I ROK SOCJOLOGII (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2022/2023)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek

08.00
-9.30

Zróżnicowanie społeczne
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
Gr. 1 ćwiczenia/ co 2 tygodnie
Terminy: 11.10; 25.10; 15.11; 29.11; 13.12; 3.01; 17.01; 31.01
---------------------
Gr. 2 ćwiczenia/ co 2 tygodnie
Terminy: 18.10; 8.11; 22.11; 6.12; 20.12; 10.01; 24.01; 31.01
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

od 4 stycznia
Wprowadzenie do modułu
Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 1 – ćwiczenia
Terminy: 4.01; 11.01; 18.01; 25.01, 01.02
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

9.45
-11:15 
Język angielski
Mgr Małgorzata Burdoch-Mila
Grupa 1 -lektorat
sala 408,
ul.Międzychodzka5  

od 11 października
Zróżnicowanie społeczne
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 

od 19 października
Wprowadzenie do modułu Innowacje społeczne
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 – ćwiczenia
Terminy: 19.10; 26.10; 9.11;16.11; 23.11
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
---------------
od 14 grudnia
Globalne problemy społeczne
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 1 – ćwiczenia
Terminy: 14.12; 21,12; 4.01; 11.01;18.01; 25.01, 01.02; 8.02
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00  
Język angielski
Mgr Małgorzata Burdoch-Mila
Grupa 1 -lektorat
sala 408,
ul.Międzychodzka5 
 
 
od 11 października
Koncepcje badań socjologicznych
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-------------------

od 11 października
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

od 12 października
Globalne problemy społeczne
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

od 20 października
Metodologia nauk społecznych
Mgr Jan Radomski
Gr. 2 – ćwiczenia
Terminy: 20.10; 27.10; 3.11; 10.11; 17.11; 24.11; 1.12; 7.12;
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

13:15
-14:45

od 10 października
Wybrane problemy współczesnych uzależnień
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 

  od 5 października
Metodologia nauk społecznych
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
wykład
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 
od 20 października
Wprowadzenie do modułu Innowacje społeczne
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 – ćwiczenia
Terminy: 20.10; 27.10; 3.11; 10.11; 17.11
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
od 24 listopada
Globalne problemy społeczne
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 2 – ćwiczenia
Terminy: 24.11; 1.12; 8.12,15.12; 22.12; 5.01; 12.01; 19.01
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
15:00 -16:30

 

 

od 19 października
Metodologia nauk społecznych
Mgr Jan Radomski
Gr. 1 – ćwiczenia
Terminy: 19.10; 26.10; 9.11;16.11; 23.11; 30.11; 7.12; 14.12
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

od 15 grudnia
Wprowadzenie do modułu
Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 2 – ćwiczenia
Terminy: 15.12; 22.12; 5.01; 12.01; 19.01
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
16:45 -18:15  

 
 18:30
-20:00

 
 
 

REJEASTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS 10 październik (poniedziałek) godz. 8.00

rejestracja na przedmioty w systemie USOS będzie się odbywała na zasadzie "kto pierwszy"

1. Rejestracja na przykładowy przedmiot Metodologia nauk społecznych (wykład i ćwiczenia). 
    Na podstawie tej rejestracji zostaniecie przepisani na przedmioty:
    Globalne problemy społeczne; Zrożnicowanie społeczne; Wprowadzenie do modułu: Innowacje społeczne; 
    Wprowadzenie do modułu: Relacje w organizacjach

2. Rejestracja na seminarium magisterskie cz. 1

3. Rejestracja na fakultet
W semestrze zimowym 2022/2023 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
Fakultety do wyboru:
Koncepcja badań socjologicznych – Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran (fakultet obowiązkowy dla osób, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunku Socjologia lub Praca Socjalna)

Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
Wybrane problemy współczesnych uzależnień – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska

Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim) - środa godz. 16.45-19.00 sala D, bud. E, ul. Szamarzewskiego 89/od 12 października
Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim) – czwartek  godz. 13.15 -14.45 sala 109, bud. D, ul. Szamarzewskiego 89 /od 13 października
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) - czwartek godz. 13.15 -14.45 sala 108, bud. D, ul. Szamarzewskiego 89/od 20 października
 

4. Rejestracja na lektoraty do 10 października do godz. 24.00

https://socjologia.amu.edu.pl/aktualnosci/studenci/857-rejestracja-w-systemie-usos-na-lektoraty-z-jezykow-obcych-na-semestr-zimowy-2022-2023

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: pnosi@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2022/2023)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
8.00
-9:30


 Badanie i promocja organizacji
październik/listopad
Dr Łukasz Rogowski
Socjotechnika
grudzień/styczeń
Dr Łukasz Rogowski
Mod: Realacje w organizacjach
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 
   
9:45
-11:15 
 Socjologia migracji
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
Socjologia szczegół.
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 
 

 Badanie i promocja organizacji
październik/listopad
Dr Łukasz Rogowski
Socjotechnika
grudzień/styczeń
Dr Łukasz Rogowski
Mod: Relacje w organizacjach
konwersatorium
sala4, ul. Międzychodzka


Socjologia pamięci
Dr Łukasz Skoczylas
Socjologia szczegół.
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 


 
11:30
-13:00  
Projektowanie partycypacyjne
Mod. Innowacje społeczne
Dr Maciej Frąckowiak
Mgr Jan Jęcz
konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 
----------------------
Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod. Relacje w organizacjach
Dr Krzysztof Mączka
wykład
sala 409, ul. Międzychodzka
Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Maciej Kokociński
wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
do grudnia 
 Socjologia wizualna i badania wizualne
Dr Łukasz Rogowski
Socjologia szczegół.
wykład
sala 2, ul. Międzychodzka
 
13:15
-14:45

Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------------
 Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych
Prof. dr hab. Marek Krajewski
fakultet/wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

 Partycypacyjne formy animacji
Mod. Innowacje społeczne
Dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 
--------------
Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod. Relacje w organizacjach
Dr Krzysztof Mączka
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 
 Foresight i analiza strategiczna
Mod. Innowacje społeczne
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 
Socjologia dobrobytu
Dr Mariusz Baranowski
Socjologia szczegół.
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 
----------------------------
Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------------
Problematyka mężczyzn
i męskości
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------------

od 13 października
Cities and societies in post-migrant conditions

Dr Jacek Kubera
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
od 13 października
Artists and Their Careers in a Sociological Frame

Dr Beata Kowalczyk
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

15:00 -16:30

 

Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 
Innowacje społeczno-kulturowe
Mod. Innowacje społeczne
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
 Socjologia zdrowia psychicznego
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
Socjologia szczegół.
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka  
 16:45 -18:15 Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego  
od 12 października
Social Psychology

Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
(język wykładowy angielski)
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
do godz. 19.00 
   

 18:30
-20:00

  Zwierzęta i ludzie.
Ujęcie socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
od 12 października
Social Psychology

Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
(język wykładowy angielski)
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
do godz. 19.00  
   

II_ROK_SOC_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_22_23_SEM_ZIM_d.doc

 

W semestrze zimowym 2022/2023 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 socjologie szczegółowe.  

  

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.

Fakultety do wyboru:
Tożsamość we współczesnym świecie –Dr hab. Elżbieta Marciszewska
Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)
Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim)
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim)
Socjologia szczegółowe do wyboru 2:
Socjologia migracji – Dr hab. Elżbieta Marciszewska
Socjologia wizualna i badania wizualne – Dr Łukasz Rogowski
Socjologia dobrobytu – Dr Mariusz Baranowski
Socjologia pamięci – Dr Łukasz Skoczylas
Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska

 

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii MGR

Rejestracja – od 26 września godz. 14.30 do 4 października
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

1.Rejestrujecie się Państwo sami na przedmioty obowiązkowe:

 • Procedury badań ewaluacyjnych (wykład + ćwiczenia – 2 grupy)
 • Seminarium magisterskie (do tych samych grup z roku 2021/22)
 • Moduły (wybieracie 1)

- Moduł Innowacje społeczne – rejestracja na wykład Innowacje społeczno-kulturowe.
Na podstawie tej rejestracji zostaniecie przepisani na przedmioty: Foresight i analiza strategiczna; Projektowanie partycypacyjne oraz Partycypacyjne formy animacji

lub

- Moduł; Relacje w organizacjach – rejestracja na wykład Zarządzanie w sektorze publicznym.

Na podstawie tej rejestracji zostaniecie przepisani na przedmioty: Socjotechnika oraz Badanie i promocja organizacji.

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.

Fakultety do wyboru: UWAGA! Osoby, które na studiach licencjackich realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)

 • Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych – Prof. dr hab. Marek Krajewski
 • Problematyka mężczyzn i męskości – Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 • Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród – Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
 • Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk
 • Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na socjologie szczegółowe (wybieracie 2)

Socjologia szczegółowe do wyboru 2:

 • Socjologia migracji – Dr hab. Elżbieta Marciszewska
 • Socjologia wizualna i badania wizualne – Dr Łukasz Rogowski
 • Socjologia dobrobytu – Dr Mariusz Baranowski
 • Socjologia pamięci – Dr Łukasz Skoczylas
 • Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

zajęcia zdalne