I ROK SOCJOLOGII I STOPNIA (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
 LEKTORAT Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Co 2 tygodnie
-------------
Praktyki kulturowe
Moduł: Kultura i media
Dr Beata Kowalczyk
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Co 2 tygodnie
---------------------------- 
Nowoczesne formy marketingu
Moduł: Badania rynkowe
Dr Beata Kowalczyk
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Co 2 tygodnie

Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Ariel Modrzyk
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE
FIZYCZNE
9:45
-11:15
LEKTORAT   Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Co 2 tygodnie
-------------
Praktyki kulturowe
Moduł: Kultura i media
Dr Beata Kowalczyk
Konwer8atorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Co 2 tygodnie
---------------------
Nowoczesne formy marketingu
Moduł: Badania rynkowe
Dr Beata Kowalczyk
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Co 2 tygodnie

 Reprezentacje kulturowe
Moduł: Kultura i media
Dr hab. Przemysław Nosal
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Podstawy socjologii_2
Dr hab. Przemysław Nosal
Grupa 2 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

----------------------
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
Grupa 3– ćwiczenia
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
WYCHOWANIE
FIZYCZNE 
11:30
-13:00
LEKTORAT   Podstawy socjologii_2
Prof. dr hab. Marek Krajewski
wykład
sala 004, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Współczesne badania kultury
Moduł: Kultura i media
Prof. dr hab.
Marek Krajewski

konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Socjologia rynku
Moduł: Badania rynkowe
Dr Beata Kowalczyk
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Współczesne społeczeństwo polskie
Prof. UAM dr hab.
Jakub Isański

Grupa 3– ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------------
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek

Grupa 2– ćwiczenia
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
WYCHOWANIE
FIZYCZNE 
 13:15
-14:45
 Współczesne społeczeństwo polskie
Mgr Rafał Wysoczański-Minkowicz
Grupa 1– ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
wykład
sala 004, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Podstawy socjologii_2
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Grupa 3 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Podstawy socjologii_2
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Grupa 1 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek

Grupa 1 - ćwiczenia
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------

 Współczesne społeczeństwo polskie
Prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
Grupa 2– ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

WYCHOWANIE
FIZYCZNE 
15:00
-16:30
od 26 lutego
 Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Paulina Markiewicz
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Co 2 tygodnie

-----------------------------
Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------

Socjologia władzy i polityki
Prof. dr hab.
Rafał Drozdowski

fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Ewolucjonizm a socjologia religii
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


 Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia sztuki
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Beata Kowalczyk
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------------
Socjologia transhumanistyczna
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Ariel Modrzyk
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia języka
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Socjologia obcości
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
fakultet
sala 5 ul. Międzychodzka 5
-------------------
Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5
 
16.45
-18.15
od 26 lutego
Zachowania konsumenckie

Moduł: Badania rynkowe
Mgr Paulina Markiewicz
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Co 2 tygodnie

 Socjologia sportu
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5 
18.30
-20.00


 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024) - DO POBRANIA

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU ZAJĘĆ PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.
Rejestracja odbywa się według średniej uzyskanej za semestr zimowy. Pierwszego dnia rejestrują się osoby z najwyższą średnią, w kolejnych dniach rejestrują się następne grupy według sredniej.
Rejestracja od 21 lutego 2024 r.
Grupa 1 - 21 lutego od godz. 8.30 (osoby, które uzyskały najwyższą średnią za semestr zimowy);
Grupa 2 - 22 lutego od godz. 8.30
Grupa 3 - 23 lutego od godz. 8.30

Rejestracja na fakultety dla wszystkich od 21 lutego od godz. 12.00 (rejestracja na zasadzie „kto pierwszy”).

 

W semestrze letnim 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet.
UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)
Fakultety można wybierać wyłącznie z podanej listy

Fakultety do wyboru:

 • Socjologia władzy i polityki (dawniej: Stare i nowe oblicza władzy) – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
 • Socjologia języka - Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
 • Socjologia sztuki - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Beata Kowalczyk
 • Socjologia transhumanistyczna - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Ariel Modrzyk
 • Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
 • Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
 • Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
 • Socjologia kultury – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej
 • Ewolucjonizm a socjologia religii - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie – Dr Przemysław Pluciński
 • Teoria zróżnicowania społecznego - Dr Przemysław Pluciński

 


II ROK SOCJOLOGII I STOPNIA (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
Lektorat  Metody badań jakościowych
Dr Filip Schmidt
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 


Socjologia Internetu
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------------
 Społeczna odpowiedzialność biznesu
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Makrostruktury społeczne
Dr Jacek Kubera
Grupa 1- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
---------------------------
Metody badań jakościowych
Dr Filip Schmidt
Grupa 2 - laboratorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 
9:45
-11:15
Lektorat   Makrostruktury społeczne
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
wykład
Moduł: Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Marketing społecznościowy
(social media marketing)
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Maciej Frąckowiak
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Makrostruktury społeczne
Dr Jacek Kubera
Grupa 2- ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
---------------------------
Metody badań jakościowych
Dr Filip Schmidt
Grupa 1 - laboratorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 
11:30
-13:00
Lektorat   Makrostruktury społeczne
Dr Jacek Kubera
Grupa 3 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Metody badań jakościowych
Dr Filip Schmidt
Grupa 3 - laboratorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Od połowy semestru
Komunikowanie w grupie
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Dorota Mroczkowska

sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Społeczna odpowiedzialność biznesu
wykład
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak

sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do połowy semestru 
------------------------
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
 13:15
-14:45

Od 29 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Gr. A 1 – ćwiczenia
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Mgr Fiorenco Fantuz

sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------------
Od 29 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Gr. A 2– ćwiczenia
Mgr Fiorenco Fantuz
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
---------------------

Od 22 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Gr. B – ćwiczenia
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------
Od 22 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Gr. C – ćwiczenia
Dr Marta Skowrońska
Dr Małgorzata Kubacka
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


   Od połowy semestru
Komunikowanie w grupie
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Dorota Mroczkowska

sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Społeczna odpowiedzialność biznesu
wykład
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak

sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do połowy semestru 
------------------------
Media w badaniach społecznych
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 
15:00
-16:30
Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek

fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------
Socjologia władzy i polityki
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Ewolucjonizm a socjologia religii
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
------------------------
Socjologia sztuki
Prof. dr hab.
Marek Krajewski
Dr Beata Kowalczyk
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------------
Socjologia transhumanistyczna
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Ariel Modrzyk
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------
Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia języka
Prof. dr hab.
Rafał Drozdowski

fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
------------------------
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
Socjologia obcości
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
fakultet
sala 5 ul. Międzychodzka 5
------------------------
Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5
16.45
-18.15
 Socjologia sportu
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
 Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5
 
18.30
-20.00


 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024) - DO POBRANIA

Ćwiczenia_terenowe_rok_akademicki_2023/2024_informacje

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU ZAJĘĆ PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.
Rejestracja odbywa się według średniej uzyskanej za semestr zimowy. Pierwszego dnia rejestrują się osoby z najwyższą średnią, w kolejnych dniach rejestrują się następne grupy według sredniej.
Rejestracja od 21 lutego 2024 r.
Grupa 1 - 21 lutego od godz. 9.30 (osoby, które uzyskały najwyższą średnią za semestr zimowy);
Grupa 2 - 22 lutego od godz. 9.30
Grupa 3 - 23 lutego od godz. 9.30

Rejestracja na fakultety dla wszystkich od 21 lutego od godz. 12.00 (rejestracja na zasadzie „kto pierwszy”).

W semestrze letnim 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet.

UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)
Fakultety można wybierać wyłącznie z podanej listy

Fakultety do wyboru:

Socjologia władzy i polityki (dawniej: Stare i nowe oblicza władzy) – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
Socjologia języka - Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
Socjologia sztuki - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Beata Kowalczyk
Socjologia transhumanistyczna - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Ariel Modrzyk
Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
Socjologia kultury – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej
Ewolucjonizm a socjologia religii - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie – Dr Przemysław Pluciński
Teoria zróżnicowania społecznego - Dr Przemysław Pluciński


III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
LEKTORAT Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Grupa 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
 

 
9:45
-11:15
LEKTORAT Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Grupa 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89Program Maxqda: narzędzia komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych
Dr Filip Schmidt
warsztat socjologiczny
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Grupa 1 – ćwiczenia
sala 408 , ul. Międzychodzka 5
11:30
-13:00
 LEKTORAT Współczesne teorie socjologiczne_2
Prof. dr hab.
Rafał Drozdowski

wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 


Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Grupa 2 – ćwiczenia
sala 408 , ul. Międzychodzka 5


 13:15
-14:45
   Realizacja projektu badawczego
Dr Małgorzata Kubacka
Grupa 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Design thinking jako metoda projektowania innowacji
Dr Marta Skowrońska
warsztat socjologiczny
sala 5 ul. Międzychodzka 5
------------------------
Wprowadzenie do data science
w języku R
Dr Piotr Cichocki
warsztat socjologiczny
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

 
15:00
-16:30
od 4 marca
Praktyka wystąpień publicznych
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
warsztat socjologiczny
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------------
Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
socjologia szczegółowa/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
socjologia szczegółowa/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Socjologia władzy i polityki
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
socjologia szczegółowa/wykład
Sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Ewolucjonizm a socjologia religii
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
socjologia szczegółowa/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------
Socjologia sztuki
Prof. dr hab.
Marek Krajewski

Dr Beata Kowalczyk
socjologia szczegółowa/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Socjologia transhumanistyczna

Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Ariel Modrzyk
socjologia szczegółowa/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------------

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
socjologia szczegółowa/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
socjologia szczegółowa/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia języka
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
socjologia szczegółowa/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień

socjologia szczegółowa/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Socjologia obcości
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
socjologia szczegółowa/wykład
sala 5 ul. Międzychodzka 5
------------------------
Teoria zróżnicowania społecznego
Przemysław Pluciński

socjologia szczegółowa/wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 5
 Praktyka wystąpień publicznych
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer

warsztat socjologiczny
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
16.45
-18.15
od 4 marca
Praktyka wystąpień publicznych
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
warsztat socjologiczny
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Socjologia sportu
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
socjologia szczegółowa/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
socjologia szczegółowa/wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 5 
 Praktyka wystąpień publicznych
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
warsztat socjologiczny
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
18.30
-20.00
od 4 marca
Praktyka wystąpień publicznych

Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer

warsztat socjologiczny
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

  

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI  2023/2024) - DO POBRANIA

TEMATYKA SEMINARIÓW LICENCJACKICH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA W ROKU AKADEMICKIM2023/2024

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU ZAJĘĆ PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.
Rejestracja odbywa się według średniej uzyskanej za semestr zimowy. Pierwszego dnia rejestrują się osoby z najwyższą średnią, w kolejnych dniach rejestrują się następne grupy według sredniej.
Rejestracja od 21 lutego 2024 r.
Grupa 1 - 21 lutego od godz. 10.30 (osoby, które uzyskały najwyższą średnią za semestr zimowy);
Grupa 2 - 22 lutego od godz. 10.30
Grupa 3 - 23 lutego od godz. 10.30

Rejestracja na fakultety (socjologie szczegółowe) dla wszystkich od 21 lutego od godz. 12.00 (rejestracja na zasadzie „kto pierwszy”).

W semestrze letnim 2023/24 wybieracie Państwo 3 socjologie szczegółowe oraz 1 warsztat socjologiczny
UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)

Socjologie szczegółowe (wykłady) do wyboru (3):
Fakultety do wyboru:
• Socjologia władzy i polityki (dawniej: Stare i nowe oblicza władzy) – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
• Socjologia języka - Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
• Socjologia sztuki - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Beata Kowalczyk
• Socjologia transhumanistyczna - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Ariel Modrzyk
• Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
• Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
• Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
• Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
• Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
• Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
• Socjologia kultury – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
• Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
• Ewolucjonizm a socjologia religii - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
• Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie - Dr Przemysław Pluciński
• Teoria zróżnicowania społecznego - Dr Przemysław Pluciński

Warsztaty socjologiczne do wyboru (1):
• Eksploracja, analiza, wizualizacja: programy Microsoft Excel i Tableau w badaniach społecznych - dr Filip Schmidt
• Program Maxqda: narzędzia komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych - dr Filip Schmidt
• Design thinking jako metoda projektowania innowacji - dr Marta Skowrońska
• Wprowadzenie do data science w języku R – dr Piotr Cichocki
• Praktyka wystąpień publicznych – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Terminy:
4 marca poniedziałek 15.00-18.00 4h
8 marca piątek 15.00-18.00 4h
11 marca poniedziałek 15.00-19.45 5h
15 marca piątek 15.00-18.00 4h
18 marca poniedziałek 15.00-19.45 5h

TERMINY SEMINARIÓW USTALA PROMOTOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72
Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl