zachęcamy do dołączenia do naszego koła przez zgłoszenie się do nas: 

(1) Instagram

(2) Facebook

 

318087485 551734063254724 1841059884681431622 n

 

IMG 20230520 133446 854

 

IMG 20230520 133441 295

 

Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej funkcjonuje od roku 2016 i dynamicznie się rozwija przy Zakładzie Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej.

Wśród głównych celów naszych działań należy wymienić: stwarzanie możliwości rozwoju naukowego i organizacji różnego typu przedsięwzięć promujących pracę socjalną; popularyzację wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pracy socjalnej; kształtowanie wrażliwości społecznej dzięki różnorodnym warsztatom, wizytom studyjnym i spotkaniom tematycznym; współpracę ze społecznością lokalną. Studentki i studenci angażują się też w różnorodne inicjatywy naukowe, działania popularyzujące wiedzę i integrujące środowisko studenckie poprzez, np. współorganizację Tygodnia Pracy Socjalnej oraz networking w ramach Ogólnopolskiego Spotkania i Konferencji Kół Naukowych Pracy Socjalnej.

Zapraszamy do włączenia się we wspólne działania wszystkie osoby, które interesują się pracą socjalną i polityką społeczną, rozwiązywaniem problemów społecznych oraz ich badaniem, a także chciałyby współtworzyć ciekawe wydarzenia o tematyce społecznej.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Opiekunki naukowe Koła:

Natasza Doiczman-Łoboda,
Agnieszka Nymś-Górna,
Marta Zaręba