Odwołane zajęcia

Odwołane zajęcia

Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok MGR Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład) prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 6.12.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Antropologia kulturowa(wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 6.12.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 8.12.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia zdrowia psychicznego (wkład); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 8.12.2022 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 13.12.2022 r. w godz. 9.45-11.15 oraz 11.30-13.00 odbędzie się wykład z Mikrostruktur społecznych z prof. UAM dr hab. Aldoną Żurek
Socjologia, 1 rok MGR Koncepcje badań socjologicznych (wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 13.12.2022 r. Wykład zostanie odrobiony 20.12.2022 r. o godz. 15.00 w sali 1 (parter), bud. C, ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia, 2 rok LIC Zarzadzanie czasem (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 13.12.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie publiczne wykład, ćwiczenia) , dr Krzysztof Mączka 13.12.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Polityka społeczna (wykład), dr Krzysztof Mączka 13.12.2022 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Procesy zmiany społecznej (ćwiczenia), dr Krzysztof Mączka 14.12.2022 r.
Socjologia, 1 rok MGR Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia gr. 1 i 2); mgr Jan Radomski 14.12.2022 r. oraz 15.12.2022 r. Zaliczenie odbędzie się 21.12.2022 r. oraz 22.12.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia gr.1 i 2); dr Krzysztof Mączka 19.12.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Polityka społeczna (wykład), dr Krzysztof Mączka 20.12.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie publiczne (wykład i , ćwiczenia) , dr Krzysztof Mączka 20.12.2022 r.
Socjologia, 1 rok MGR; Praca Socjalna, 1 rok MGR Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 20.12.2022 r
Socjologia, 1 rok LIC Antropologia kulturowa (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 20.12.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (gr. 3 i gr. 4); dr Ariel Modrzyk 3.02.2022r. Terminy odrabiania: Grupa nr 3 20.12.22 godzina 8.00 sala D, bud. E, grupa nr 4 10.01.23, godzina 8.00, sala D, bud. E
Socjologia, 1 rok MGR Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia, Jan Radomski) 15.12.2022 Pierwotny termin 15.12.2022, (11:30-13:00) przesunięte na 20.12.2022 (13:15-14:45), sala 004, budynek D.
Socjologia, 3 rok LIC Teorie zmiany społecznej (wykład), prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 20.12.2022
Socjologia, 1 rok MGR Zróżnicowania społeczne (wykład i ćwiczenia), prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 20.12.2022
Praca Socjalna, 1 rok MGR Procesy zmiany społecznej (wykład), prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 21.12.2022
Socjologia, 3 rok LIC Kapitał społeczny w sferze publicznej (wykład), prof. UAM. dr hab. Przemysław Wechta 22.12.2022
Socjologia, 1 rok MGR Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład) prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 3.01.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Antropologia kulturowa(wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 3.01.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC; Praca Socjalna, 1 rok Tanatologia w perspektywie socjologicznej (wykład fakultatywny);prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 4.01.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Antropologia organizacji (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 5.01.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Etnografia w badaniach konsumenckich (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 4.01.2023 r.
Praca Socjalna MGR, 2 rok Wsparcie rodziny wieloproblemowej (konwersatorium), prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 5.01.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład), prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 5.01.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 10.01.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC, Praca Socjalna, 3 rok LIC Zwierzęta i ludzie (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 10.01.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR, Praca Socjalna 2 rok MGR Zwierzęta i ludzie (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 10.01.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Różnice kulturowe w biznesie (wykład); prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski 11.01.2023 r. (zmiana godzin) Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Socjologia, 3 rok LIC Teorie zmiany społecznej (ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Przemysław Weh13.01cta 13.01.2023 r. Zajęcia zostaną odrobione 3.02.2023 r. w godz: 8.00-9.30 oraz 9.45-11.15; sala 109, bud. D
Socjologia, 1 rok LIC Psychologia społeczna (gr.1 i gr.2-ćwiczenia); dr hab. Dorota Mroczkowska 17.01.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Zarzadzanie w sektorze publicznym, dr Krzysztof Mączka 24.01.2023 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Polityka społeczna (wykład); dr Krzysztof Mączka 24.01.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład; konwersatoria); dr Krzysztof Mączka 26.01.2023 r.

 

Odrabiane zajęcia

Odrabiane zajęcia