I ROK SOCJOLOGII II STOPNIA (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek

08.00
-9.30

Zaawansowane techniki analizy danych
w badaniach ilościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2- laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 

9.45
-11:15 
Język angielski
Mgr Małgorzata Burdoch-Mila
Grupa 2 -lektorat
sala 408,
ul. Międzychodzka  

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2- laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 

 Nowe źródła wiedzy o życiu
społecznym
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Bogumiła Mateja- Jaworska
wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
11:30
-13:00  
Język angielski
Mgr Małgorzata Burdoch-Mila
Grupa 1 -lektorat
sala 408,
ul. Międzychodzka 

 

Zespoły w organizacjach
Moduł: Relacje w organizacjach
prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89


 

Gromadzenie
i przetwarzanie danych audiowizualnych
Moduł: Innowacje społeczne
konwersatorium
mgr Jan Jęcz
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 

13:15
-14:45

Zaawansowane techniki analizy danych
w badaniach ilościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1- laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89

Konflikt
i negocjacje

w zespole
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
Eksploracja danych zastanych
Moduł: Innowacje społeczne
konwersatorium
Dr Piotr Cichocki
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

15:00 -16:30

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1- laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89

 

 

Komunikacja
i autoprezentacja
ćwiczenia
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Dorota Mroczkowska
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 

16:45 -18:15  

 
 18:30
-20:00

 
 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku SOCJOLOGII MGR

Rejestracja – rozpoczyna się od czwartku 23 lutego godz. 11.30
Rejestracja zakończy się 4 marca

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS w systemie „kto pierwszy”

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe :

  • Seminarium magisterskie cz. 2
  • Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych
  • Praktyki zawodowe

2.Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych (laboratoria) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

      Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmiot: Zaawansowane  techniki analizy danych w badaniach ilościowych (do tej samej grupy)

3.Rejestracja na moduły 

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty  z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

  • Moduł Innowacje społeczne/rejestracja na przedmiot: Nowe źródła wiedzy o życiu społecznym
  • Moduł: Relacje w organizacjach /rejestracja na przedmiot: Zespoły w organizacjach

 

Terminy seminariów magisterskich wyznacza promotor.

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator przedmiotów: Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych oraz Praktyki zawodowe – dr Przemysław Nosal: pnosi@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
8.00
-9:30


     
9:45
-11:15 

 
11:30
-13:00  
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Moduł: Relacje w organizacjach
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

---------------
Godz. 11.15-12.45
Style życia i czas wolny
Moduł: Innowacje społeczne
Dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
     
13:15
-14:45

 

Projekt HR-owy
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
-------------
Prywatność, emocje, intymność
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5


15:00 -16:30

 

Ocena, dobór
i rekrutacja
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 112, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 
---------------
Prognozowanie
i analiza trendów
Moduł: Innowacje społeczne
Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
    
 16:45 -18:15  Pozyskiwanie środków finansowych
na badania i działalność publiczną
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Grupa 1 – ćwiczenia od 7 marca
Grupa 2 – ćwiczenia od 18 kwietnia
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89

     

 18:30
-20:00

         

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023) - DO POBRANIA

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku SOCJOLOGII MGR

Rejestracja – rozpoczyna się od czwartku 23 lutego godz. 11.30
Rejestracja zakończy się 4 marca

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe :

  • Seminarium magisterskie cz. 4
  • Pozyskiwanie środków finansowych na badania i działalność publiczną (2 grupy)

2.Rejestracja na moduły 

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty  z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

  • Moduł Innowacje społeczne/rejestracja na przedmiot: Prognozowanie i analiz trendów
  • Moduł: Relacje w organizacjach /rejestracja na przedmiot: Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Terminy seminariów magisterskich wyznacza promotor.

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator przedmiotów: Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych oraz Praktyki zawodowe – dr Przemysław Nosal: pnosi@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

zajęcia zdalne