I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2022/2023)

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK
ŚRODA
CZWAREK
PIĄTEK

08:00
-9:30

 

Psychologia społeczna
Dr hab. Dorota Mroczkowska
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
 Procesy grupowe
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Procesy grupowe
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr. 3 –ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
Podstawy socjologii_1
Dr Przemysław Nosal
gr. 4 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Tanatologia w perspektywie socjologicznej
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
sala 215. bud C, II piętro
ul. Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE FIZYCZNE  
9:45
-11:15

 

 Procesy grupowe
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr.4– ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
Procesy grupowe
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------------
Podstawy socjologii_1
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
gr. 3 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------------
Psychologia społeczna
Dr hab. Dorota Mroczkowska
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

 

 

Podstawy socjologii_1
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
gr. 1 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
 Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Artyści, naukowcy, i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych
fakultet / wykład
Beata Kowalczyk
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  
11:30
-13:00
  Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala 004 (kinowa), bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Podstawy socjologii_1
Prof. dr hab. Marek Krajewski wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
Subkultury młodzieżowe
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

13:15
-14:45

Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 4- ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
------------------

od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------------
 Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.

Agnieszka Jeran
Grupa 3 – ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Antropologia kulturowa
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
wykład
sala 004 (kinowa), bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Podstawy socjologii_1
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
gr. 2 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
 Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 - ćwiczenia
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
 
15:00
-16:30

Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 3- ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
------------------

od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------

Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Grupa 4 – ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
--------------------------
Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
--------
od stycznia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr.4- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Design miejski
Dr Maciej Frąckowiak
Fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Grupa 1 – ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
----------------
 Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 2- ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
------------------
od stycznia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr.2- ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 
16:45
-18:15Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
 Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
--------
od stycznia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr.3- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
  Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 1- ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
------------------
od stycznia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr.1- ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Grupa 2 – ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
18:30
-20:00

  

 

I_ROK_SOC_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2022_23_SEM_zima_e.doc

W semestrze zimowym 2022/2023 obowiązują 2 fakultety

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
Fakultety do wyboru:
Subkultury młodzieżowe - Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień

Tanatologia w perspektywie socjologicznej –  Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
Design miejski – Dr Maciej Frąckowiak
Artyści, naukowcy,  i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych – Dr Beata Kowalczyk

Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim) - środa godz. 16.45 -19.00 sala D, bud. E, ul. Szamarzewskiego 89 / od 12.10
Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim) – czwartek godz. 13.15 -14.45 sala 109, bud. D, ul. Szamarzewskiego 89 /od 13.10
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) - czwartek godz. 13.15 -14.45 sala 108, bud. D, ul. Szamarzewskiego 89 / od 13.10

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od 26 września (poniedziałek) godz. 11.30 do 4 października

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
 • Antropologia kulturowa.
 1. Rejestrujecie się na przykładowy przedmiot Podstawy socjologii 1 (wykład +ćwiczenia) do wyboru 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani do tych samych grup na przedmiotach:

Psychologia społeczna; Metodyka studiowania; Społeczne role socjologa; Etyczna problemy profesji socjologa; Procesy grupowe; Wprowadzenie do modułu: Kultura i media; Wprowadzenie do modułu: Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie

2. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:

 • Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Design miejski – dr Maciej Frąckowiak
 • Artyści, naukowcy i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych – dr Beata Kowalczyk

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk
 • Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera

REJESTRACJA NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

zapisy na zajęcia wf. rozpoczynają się 27 września br.

 Wszystkie informacje dla studentów są dostępne na stronie https://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, limity będą zwiększane pod warunkiem, że limity będą wyczerpane we wszystkich grupach. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2022/2023) 

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
Język angielski
lektorat


Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

  Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
 Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
9:45
-11:15Język angielski
lektorat

 Metody badań ilościowych
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
sala D bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Antropologia organizacji
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------
Socjologia kultury popularnej
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
11:30
-13:00


Język angielski
lektorat

 Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 1– ćwiczenia
sala 4 ul. Międzychodzka 5
---------------
Procesy ludnościowe w Polsce
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
Gr.2 – ćwiczenia
sala 408. Międzychodzka 5 

Badania pracownicze
(Staff research)
Mod. Badania rynkowe
Dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
 Dominacja kulturowa
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89  

13:15
-14:45


Statystyka społeczna
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka
do grudnia

Zarządzanie czasem
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
------------------
Kultura wizualna
Mod. Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 2– ćwiczenia
sala 4 ul. Międzychodzka 5
------------------
Procesy ludnościowe w Polsce
Dr Przemysław Nosal
Gr.1 – ćwiczenia
sala 408. Międzychodzka 5

 Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

15:00
-16:30
     

 

 Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
16:45
-18:15
 

 

 

 


Język angielski

lektorat

 Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89  
18:30
-20:00

Język angielski

lektorat
 

II_ROK_SOC_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_22_23_SEM_ZIM_d.doc

 

UWAGA! Ważne przy rejestracji na przedmioty

Laboratoria: Metody badań ilościowych oraz Statystyka społeczna - 3 grupy

Ćwiczenia: Procesy Ludnościowe oraz Mikrostruktury społeczne - 2 grupy

                                                                                                

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od 26 września (poniedziałek) godz.12.30 do 4 października

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej ocen
z semestru 2 (drugiego)

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
26 września o godz. 12.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
27 września godz. 12.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
28 września o godz. 12.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3

 1. Rejestrujecie się na przykładowy przedmiot Metody badań ilościowych (wykład +laboratoria) do wyboru 3 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani do tych samych grup na przedmiocie Statystyka społeczna

 1. Rejestrujecie się na przykładowy przedmiot Mikrostruktury społeczne (wykład +ćwiczenia)
  do wyboru 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani do tych samych grup na przedmiocie Procesy ludnościowe w Polsce

 1. Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na 1 przedmiot (wykład) z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Socjologia kultury popularnej. Zostaniecie przepisani na przedmioty: Dominacja kulturowa oraz Kultura wizualna
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot:Antropologia organizacji.
  Zostaniecie przepisani na przedmioty: Badania pracownicze (Staff research) oraz Zarzadzanie czasem

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2022/2023)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
   Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
----------------
od grudnia
Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 5 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Przygotowanie projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
Gr. 2 – laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Łukasz Rogowski
wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 3 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
-------------------------
Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 4 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
9:45
-11:15
  Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 5 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
 Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
----------------
od grudnia
Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 6 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------
Przygotowanie projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Marciszewska
Gr. 1 – laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Gender Studies
Mod. Kultura i media
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
Ilościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium - grupa A
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
Kapitał społeczny w sferze publicznej
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 4 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 3 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00
Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 6 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
Polityka równościowa
Mod. Kultura i media
Dr Przemysław Nosal
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
--------------------
Etnografia w badaniach konsumenckich
Mod. Badania rynkowe
Prof. Magdalena Ziółkowska
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
  Gender Studies
Mod. Kultura i media
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Ilościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium - grupa B
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Socjologia organizacji instytucji publicznych
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Raport z ćwiczeń terenowych
Grupa Prof. UAM dr hab. Przemysława Wechty
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


 13:15
-14:45
 Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych
Prof. dr hab. Marek Krajewski
fakultet/wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 

Socjologia ciała
Mod. Kultura i media
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

-------------------
Różnice kulturowe w biznesie
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
Problematyka mężczyzn
i męskości
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------------
od 13.10
Cities and societies in post-migrant conditions
Dr Jacek Kubera
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------
od 13.10
Artists and Their Careers in a Sociological Frame
Dr Beata Kowalczyk
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
15:00
-16:30
Jakościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium 
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 1 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
------------------------
Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 3 - konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Przygotowanie projektu badawczego
Dr Jacek Kubera
Gr. 4 – laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 od 20.10
Raport z ćwiczeń terenowych
Grupa Prof. UAM dr hab. Marka Nowaka
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Raport z ćwiczeń terenowych
Grupa Prof. UAM dr hab.
Piotr Matczaka
dr Krzysztofa Mączki
Terminy: 13.10; 20.10; 27.10; 3.11; 10.11; 17.11; 24.11; 1.12
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Raport z ćwiczeń terenowych
Grupa Mgr Fiorenzo Fantuza
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Od grudnia
Raport z ćwiczeń terenowych
Grupa Dr Jacka Kubery,
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
 
16.45
-18.15
Społeczne problemy zarządzania
w instytucjach publicznych
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Mgr Klaudia Jankowska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 2 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------
Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 1 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 4 - konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------
Przygotowanie projektu badawczego
Dr Jacek Kubera
Gr. 3 – laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
od 12.10
Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
(język wykładowy angielski)
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
do godz.19.00 

18.30
-20.00
Diagnozowanie problemów
i planowanie strategiczne
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Zwierzęta i ludzie.
Ujęcie socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
od 12.10
Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
(język wykładowy angielski)
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
do godz.19.00  

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.

W semestrze zimowym 2022/2023 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych – Prof. dr hab. Marek Krajewski
Problematyka mężczyzn i męskości – Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród – Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Social Psychology – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)
Artists and Their Careers in a Sociological Frame - dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim)
Cities and societies in post-migrant conditions – dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim)

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od 26 września (poniedziałek) godz. 13.30 (zostanie podana

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej ocen
z semestru 4 (czwartego)

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
26 września o godz. 13.30- tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
27 września o godz.  13.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
28 września o godz. 13.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3
29 września o godz. 13.30 - tura 4 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3 i 4
30 września o godz. 13.30 - tura 5 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3, 4 i 5

 1. Rejestrujecie się na przykładowy przedmiot Teoria zmiany społecznej (wykład +ćwiczenia)
  do wyboru 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani do tych samych grup na przedmiocie Współczesne teorie socjologiczne 1

 1. Rejestrujecie się na przykładowy przedmiot Przygotowanie projektu badawczego (wykład +laboratoria) 6 grup do wyboru / obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani do tych samych grup na przedmiocie Analiza danych zastanych

 1. Rejestrujecie się na przedmiot Raport z ćwiczeń terenowych do tych samych grup z przedmiotu Ćwiczenia terenowe.
 2. Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na 1 przedmiot (wykład) z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Gender Studies.
  Zostaniecie przepisani na przedmioty: Polityka równościowa oraz Socjologia ciała
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot:Ilościowe badania rynkowe – 2 grupy: grupa A oraz grupa B

Zostaniecie przepisani na przedmioty: Różnice kulturowe w biznesie oraz Etnografia w badaniach konsumenckich, Jakościowe badania rynkowe

 • Moduł Socjologia stosowana w sferze publicznej: Kapitał społeczny w sferze publicznej.
  Zostaniecie Państwo przepisania na przedmioty: Diagnozowanie problemów i planowanie strategiczne; Socjologia organizacji instytucji publicznych oraz Społeczne problemy zarządzania w instytucjach publicznych
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Problematyka mężczyzn i męskości - prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 • Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród – prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
 • Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych – prof. dr hab. Marek Krajewski

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk
 • Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na seminarium licencjackie odbędzie się w październiku (dokładny termin zostanie podany).

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72
Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl