Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 4.10.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Problemy i wyzwania współczesności (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 4.11.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Ekonomia z elementami przedsiębiorczości; dr Mariusz Baranowski 3.10 oraz 10.10.2023 r. Zamiast wykładu z Ekonomii odbędzie się wykład przedmiotu Antropologia kulturowa z prof. UAM dr hab. Magdaleną Ziółkowską
Socjologia, 2 rok LIC Statystyka społeczna (laboratoria) gr. 1, 2 i 3; prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski 6.10 oraz 13.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Badania pracownicze (konwersatorium); dr Mariusz Baranowski 3.10 oraz 10.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia) gr. 1 i 2; dr Mariusz Baranowski 6.10 oraz 13.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia) gr. 2; dr Mariusz Baranowski 5.10 oraz 12.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 30.11.2023 r. godz. 9.45 sala 312, bud. D
Socjologia, 1 rok MGR Słownik socjologiczny (wykład i konwersatorium); dr Beata Kowalczyk 3.10 oraz 10.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Teoria i metodologia nauk społecznych (wykład i konwersatoria); dr Mariusz Szynkiewicz 4.10.2023 r.
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Logika (konwersatorium); dr Mariusz Szynkiewicz 4.10.2023 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 4.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (laboratoria: gr. 1, 2, 3); dr Piotr Cichocki 4 -5.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Mikrostruktury społeczne (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 4.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Mikrosocjologia (wykład); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 4.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 3-24.10.2023 r. Zajęcia rozpoczną się od listopada.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 3.10.2023 r. Termin rozpoczęcia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Zajęcia praktyczne w placówkach; prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 3.10.2023 r. Termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany.
Socjologia: Specjalność Relacji, 1 rok MGR Sytuacje konfliktowe w zespole (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 3.10.2023 r. Terminy zajęć: 31.10 godz. 11.30-13.00 zajęcia organizacyjne (1 zajęcia) 7.11 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 14.11 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 21.11 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 28.11 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 5.12 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 12.12 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 19.12 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 7.01 godz. 11.30-13.00 kolokwium (1 zajęcia)
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologii (wykład); dr Przemysław Pluciński 4.10.2023 r.
Praca Socjalna LIC, 1 rok Podstawy socjologii (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 5.10.2023 r. Termin odrobienia wykładu 16 X godz. 15.00 sala 4 ul. Międzychodzką 5
Praca Socjalna, 1 rok LIC etyka pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab.. Ryszard Necel 5.10.2023 r. Termin odrobienia wykładu 9 X godz. 15.00 sala 4 ul. Międzychodzka 5
Socjologia, 3 rok LIC Teorie zmiany społecznej (gr. 2) godz. 9.45; prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 6.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany. Pozostałe zajęcia prof. Wechty odbędą się zgodnie z planem.
Socjologia, 2 rok LIC Zarzadzanie czasem (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 10.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 10.10.2023 r.
Socjologia Specjalność: Socjologia Ogólna, 1 rok MGR, Metody badań socjologicznych 1 (ćwiczenia oraz wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 10.10.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych (ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 13.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Badanie i promocja organizacji (konwersatorium), dr Łukasz Rogowski 18.10.2023 r.
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Seminarium przedprojektowe; dr Łukasz Rogowski 18 i 19.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (gr. 2 - ćwiczenia); dr Filip Schmidt 19.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (konwersatorium), dr Martyna Plucińska-Nowak 17.10.2023 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Socjologia problemów społecznych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 17.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład oraz konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 18.10.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Psychologia rozwoju człowieka (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 18.10.2023 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Terapia rodzinna (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 18.10.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Historia pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski 23.10.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna Metody pracy socjalnej (wykład/fakultet); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 23.10.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe (gr. 1 i gr. 2 ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 24.10.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 24.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej 1 (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 24.10.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i 2) 8, 15 i 22.11.2023 r. Zajęcia zostaną odrobione: 26.10.2023 o godz. 16:45 w sali A bud. E, 9.11.2023 o godz. 18:30 w sali A bud. E oraz 23.11.2023 o godz. 16.45 w sali A bud. E.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 3 i gr. 4); dr Jacek Kubera 6.11; 13.11; 20.11.2023 r. Zajęcia zostaną odrobione: 26.10.2023 o godz. 18:30 w sali A bud. E, 9.11.2023 o godz. 16:45 w sali A bud. E oraz 23.11.2023 o godz. 18:30 w sali A bud. E.
Socjologia, 1 rok LIC Etyczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i gr. 2); dr Jacek Kubera 14.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Etyczne problemy profesji socjologa (ćwiczenia gr. 3 i gr. 4); dr Jacek Kubera 16.11.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna Cities and societies in post-migrant conditions (wykład); dr Jacek Kubera 13.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Dominacja kulturowa (wykład);dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 26.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 16.11.2023 r. godz. 13.15 sala 109, bud. D
Praca Socjalna, 1 rok LIC Polityka społeczna (wykład); dr hab. Przemysław Nosal 13.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Innowacje społeczno-kulturowe (wykład); dr hab. Przemysław Nosal 14.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (grupa 2 godz. 9:45-11:45); dr Piotr Cichocki 9.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (wykład); dr Maciej Frąckowiak 16.11.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (Ćwiczenia Grupa 1);dr Maciej Frąckowiak 16.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC specjalizacja kultura i media: Kultura wizualna (konwersatorium).; dr Maciej Frąckowiak 16.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład) ; prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 17.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna ćwiczenia (gr 3 i 4 ); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 13.11.2023 r. Proponowany termin odrobienia zajęć 27.11.2023 r. Szczegóły zostaną podane.
Socjologia; Praca Socjalna Metody pracy socjalnej (wykład fakultatywny) 13.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok, LIC Polityka równościowa, dr hab.Przemysław Nosal 14.11.2023 r.
Socjologia, 3 rok, LIC Gender studies (konwersatorium i wykład), moduł Kultura i media, prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska 16.11.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 13.11.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 14.11.2023 r.
Praca Socjalna,3 rok LIC Socjologia problemów społecznych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 14.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i 2 ); dr Jack Kubera 8.11 oraz 22.11.2023 r. Zajęcia zostaną odrobione: 26.10.2023 o godz. 16:45 w sali A bud. E oraz 23.11.2023 o godz. 16.45 w sali A bud. E.
Praca Socjalna,3 rok LIC Proseminarium dyplomowe; prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 13.11.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Psychologia rozwoju człowieka (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 15.11.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej cz. 1 (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Natasza Doiczman-Łoboda 17.11.2023 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Terapia rodzinna (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 15.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład oraz konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 15.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok, LIC Podstawy socjologii, rok I grupa 3 i 4, dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 15.11.2023 r. zostanie ustalony
Socjologia, 2 rok LIC Statystyka społeczna (laboratoria gr. 1,2.3; prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski 17.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok MGR, Zawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Dylematy współczesnej socjologii (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 16.11.2023 r. Termin odrabianych zadań 29.11.23 r. godz. 13.15 sala D, bud. E
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 1 i gr. 2); dr Ariel Modrzyk 6.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć: Grupa nr 1 - 24.11.23 godzina 8.00, sala 109 Grupa nr 2 - 01.12.23, godzina 8.00, sala 109
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 1 i gr. 2); dr Ariel Modrzyk 6.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć: Grupa nr 1 - 24.11.23 godzina 8.00, sala 109 Grupa nr 2 - 01.12.23, godzina 8.00, sala 109
Socjologia, 1 rok LIC Metodyka studiowania (ćwiczenia gr. 3 i gr. 4); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 16.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (gr. 3 laboratorium godz. 11.30-13.00); dr Piotr Cichocki 16.11.2023 r. Zajęcia gr. 2 o godz. 9.45-11.15 w czwartek 16.11.23 r. odbędą się zgodnie z planem
Socjologia, 3 rok LIC Analiza danych zastanych (ćwiczenia gr. 3); dr Piotr Cichocki 16.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia; Praca Socjalna Problemy miejskie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 16.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok MGR Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia); dr Mariusz Baranowski 16.11.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna Problemy miejskie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Marek NOwak 23.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 07.12.2023 r. godz.18.30-19.15 sala 312,bud. D
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Seminarium przedprojektowe, dr Łukasz Rogowski 23.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 24.11.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 23.11.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (gr. 2 - ćwiczenia); dr Filip Schmidt 30.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Mikrosocjologia (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Przemysław Pluciński 24.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Mikrosocjologia (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Przemysław Pluciński 1.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe( ćwiczenia gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 6.12.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna 3. Socjologia zdrowia psychicznego (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 6.12.2023 r.
Praca Socjalna LIC, 2 rok Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 7.12.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Etyka pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 14.12.2023 r. Termin odrobienia wykładu 23.01.2024 r. godz. 11.30 sala 109, bud. D
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 14.12.2023 r. Termin odrobienia wykładu 16.01.2024 r. godz. 11.30 sala 109, bud. D
Socjologia, 3 rok LIC Etnografia w badaniach konsumenckich (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 14.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Antropologia organizacji (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 14.12.2023 r.
Socjologia; Praca Socjalna Tanatologia w perspektywie socjologicznej (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 14.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Wprowadzenie do modułu: Badania rynkowe, marketing, zachowania konsumenckie (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 19.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Antropologia kulturowa (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 19.12.2023 r.
Socjologia; Praca Socjalna Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 19.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok MGR Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia gr. 1); mgr Jan Radomski 7.12.2023 r.
Socjologia; Praca Socjalna Problemy miejskie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 7.12.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych; prof. UAM dr hab. Marek Nowak 8.12.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 11.12.2023 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Socjologia problemów społecznych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 12.12.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 12.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład oraz konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 13.12.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 12.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok MGR, Specjalność: Socjologia Relacji Sytuacje konfliktowe w zespole Socjologia Relacji (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 12.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Kultura wizualna (konwersatorium); dr Maciej Frąckowiak 14.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 21.12, godz. 15.00-16.30, sala 107
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe (ćwiczenia gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 20.12.2023 r.
Socjologia; Praca Socjalna Socjologia zdrowia psychicznego (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 20.12.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 18.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Socjologia kultury popularnej (wykład) dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 19.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 20.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Dominacja kulturowa (konwersatorium); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 21.12.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 21.12.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna Tanatologia w perspektywie socjologicznej (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 21.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Antropologia organizacji (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 21.12.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Etnografia w badaniach konsumenckich (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 23.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 8.01.2024 r.
Praca Socjalna, Socjologia Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 09.01.2024 r.
Socjologia; Praca Socjalna Problematyka mężczyzn i męskości Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek wykład fakultatywny 09.01.2024 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 12.01.2024 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 15.01.2024 r.
Socjologia, Praca Socjalna Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 16.01.2024 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (gr. 3 i 4); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 17.01.2024 r.
Socjologia, 2 rok LIC Socjologia kultury popularnej (wykład); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 16.01.2024 r.
Socjologia, 2 rok LIC Dominacja kulturowa (konwersatorium); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 16.01.2024 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Natasza Doiczman-Łoboda 16.01.2024 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. i 4); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 22.01.2024 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 19 i 26.01.2024 r.
Socjologia, Praca Socjalna Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer .23.01.2024 r.
Socjologia, 2 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych (ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek 19.01.2024 r.
Socjologia, 1 rok, LIC Cities and societies in post-migrant conditions Dr Jacek Kubera 29.01.2024 r., godz. 16.45 -18.15 Zajęcia zostaną odrobione: 22.01.2024 o godz. 18:30 w sali 109
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok Seminarium przedprojektowe 31.01. 15:-16:30 oraz 1.02. 8:00-9:30 Ze względów organizacyjnych odwołane zajęcia odbędą się 1 lutego w godzinach 10:00-13:00.
AMU-PIE test 1.03.2024 r. 8.03.2024 r. test
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne 2 (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 27.02.2024 r. 10.04.2024 r. godz.13.15 sala 108, bud. D
FAKULTET Socjologia władzy i polityki (wykład fakultatywny); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 27.02.2024 r. - Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych (warsztat); dr Filip Schmidt 28.02.2024 r. oraz 6.03.2024 r. - Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań jakościowych (gr. 3 -laboratorium); dr Filip Schmidt 28.02.2024 r. oraz 6.03.2024 r. - Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań jakościowych (gr. 1 i 2 laboratoria); dr Filip Schmidt 29.03.2024 r. oraz 7.03.2024 r. - Termin odrabiania zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Eksploracja danych zastanych, socjologia; dr Filip Schmidt 29.03.2024 r. oraz 7.03.2024 r. - Termin odrabiania zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologia cz.2 (wykład); dr Przemysław Pluciński 29.02.2024 r. -
Praca Socjalna, 3 rok LIC Ekonomia z elementami zarządzania (wykład); dr Przemysł Pluciński 28.02.2024 r. -
FAKULTET Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie (wykład fakultatywny) 29.02.2024 r. -
Socjologia, 1 rok LIC Teoria zróźnicowania społecznego (wykład fakultatywny); dr Przemysław Pluciński 29.02.2024 r. -
Socjologia, 1 rok MGR Wybrane teorie socjologiczne (wykład); dr Łukasz Rogowski 6.03.2024 r. 6.03.2024 r. godz. 13.15 wykład odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.15 w sali 112, bud. C
Socjologia, 1 rok MGR Socjologia Relacji Kompetencje społecznościowe i jednostkowe (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 5.03.2024 r. - Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Makrostruktury społeczne (wykład); dr Mariusz Baranowski 5.03.2024 r. -
Praca Socjalna, 1 rok LIC Ekonomia z elementami zarządzania (wykład); dr Przemysław Pluciński 6.03.2024 r. 18.03.2024 r. Termin odrobienia godz. 13:15-14:45, sala 109, bud. D
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologia cz. 2 (wykład); dr Przemysław Pluciński 7.03.2024 r. 11.03.2024 r. Termin odrabiania zajęć: godz. 13:15-14:45, sala 109, bud. D
FAKULTET Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie (fakultet); dr Przemysław Pluciński 7,03.2024 r. 14.03.2024 r. Termin odrobienia zajęć: godz.16:30-20.00 sala 4, ul. Międzychodzka
FAKULTET Teoria zróżnicowania społecznego (fakultet); dr Przemysław Pluciński 7.03.3024 r. 11.03.2024 r. godz. 15.00-16.30, sala B, bud. E
Socjologia, 2 rok MGR Prywatność, emocje, intymność (konwersatorium); dr Marta Skowrońska 5.03.2024 r. -
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii cz. 2 (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 5.03.2024 r. - Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Współczesne badania kultury Moduł: Kultura i media (konwersatorium); prof. dr hab. marek Krajewski 6.03.2024 r. - Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
FAKULTET Socjologia transhumanistyczna (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 6.03.2024 r. - Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne, grupa 1 i 2 (ćwiczenia); dr Ariel Modrzyk 7.03.2024 r. 13.03.2024 r. i 20.03.2024 r. Termin odrabiania gr. 1 - 13.03.24, godzina 8.00-9.30, sala 107, bud. D gr. 2 - 20.03.24, godzina 8.00-9.30, sala 107, bud. D
Socjologia, 1 rok LIC Zachowania konsumenckie, (wykład); dr Ariel Modrzyk 6.03.2024 r. 27.03.2024 r. Termin odrabiania: 27.03.24, godzina 8.00-9.30, sala 107, bud. D
Socjologia, 1 rok MGR Wybrane teorie socjologiczne (konwersatorium); dr Ariel Modrzyk 6.03.2024 r. 03.04.2024 r. Termin odrabiania: 03.04.24, godzina 8.00, sala 107, bud. D
Praca Socjalna, 1 rok LIC Encyklopedia prawa (wykład); dr Joanna Rajewska de Mezer 13.03.2024 r. -
Praca socjalna, 2 rok MGR Zarządzanie projektami i zespołem (konwersatorium);mgr Artur Lorek 10.04.2024 r. 23.05.2024 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie zespołem (konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 14.03.2024 r. -
Praca Socjalna, 3 rok LIC Mediacje w pracy socjalnej (ćwiczenia);dr Martyna Plucińska-Nowak 14.03.2024 r. -
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 26.03.2024 r. 30.04.2024 r. godz.8.00 26.03.24 r. zamiast wykładu Zarzadzanie zasobami ludzkimi odbędzie się konwersatorium dr Jacka Kubery z  przedmiotu Projekt HR-owy wyjątkowo o godz. 13.15 (sala 108,bud D) Natomiast 30.04.24 r. o godz. 8.00 odbędzie się wykład Zarzadzanie zasobami ludzkimi.
Socjologia, 3 rok LIC Praktyka wystąpień publicznych (warsztat); prod. UAM dr hab. Hanna Mamzer 18.03.2024 r. 22.04.2024 r. godz. 14.45-18.15, sala 112, bud. C
FAKULTET Socjologia kultury (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Jakub Isański 20.03.2024 r. - Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Współczesne społeczeństwo polskie (gr. 1 - ćwiczenia);mgr Rafał Wysoczański-Minkowicz 25.03.2024 r. -
Praca Socjalna, 2 rok LIC Analiza Danych Zastanych (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Piotr Cichocki 27.03.2024 r. - Termin odrabiania zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych, dr Filip Schmidt 27.03.2024 r 3.04.2024 r, godzina 8:00
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań jakościowych, socjologia, grupa 3, dr Filip Schmidt 27.03.2024 r - termin odrobienia zajęć zostanie podany w późniejszym czasie
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia władzy i polityki, 15:00, prof.dr hab. Rafał Drozdowski 26.03.2024 r - termin odrabiania zostanie podany
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia języka,godz. 15:00, sala 312, bud. D, prof. dr hab. Rafał Drozdowski 04.04.2024 r. 24.04.2024 r. godz. 13.15, sala 108,bud. D
Socjologia, 3 rok LIC seminarium, prof.dr hab. Rafał Drozdowski 04.04.2024 r - termin odrabiania zostanie podany
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologia cz.2[24-PCDL-MAS2] WYK, gr. 1, dr Przemysław Pluciński 04.04.2024 r 18.04.2024 r. godz. 9:45-11:15, sala 4 Międzychodzka
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologia cz.2[24-PCDL-MAS2] WYK, gr. 1, dr Przemysław Pluciński 11.04.2024 25.04.2024 r. godz. 9:45-11:15, sala 4 Międzychodzka
Praca Socjalna, 1 rok LIC Teoria zróżnicowania społecznego[24-WSFL-TZS] WYK, gr. 1, dr Przemysław Pluciński 04.04.2024 r -
Praca Socjalna, 1 rok LIC Teoria zróżnicowania społecznego[24-WSFL-TZS] WYK, gr. 1, dr Przemysław Pluciński 11.04.2024 22.04.2024 r. godz. 15:00-16:30 + 16:45-18:15, sala 5, Międzychodzka
Praca Socjalna, 1 rok LIC Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie[24-WSFL-RST] WYK, gr. 1, dr Przemysław Pluciński 04.04.2024 r 15,04.2024 r. godz. 15:00-16:30 + 16:45-18:15, sala 5, Międzychodzka
Praca Socjalna, 1 rok LIC Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie[24-WSFL-RST] WYK, gr. 1, dr Przemysław Pluciński 11.04.2024 - termin zostanie podany
Praca Socjalna, 3 rok LIC Ekonomia z elementami zarządzania[24-PCDL-EKO] WYK, gr. 1, dr Przemysław Pluciński 10.04.2024 - termin zostanie podany
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej (wykład); Prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 10.04.2024 r. -
FAKULTET Socjologia kultury (wykład); prof. UAM dr hab. Jakub Isański 10 i 17.04.2024 r. - Termin odrobienia wykładów zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Współczesne społeczeństwo polskie (gr. 2 i 3);prof. UAM dr hab. 11 i 18.04.2024 r. - Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
AMU-PIE Social Mobility - AMU-PIE (prof. UAM dr hab. Jakub Isański 11 i 18.04.2024 r. 9 i 16.05.2024 r. sala 408, ul. Międzychodzka
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Ariel Modrzyk 6.06.2024 r. 17.02.24 r. i 24.04.24 r. grupa 1 - 17.04.24, godzina 8.00, sala 107 grupa 2 - środa 24.04.24, godzina 8.00, sala 107
Socjologia, 1 rok LIC Zachowania konsumenckie (wykład); dr Ariel Modrzyk 5.06.2024 r. 22.05.2024 r. godz.8.00-9.30 sala 107, bud. D
Socjologia, 1 rok MGR Wybrane teorie socjologiczne, środa 15.05.24, godzina 8.00, sala 107 05.06.24, 15.05.2024 r. godzina 8.00, sala 107, bud. D
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii 2 (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 23.04.2024 r. 13.05.2024 r. godz.15.00 sala B, bud.E
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii 2 (ćwiczenia gr. 3); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 17.04.2024 r. -
Zaawansowane badania socjologiczne, 2 rok MGR Translatorium; dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 18.04.2024 r. -
FAKULTET Socjologia dzieciństwa (wykład fakultatywny); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 17.04.2024 r. -
FAKULTET Socjologia obcości (wykład fakultatywny); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 18.04.2024 r. -
AMU-PIE No kidding. Introduction to (new) childhood studies 16.04.2024 r. -
Socjologia, 2 rok MGR Pozyskiwanie środków na działalność (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 23.04.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 24.04.2024r. 27.05.2024 r. poniedziałek godz. 15.00-16.30 sala 312,bud. D
FAKULTET Małżeństwo w ujęciu socjologicznym (wykład fakultatywny);prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 29.04.2024 r. 22.04.2024 r. godz. 16.30-18.00 sala 107, bud. D Wykład w godz. 15.00-16.30 odbędzie się zgodnie z planem.
Praca socjalna, 2 rok MGR Zarządzanie zespołem (konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 25.04.2024 r. 16.05.2024 r. czwartek godz. 13:15-14:45 sala. 409 (Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 3 rok LIC Mediacje w pracy socjalnej (ćwiczenia); dr Martyna Plucińska-Nowak 25.04.2024 r. 19.04.2024 r. piątek godz.9.45-13.00 sala 108, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 14.05.2024 r. -
Socjologia, 1 rok MGR Zarządzanie zasobami ludzkimi (konwersatorium) -Specj. Socjologia Relacji; prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 14.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 15.05.2024 r. (zamiana) 29.05.2024 r. Społeczna odpowiedzialność biznesu - zajęcia zostaną zrealizowane w dniu 29.05.2024 w ramach zamiany zajęć (15 maja studenci zrealizują podwójne zajęcia z Marketingu społecznościowego, 29 maja – podwójne ze Społecznej odpowiedzialności biznesu – zmiana została uzgodniona z prowadzącym drem M. Frąckowiakiem)
Socjologia, 1 rok MGR Metody badań socjologicznych 2 (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 15.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego (konwersatorium; Moduł: Kultura i media); dr Bogumiła Mateja-Jaworska 25.04.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Media w badaniach społecznych (konwersatorium; Moduł: Kultura i media); dr Bogumiła Mateja-Jaworska 25.04.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Makrostruktury społeczne, dr Mariusz Baranowski 30.04.2024 r -
Socjologia, 1 rok LIC Praktyki kulturowe,8:00-11:15, dr Beata Kowalczyk 7.05.2024 r. -
Zaawansowane badania socjologiczne, 1 rok MGR Pracownia badawcza, I rok ZBS, dr Maciej Frąckowiak, godz. 13.15-16.30 7.05.2024 r. 13.05.2024, 16.05.2024 Poniedziałek 13.05. (sala 108), godz. 11.30-13.00, czwartek 16.05. 13.13-14.45 (sala do potwierdzenia)
Socjologia, 3 rok LIC Seminarium licencjackie,prof.UAM dr hab. Marek Nowak 15.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok MGR seminarium magisterskie, prof. UAM dr hab. Marek Nowak 16.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok MGR Pozyskiwanie środków na działalność, prof. UAM dr hab. Marek Nowak 14.05.2024 r. 21.05.2024 r.
Praca socjalna, 2 rok MGR Zarządzanie projektami i zespołem (konwersatorium);mgr Artur Lorek 29.05.2024 r. 23.05.2024 r. od godz.14:00 do 17:00. Zajęcia terenowe w Urzędzie Miasta Poznania, w Biurze Poznań Kontakt ul. Matejki 50.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologia (wykład); dr Przemysław Pluciński 16.05.2024 r. i 20.06.2024 r. 9.05.2024 r. i 23.05.2024 r. godz. 9.45-11.15 sala 4,ul.Międzychodzka
Praca Socjalna, 3 rok LIC Ekonomia z elementami zarzadzania (wykład); dr Przemysław Pluciński 15.05.24 r. i 19.06.24 r. 13.05.24 r. godz. 13.15-14.45 sala 112, bud. C ul. Szamarzewskiego 89
FAKULTET Teoria zróżnicowania społecznego (wykład fakultatywny), dr Przemysław Pluciński 16.05.2024 r. i 20.06.2024 r. 27.05.2024 r. godz. 15:00-16:30 + 16:45-18:15, sala 312, Kampus Ogrody
FAKULTET Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie (wykład fakultatywny); Dr Przemysław Pluciński 16.05.2024 r. i 20.06.2024 r. 20.05.2024 r. godz. 15:00-16:30 + 16:45-18:15, sala 312, Kampus Ogrody
Praca Socjalna, 3 rok LIC Dewiacja i patologia społeczne, III rok I stopnia (wykład i ćwiczenia); dr Agnieszka Nymś-Górna 14.05.2024 r. i 15.05.2024 r. - -
Socjologia, 2 rok LIC Socjologia internetu (konwersatorium); dr Łukasz Rogowski 15.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego (wykład); dr Łukasz 15.05.2024 r. -
Zaawansowane badania socjologiczne, 2 rok MGR Badania wizualne (warsztat); dr Łukasz Rogowski 14.05.2024 r. -
Socjologia, 1 rok MGR Wybrane teorie socjologiczne (wykład); dr Łukasz Rogowski 15.05.2024 r. -
Praca socjalna, 1 rok MGR Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych; dr Agnieszka Nymś-Górna 13.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok MGR Style życia i czas wolny (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 14.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Komunikowanie w grupie (konwersatorium);prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 16.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok MGR Interwencja kryzysowa (konwersatorium);prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 16.05.2024 r. -
Praca Socjalna, 2 rok LIC Analiza danych zastanych gr. 1 i 2 (ćwiczenia); dr Maciej Frąckowiak 29.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok MGR Projekt HR-owy (konwersatorium); dr Jacek Kubera 28.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok MGR Ocena, dobór i rekrutacja (konwersatorium); dr Jacek Kubera 28.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Makrostruktury społeczne (gr. 3 ćwiczenia); dr Jacek Kubera 28.05.2024 r. -
Praca Socjalna, 3 rok LIC Dewiacja i patologia społeczna (gr. 1 i 2 ćwiczenia); dr Agnieszka Nymś-Górna 21.05.2024 r. -
Socjologia, 3 rok LIC Realizacja projektu badawczego ( laboratorium gr. 1 i 2); dr Maciej Kokociński 28.05.2024 r. -
Socjologia, 1 rok MGR Zaawansowane techniki analizy badań ilościowych (ćwiczenia); dr Maciej Kokociński 28.05.2024 r. -
FAKULTET Socjologia zamieszkiwania (wykład fakultatywny); dr Marta Skowrońska 23.05.2024 r. -
Socjologia, 3 rok LIC Design thinking jako metoda projektowania innowacji (warsztat socjologiczny; dr Marta Skowrońska 23.05.2024 r. -
Socjologia, 2 rok LIC Makrostruktury społeczne (wykład); dr Mariusz Baranowski 4.06.2024 r. 14.06.2024 r. godz. 9.45 sala A, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań jakościowych (grupa 2), dr Filip Schmidt 13.06.2024 r. - Termin odrobienia zajęć zostanie podany.