SOCJOLOGIA


Nazwa kierunku studiów: Socjologia
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy: magister

Program dla naboru 2024/2025 

Program studiów (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Program dla naboru 2023/2024 

Program studiów (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Program dla naboru 2022/2023 

Program studiów (PDF)