I ROK SOCJOLOGII (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek

08.00
-9.30

 

9.45
-11:15 


od 1.03
Eksploracja danych zastanych

Moduł: Innowacje społeczne
konwersatorium
Dr Filip Schmidt
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 

od 2.03
Zespoły w organizacjach
Moduł: Relacje w organizacjach
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
wykład
zdalnie 
--------------------
od 2.03
Nowe źródła wiedzy o życiu
społecznym
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Bogumiła Mateja- Jaworska
wykład
zdalnie

11:30
-13:00  

Język angielski
Mgr Małgorzata Burdoch-Mila
Grupa 1 -lektorat
sala 408,
ul.Międzychodzka5   
od 1.03
Gromadzenie i przetwarzanie danych audiowizualnych
Moduł: Innowacje społeczne
konwersatorium
mgr Jan Jęcz
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 
od 24.02
Konflikt i negocjacje
w zespole
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

13:15
-14:45
Język angielski

Mgr Małgorzata Burdoch-Mila
Grupa 2 - lektorat
sala 408,
ul. Międzychodzka 5
--------------
 od 28.02
od godz. 13.30

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1- laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 

od 1.03
Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych

Dr Maciej Kokociński
Gr. 2- laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego  
od 24.02
Komunikacja
i autoprezentacja
ćwiczenia
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Dorota Mroczkowska
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
15:00 -16:30

od 28.02
od godz. 15.15

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1- laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego  

od 1.03
Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2- laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 

16:45 -18:15  

 
 18:30
-20:00

 
 
 
 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo:
wykłady w sposób zdalny;
ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty - stacjonarnie na terenie wydziału.

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii MGR - 17 luty godz. 10.00

Proponowana tematyka seminariów magisterskich znajduje się na stronie Wydziału Socjologii pod planem zajęć
http://socjologia.amu.edu.pl/socjologia-stacjonarna-ii-stopnia/plan-zajec

    4. Zapisy na lektoraty : Studium Językowe UAM
https://sj.amu.edu.pl/dla-studenta 

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
8.00
-9:30

Pozyskiwanie środków finansowych na badania działalność publiczną

Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Grupa 1 – ćwiczenia (od 1.03)
Grupa 2 – ćwiczenia (od kwietnia)
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 
     
9:45
-11:15 
od 1.03
Projekt HR-owy

Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
--------------------
od 1.03
Prywatność, emocje, intymność
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

od 2.03
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł: Relacje w organizacjach
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
zdalnie
-----------------------
od 2.03
Prognozowanie i analiza trendów
Moduł: Innowacje społeczne
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
wykład
zdalnie

   
11:30
-13:00  
od 1.03
Ocena, dobór i rekrutacja

Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-------------------
od 1.03
Style życia i czas wolny
Moduł: Innowacje społeczne
Dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

     
13:15
-14:45

 

     
15:00 -16:30

 

 
 16:45 -18:15        

 18:30
-20:00

         

II_ROK_SOC_MGR_21_22_plan_letni_b.doc

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo:
wykłady w sposób zdalny;
ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty - stacjonarnie na terenie wydziału.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii MGR -17 luty godz. 11.00

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

zajęcia zdalne