I ROK SOCJOLOGII II STOPNIA (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
8.00
-9:30
Socjologia Relacji
Kompetencje społecznościowe
i jednostkowe
Prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
   
9:45
-11:15 
Socjologia Relacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia Ogólna
Metody badań socjologicznych 2
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89  


Gromadzenie
i przetwarzanie danych audiowizualnych
Mgr Jan Jęcz
konwersatorium
/warsztat badacza 1/
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

-------------
Badania dla projektowania
Dr Marta Skowrońska
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
konwersatorium
/warsztat badacza 1/
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Język angielski
Mgr Małgorzata Burdosz-Mila
Gr. 1 - lektorat
sala 408, ul. Międzychodzka 5  
11:30
-13:00  
 Socjologia Relacji
Zaawansowane techniki analizy
danych w badaniach ilościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2- laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia Ogólna
Metody badań socjologicznych 2
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
 Eksploracja danych zastanych
Dr Filip Schmidt
laboratorium
sala122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
Język angielski
Mgr Małgorzata Burdosz-Mila
Gr. 2 - lektorat
sala 408, ul. Międzychodzka 5 
13:15
-14:45
 
 
Socjologia Ogólna
Wybrane teorie socjologiczne
Dr Ariel Modrzyk
konwersatorium
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
Globalne problemy społeczne
Dr Jacek Kubera
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


15:00 -16:30

  Socjologia Ogólna
Wybrane teorie socjologiczne
Dr Łukasz Rogowski
wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Globalne problemy społeczne
Dr Jacek Kubera
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
 
 
 16:45 -18:15      
   

 18:30
-20:00

         
 
 
 

  PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.

  Rejestracja na zajęcia Grupa 1 - 21 lutego od godz. 11.30
                                        Grupa 2 - 22 lutego od godz. 11.30


Terminy seminariów magisterskich wyznacza promotor.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USOSweba DEDYKOWANA STUDENTOM

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=instrukcje.html

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
8.00
-9:30
Projekt HR-owy
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Jacek Kubera
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

     
9:45
-11:15 
 Ocena, dobór i rekrutacja
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Jacek Kubera
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------
Prognozowanie i analiza trendów
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Małgorzata Kubacka
wykład
sala 206, bud. C (Wydział Filozoficzny, I piętro
od 2 marca sala 112, bud. C)
ul. Szamarzewskiego 89

 
11:30
-13:00  
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Moduł: Relacje w organizacjach
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------
Prywatność, emocje, intymność
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
     
13:15
-14:45

Style życia i czas wolny
Moduł: Innowacje społeczne
Prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 8915:00 -16:30


Pozyskiwanie środków finansowych
na badania i działalność publiczną
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Grupa 1 – ćwiczenia od 27 lutego
Grupa 2 – ćwiczenia od 9 kwietnia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
    
 16:45 -18:15        

 18:30
-20:00

         

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024) - DO POBRANIA

 

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.

Rejestracja na zajęcia od 21 lutego od godz. 11.30.

Terminy seminariów magisterskich wyznacza promotor.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

zajęcia zdalne