Odwołane zajęcia

Odwołane zajęcia

Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 4.10.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Problemy i wyzwania współczesności (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 4.11.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Ekonomia z elementami przedsiębiorczości; dr Mariusz Baranowski 3.10 oraz 10.10.2023 r. Zamiast wykładu z Ekonomii odbędzie się wykład przedmiotu Antropologia kulturowa z prof. UAM dr hab. Magdaleną Ziółkowską
Socjologia, 2 rok LIC Statystyka społeczna (laboratoria) gr. 1, 2 i 3; prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski 6.10 oraz 13.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Badania pracownicze (konwersatorium); dr Mariusz Baranowski 3.10 oraz 10.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia) gr. 1 i 2; dr Mariusz Baranowski 6.10 oraz 13.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia) gr. 2; dr Mariusz Baranowski 5.10 oraz 12.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 30.11.2023 r. godz. 9.45 sala 312, bud. D
Socjologia, 1 rok MGR Słownik socjologiczny (wykład i konwersatorium); dr Beata Kowalczyk 3.10 oraz 10.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Teoria i metodologia nauk społecznych (wykład i konwersatoria); dr Mariusz Szynkiewicz 4.10.2023 r.
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Logika (konwersatorium); dr Mariusz Szynkiewicz 4.10.2023 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 4.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (laboratoria: gr. 1, 2, 3); dr Piotr Cichocki 4 -5.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Mikrostruktury społeczne (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 4.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Mikrosocjologia (wykład); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 4.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 3-24.10.2023 r. Zajęcia rozpoczną się od listopada.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 3.10.2023 r. Termin rozpoczęcia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Zajęcia praktyczne w placówkach; prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 3.10.2023 r. Termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany.
Socjologia: Specjalność Relacji, 1 rok MGR Sytuacje konfliktowe w zespole (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 3.10.2023 r. Terminy zajęć: 31.10 godz. 11.30-13.00 zajęcia organizacyjne (1 zajęcia) 7.11 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 14.11 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 21.11 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 28.11 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 5.12 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 12.12 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 19.12 godz. 11.30-14.45 (2 zajęcia) 7.01 godz. 11.30-13.00 kolokwium (1 zajęcia)
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologii (wykład); dr Przemysław Pluciński 4.10.2023 r.
Praca Socjalna LIC, 1 rok Podstawy socjologii (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 5.10.2023 r. Termin odrobienia wykładu 16 X godz. 15.00 sala 4 ul. Międzychodzką 5
Praca Socjalna, 1 rok LIC etyka pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab.. Ryszard Necel 5.10.2023 r. Termin odrobienia wykładu 9 X godz. 15.00 sala 4 ul. Międzychodzka 5
Socjologia, 3 rok LIC Teorie zmiany społecznej (gr. 2) godz. 9.45; prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 6.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany. Pozostałe zajęcia prof. Wechty odbędą się zgodnie z planem.
Socjologia, 2 rok LIC Zarzadzanie czasem (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 10.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 10.10.2023 r.
Socjologia Specjalność: Socjologia Ogólna, 1 rok MGR, Metody badań socjologicznych 1 (ćwiczenia oraz wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 10.10.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych (ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 13.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Badanie i promocja organizacji (konwersatorium), dr Łukasz Rogowski 18.10.2023 r.
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Seminarium przedprojektowe; dr Łukasz Rogowski 18 i 19.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (gr. 2 - ćwiczenia); dr Filip Schmidt 19.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (konwersatorium), dr Martyna Plucińska-Nowak 17.10.2023 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Socjologia problemów społecznych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 17.10.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład oraz konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 18.10.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Psychologia rozwoju człowieka (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 18.10.2023 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Terapia rodzinna (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 18.10.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Historia pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski 23.10.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna Metody pracy socjalnej (wykład/fakultet); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 23.10.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe (gr. 1 i gr. 2 ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 24.10.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 24.10.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej 1 (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 24.10.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i 2) 8, 15 i 22.11.2023 r. Zajęcia zostaną odrobione: 26.10.2023 o godz. 16:45 w sali A bud. E, 9.11.2023 o godz. 18:30 w sali A bud. E oraz 23.11.2023 o godz. 16.45 w sali A bud. E.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 3 i gr. 4); dr Jacek Kubera 6.11; 13.11; 20.11.2023 r. Zajęcia zostaną odrobione: 26.10.2023 o godz. 18:30 w sali A bud. E, 9.11.2023 o godz. 16:45 w sali A bud. E oraz 23.11.2023 o godz. 18:30 w sali A bud. E.
Socjologia, 1 rok LIC Etyczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i gr. 2); dr Jacek Kubera 14.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Etyczne problemy profesji socjologa (ćwiczenia gr. 3 i gr. 4); dr Jacek Kubera 16.11.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna Cities and societies in post-migrant conditions (wykład); dr Jacek Kubera 13.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Dominacja kulturowa (wykład);dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 26.10.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 16.11.2023 r. godz. 13.15 sala 109, bud. D
Praca Socjalna, 1 rok LIC Polityka społeczna (wykład); dr hab. Przemysław Nosal 13.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Innowacje społeczno-kulturowe (wykład); dr hab. Przemysław Nosal 14.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (grupa 2 godz. 9:45-11:45); dr Piotr Cichocki 9.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (wykład); dr Maciej Frąckowiak 16.11.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (Ćwiczenia Grupa 1);dr Maciej Frąckowiak 16.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC specjalizacja kultura i media: Kultura wizualna (konwersatorium).; dr Maciej Frąckowiak 16.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład) ; prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 17.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna ćwiczenia (gr 3 i 4 ); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 13.11.2023 r. Proponowany termin odrobienia zajęć 27.11.2023 r. Szczegóły zostaną podane.
Socjologia; Praca Socjalna Metody pracy socjalnej (wykład fakultatywny) 13.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok, LIC Polityka równościowa, dr hab.Przemysław Nosal 14.11.2023 r.
Socjologia, 3 rok, LIC Gender studies (konwersatorium i wykład), moduł Kultura i media, prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska 16.11.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 13.11.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 14.11.2023 r.
Praca Socjalna,3 rok LIC Socjologia problemów społecznych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 14.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i 2 ); dr Jack Kubera 8.11 oraz 22.11.2023 r. Zajęcia zostaną odrobione: 26.10.2023 o godz. 16:45 w sali A bud. E oraz 23.11.2023 o godz. 16.45 w sali A bud. E.
Praca Socjalna,3 rok LIC Proseminarium dyplomowe; prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 13.11.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Psychologia rozwoju człowieka (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 15.11.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej cz. 1 (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Natasza Doiczman-Łoboda 17.11.2023 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Terapia rodzinna (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 15.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład oraz konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 15.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok, LIC Podstawy socjologii, rok I grupa 3 i 4, dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 15.11.2023 r. zostanie ustalony
Socjologia, 2 rok LIC Statystyka społeczna (laboratoria gr. 1,2.3; prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski 17.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok MGR, Zawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Dylematy współczesnej socjologii (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 16.11.2023 r. Termin odrabianych zadań 29.11.23 r. godz. 13.15 sala D, bud. E
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 1 i gr. 2); dr Ariel Modrzyk 6.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć: Grupa nr 1 - 24.11.23 godzina 8.00, sala 109 Grupa nr 2 - 01.12.23, godzina 8.00, sala 109
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 1 i gr. 2); dr Ariel Modrzyk 6.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć: Grupa nr 1 - 24.11.23 godzina 8.00, sala 109 Grupa nr 2 - 01.12.23, godzina 8.00, sala 109
Socjologia, 1 rok LIC Metodyka studiowania (ćwiczenia gr. 3 i gr. 4); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 16.11.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (gr. 3 laboratorium godz. 11.30-13.00); dr Piotr Cichocki 16.11.2023 r. Zajęcia gr. 2 o godz. 9.45-11.15 w czwartek 16.11.23 r. odbędą się zgodnie z planem
Socjologia, 3 rok LIC Analiza danych zastanych (ćwiczenia gr. 3); dr Piotr Cichocki 16.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia; Praca Socjalna Problemy miejskie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 16.11.2023 r.
Socjologia, 1 rok MGR Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia); dr Mariusz Baranowski 16.11.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna Problemy miejskie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Marek NOwak 23.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 07.12.2023 r. godz.18.30-19.15 sala 312,bud. D
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok MGR Seminarium przedprojektowe, dr Łukasz Rogowski 23.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 24.11.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 23.11.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (gr. 2 - ćwiczenia); dr Filip Schmidt 30.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Mikrosocjologia (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Przemysław Pluciński 24.11.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Mikrosocjologia (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Przemysław Pluciński 1.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe( ćwiczenia gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 6.12.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna 3. Socjologia zdrowia psychicznego (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 6.12.2023 r.
Praca Socjalna LIC, 2 rok Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 7.12.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Etyka pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 14.12.2023 r. Termin odrobienia wykładu 23.01.2024 r. godz. 11.30 sala 109, bud. D
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Necel 14.12.2023 r. Termin odrobienia wykładu 16.01.2024 r. godz. 11.30 sala 109, bud. D
Socjologia, 3 rok LIC Etnografia w badaniach konsumenckich (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 14.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Antropologia organizacji (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 14.12.2023 r.
Socjologia; Praca Socjalna Tanatologia w perspektywie socjologicznej (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 14.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Wprowadzenie do modułu: Badania rynkowe, marketing, zachowania konsumenckie (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 19.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Antropologia kulturowa (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 19.12.2023 r.
Socjologia; Praca Socjalna Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 19.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok MGR Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia gr. 1); mgr Jan Radomski 7.12.2023 r.
Socjologia; Praca Socjalna Problemy miejskie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 7.12.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych; prof. UAM dr hab. Marek Nowak 8.12.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 11.12.2023 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Socjologia problemów społecznych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 12.12.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 12.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład oraz konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 13.12.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 12.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok MGR, Specjalność: Socjologia Relacji Sytuacje konfliktowe w zespole Socjologia Relacji (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska 12.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Kultura wizualna (konwersatorium); dr Maciej Frąckowiak 14.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 21.12, godz. 15.00-16.30, sala 107
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe (ćwiczenia gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 20.12.2023 r.
Socjologia; Praca Socjalna Socjologia zdrowia psychicznego (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 20.12.2023 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Kreowanie rozwiązań integracyjnych (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 18.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Socjologia kultury popularnej (wykład) dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 19.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 20.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Dominacja kulturowa (konwersatorium); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 21.12.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 21.12.2023 r.
Socjologia, Praca Socjalna Tanatologia w perspektywie socjologicznej (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 21.12.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Antropologia organizacji (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 21.12.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Etnografia w badaniach konsumenckich (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 23.12.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 8.01.2024 r.
Praca Socjalna, Socjologia Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 09.01.2024 r.
Socjologia; Praca Socjalna Problematyka mężczyzn i męskości Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek wykład fakultatywny 09.01.2024 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 12.01.2024 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 15.01.2024 r.
Socjologia, Praca Socjalna Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 16.01.2024 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (gr. 3 i 4); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 17.01.2024 r.
Socjologia, 2 rok LIC Socjologia kultury popularnej (wykład); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 16.01.2024 r.
Socjologia, 2 rok LIC Dominacja kulturowa (konwersatorium); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 16.01.2024 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Natasza Doiczman-Łoboda 16.01.2024 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. i 4); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 22.01.2024 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 19 i 26.01.2024 r.
Socjologia, Praca Socjalna Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer .23.01.2024 r.
Socjologia, 2 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych (ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek 19.01.2024 r.
Socjologia, 1 rok, LIC Cities and societies in post-migrant conditions Dr Jacek Kubera 29.01.2024 r., godz. 16.45 -18.15 Zajęcia zostaną odrobione: 22.01.2024 o godz. 18:30 w sali 109
Zaawansowane Badania Socjologiczne, 1 rok Seminarium przedprojektowe 31.01. 15:-16:30 oraz 1.02. 8:00-9:30 Ze względów organizacyjnych odwołane zajęcia odbędą się 1 lutego w godzinach 10:00-13:00.

 

Odrabiane zajęcia

Odrabiane zajęcia