Odwołane zajęcia

Odwołane zajęcia

Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok MGR Eksploracja danych zastanych, (konwersatorium); dr Filip Schmidt 10.05.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Partycypacja społeczna w mieście: teoria i praktyka na przykładzie Poznania (wykład); dr Filip Schmidt 10.05.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (wykład), dr Filip Schmidt 10.05.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychopatologia (wykład); dr Łukasz Skoczylas 17.05.2022 r. Wykład zostanie odrobiony 24.05.2022 w godzinach 16:45-18:15
Socjologia, 2 rok LIC Przygotowanie do ćwiczeń terenowych, prof. Przemysław Wechta 19.05.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Socjologia przedsiębiorczości (wykład); prof. Przemysław Wechta 18.05.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Encyklopedia prawa (wykład); dr Joanna Rajewska de Mezer 25.05.2022 r. (zmiana godziny) Wykład odbędzie się 25 maja o godz. 16.45 (zdalnie).
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 18.05.2022 r. Termin odrobienia: 20.05 (piątek) godz. 11.30/ zdalnie
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia - gr. 1 i 2); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 19.05.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologia 2 (wykład); dr Przemysław Pluciński 18.05.2022 r. Termin odrobienia wykładu: 24.05.22 r. (wtorek) godz. 9.45 (zdalnie)
Socjologia, 2 rok LIC Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie (wykład); dr Przemysław Pluciński 18.05.2022 r. Termin odrobienia wykładu 25.05.22 r. godz. 18.30 (zdalnie)

 

Odrabiane zajęcia

Odrabiane zajęcia