I ROK SOCJOLOGII II STOPNIA (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek

08.00
-9.30

Język angielski
Mgr Małgorzata Burdosz-Mila
Grupa 1 -lektorat
sala 408,
ul. Międzychodzka 
 od 31 października
Słownik socjologiczny

Socjologia Ogólna
dr Beata Kowalczyk
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 2 – ćwiczenia
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------
od grudnia
Dylematy współczesnej
socjologii
Socjologia Ogólna
Dr Ariel Modrzyk
gr. 1 - ćwiczenia
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
9.45
-11:15 
Język angielski
Mgr Małgorzata Burdosz-Mila
Grupa 2 -lektorat
sala 408,
ul. Międzychodzka  

 od 31 października
Słownik socjologiczny

Socjologia Ogólna
dr Beata Kowalczyk
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
----------------------
Sytuacje konfliktowe w zespole
Socjologia Relacji
Dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5


 od grudnia
Warsztat wyobraźni socjologicznej
Socjologia Ogólna
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
11:30
-13:00  

 
Metody badań socjologicznych 1
Socjologia Ogólna
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5
-----------------
Zespoły w organizacjach
Socjologia Relacji
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

 


 

 Metodologia nauk społecznych
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

13:15
-14:45

 

 


Metody badań socjologicznych 1
Socjologia Ogólna
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
--------------------------
Sytuacje konfliktowe w zespole
Socjologia Relacji
Dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5Dylematy współczesnej
socjologii
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
---------------------------
od grudnia
Dylematy współczesnej
socjologii
Dr Ariel Modrzyk
gr. 2 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

15:00 -16:30

 

 Metodologia nauk społecznych
Mgr Jan Radomski
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

16:45 -18:15  

 
 18:30
-20:00

 
 
UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracj a na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.
 
Terminy seminariów magisterskich wyznacza promotor.

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet.


Fakultety do wyboru: UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)

Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie społeczno-kulturowej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Problemy miejskie - prof. UAM dr hab. Marek Nowak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala 108 bud. D
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E
Metodyka pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska – poniedziałek godz. 13.15-14.45 sala 107, bud. 


Wykłady w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
8.00
-9:30


Badanie i promocja organizacji
październik/listopad
Dr Łukasz Rogowski
Socjotechnika
grudzień/styczeń
Dr Łukasz Rogowski
Mod: Relacje w organizacjach
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
   
9:45
-11:15 
Innowacje społeczno-kulturowe
Mod. Innowacje społeczne
Dr hab.
Przemysław Nosal
wykład
sala 4,
ul. Międzychodzka 5

Badanie i promocja organizacji
październik/listopad
Dr Łukasz Rogowski
Socjotechnika
grudzień/styczeń
Dr Łukasz Rogowski
Mod: Relacje w organizacjach
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

 
11:30
-13:00  
Badania dla projektowania
(Design Thinking i UK)
Mod. Innowacje społeczne
Dr Bogumiłą Mateja-Jaworska
Dr Małgorzata Kubacka
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod. Relacje w organizacjach
Dr Martyna Plucińska-Nowak
wykład
sala 409, ul. Międzychodzka 5 
   
13:15
-14:45

Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

Sztuka ze społecznością
Mod. Innowacje społeczne
Dr Maciej Frąckowiak
Mgr Jan Jęcz
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod. Relacje w organizacjach
Dr Martyna Plucińska-Nowak
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5 


15:00 -16:30

 Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Maciej Kokociński
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia

Foresight i analiza strategiczna
Mod. Innowacje społeczne
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
    
 16:45 -18:15 Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
     

 18:30
-20:00

         

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) - DO POBRANIA

 

UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracj a na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.

Terminy seminariów magisterskich wyznacza promotor.

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 socjologie szczegółowe.


Fakultety do wyboru: UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)

Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problemy miejskie - prof. UAM dr hab. Marek Nowak - czwartek godz. 16.45-18.15, sala 312 bud. D
Metodyka pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska – poniedziałek godz. 13.15-14.45 sala 107, bud. D

Wykład w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D

 

Socjologia szczegółowe do wyboru 2:
Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

zajęcia zdalne