Na tej podstronie będziemy publikować drobne ogłoszenia, które nie dotyczą odwołanych/odrabianych zajęć.
Prosimy Starostów poszczególnych roczników oraz wszystkich studentów (ki)o regularne odwiedzanie tego miejsca.

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii LIC - 21 luty godz. 8.30 (rejestracja według średnie). Rejestracja potrwa do 27 lutego.

Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego

 1. Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego
  Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z semestru zimowego.

  Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
  21 lutego godz. 8.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
  22 lutego godz. 8.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
  23 lutego godz. 8.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3  1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Podstawy socjologii 2 (wykład +ćwiczenia)
   2 grupy/ 
   obowiązują limity w poszczególnych grupach

              Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
              przedmioty:

  • Współczesne społeczeństwo polskie
  • Socjologia klasyczna
  1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
  • Cywilizacje pozaeuropejskie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
  • Bliskie związki w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
  • Fotografia i zmiana społeczna – dr Maciej Frąckowiak
  • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury

  Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

  W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
     Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

  • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
  • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
   wykład odbywa się stacjonarnie)

  Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
  (przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

  1. Rejestracja na moduły 

  Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty  z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

  Do wyboru:

  • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Praktyki kulturowe
  • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot: Zachowania konsumenckie

  Moduł Socjologia stosowana w sferze publicznej nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2021/22


 • Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
  (przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

II ROK SOCJOLOGII I stopnia
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii LIC

Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego godz. 9.30
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej średniej.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 9.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 9.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 9.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3
24 lutego godz. 9.30 - tura 4 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3 i 4
25 lutego godz. 9.30 - tura 5 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3, 4 i 5

 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Metody badań jakościowych 2 (wykład +ćwiczenia) 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmiot:

 • Makrostruktury społeczne
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

 • Cywilizacje pozaeuropejskie – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie – dr Przemysław Pluciński
 • Teorie zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński
 • Rzecznictwo praw człowieka – dr Ryszard Necel

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
   Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na moduły

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty  z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot: społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej /rejestracja na przedmiot: Wprowadzenie do badań stosowanych
 1. Rejestracja na przedmioty : Przygotowanie do ćwiczeń terenowych oraz Ćwiczenia terenowe, odbędzie się w terminie późniejszym (po podaniu tematyki ćwiczeń).

 

 


III ROK SOCJOLOGII I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Socjologii LIC - od 21 luty godz. 10.30 (rejestracja według średniej). Rejestracja potrwa do 27 lutego.

Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego godz. 10.30
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 10.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 10.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 10.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3
24 lutego godz. 10.30 - tura 4 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3 i 4
25 lutegogodz. 10.30 - tura 5 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3, 4 i 5

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe Realizacja projektu badawczego 2 oraz Współczesne teorie socjologiczne 2 odbędzie się odgórnie. Zostaniecie Państwo zapisani do tych samych grup w jakich byliście w semestrze zimowym.

 2. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 4 socjologie szczegółowe wyłącznie z podanej listy:

(przy zapisach obowiązują limity)

 • Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek (wykład dla osób, które nie realizowały Modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej)
 • Socjologia kultury – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta
 • Socjologia narodu – dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
 • Socjologia zamieszkiwania – dr Marta Skowrońska
 • Socjologia dzieciństwa – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Partycypacja społeczna w mieście: teoria i praktyka na przykładzie Poznania – dr Filip Schmidt

W ramach socjologii szczegółowych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
   Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)


I ROK SOCJOLOGII II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku SOCJOLOGII MGR

Rejestracja – od czwartku 17 lutego  godzina 10.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II ROK SOCJOLOGII II stopniaII ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku SOCJOLOGII MGR

Rejestracja – od czwartku 17 lutego  godzina 11.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej LIC -d=od 21 lutego godz. 8.00 (rejestracja według średniej). Rejestracja potrwa do 27 lutego.


Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z semestru zimowego.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 8.00 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 8.00 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 8.00 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3

 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Demografia
 • Encyklopedia prawa
 • Polityka socjalna
 • Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
 • Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych
 • Praktyka zawodowa
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Wstęp do pracy socjalnej 2 (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmioty: Zajęcia praktyczne w placówkach.

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Cywilizacje pozaeuropejskie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Fotografia i zmiana społeczna – dr Maciej Frąckowiak
 • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

  Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
  (przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej LIC - od 21 lutego godz. 9.00 (według średniej). Rejestracja potrwa do 27 lutego.


Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 9.00 -  tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 9.00 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 9.00 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3

 

 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Makrosocjologia
 • Przygotowanie i ewaluacja praktyki specjalizacyjnej
 • Praktyka specjalizacyjna
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Gerontologia społeczna
 • Psychopatologia
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Teorie i metody pracy socjalnej 2 (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmioty: Metody i techniki badań socjologicznych 2

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Teoria zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński
 • Rzecznictwo praw człowieka – dr Ryszard Necel

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)


III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

3 marca ćwiczenia z przedmiotu Dewiacja i patologia społeczna, prowadzone pzrez dr Agnieszkę Nymś-Górną, odbędą się wyjątkowo zdalnie. Chodzi tylko o te jednorazowe zajęcia.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Pracy Socjalnej LIC - 21 lutego godz. 10.00 (według średniej). Rejestracja potraw do 27 lutego.

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 10.00 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 10.00 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 10.00 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3

 

 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Wykluczenie społeczne
 • Ekonomia z elementami zarządzania
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Dewiacja i patologia społeczna (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmioty: Pedagogika specjalna

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Socjologia kultury - Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Socjologia dzieciństwa –  dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia zamieszkiwania – dr Marta Skowrońska

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
   Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na przedmiot Trening interpersonalny odbędzie się w terminie późniejszym, po ustaleniu terminów zajęć.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja – od czwartku 17 lutego  godzina 10.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja – od czwartku 17 lutego  godzina 11.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Rejestracja