I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022)

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK
ŚRODA
CZWAREK
PIĄTEK

08:00
-9:30

od 28.02
Język angielski

lektorat 

od 1.03
Socjologia rynku

Moduł: Badania rynkowe
konwersatorium
dr Beata Kowalczyk
wykład
zdalnie
------------------------
od 1.03
Medializacja
Moduł: Kultura i media
wykład
dr Przemysław Nosal
wykład
zdalnie

od 2.03
Cywilizacje pozaeuropejskie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
9:45
-11:15

 
od 28.02
Język angielski
lektorat

od 1.03
 Praktyki kulturowe
Moduł: Kultura i media
wykład
Dr Beata Kowalczyk
zdalnie
-----------
od 1.03
Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
wykład
dr Ariel Modrzyk
zdalnie

od 2.03
Podstawy socjologii_2

Prof. dr hab. Marek Krajewski
wykład
zdalnie 

od 3.03
Współczesne społeczeństwo polskie

Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
grupa 1 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego  
-----------------
od 3.03
Współczesne społeczeństwo polskie

mgr Kacper Madej
grupa 2 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  
11:30
-13:00
od 28.02
 Język angielski

lektorat
od 1.03
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
wykład
zdalnie 
od 2.03
Bliskie związki w perspektywie socjologicznej

Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył
fakultet/wykład 
-----------------
od 2.03
Fotografia i zmiana społeczna

Dr Maciej Frąckowiak
wykład/fakultet
zdalnie
od 3.03
Podstawy socjologii_2

Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
grupa 1 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
--------------------
od 3.03
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
grupa 2 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

13:15
-14:45
Współczesne badanie kultury
Moduł: Kultura i media
konwersatorium
dr Filip Schmidt
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
co 2 tygodnie
----------------
od 28.02
Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
konwersatorium
dr Łukasz Rogowski
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
co 2 tygodnie
------------------------
od 28.02
Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
konwersatorium
dr Mariusz Baranowski
sala 109,bud. D
ul.Szamarzewskiego 


   
od 3.03
Podstawy socjologii_2
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
grupa 2 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-------------------
od 3.03
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
grupa 1 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

Social mobility - climbing up the social lader
prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
15:00
-16:30
od 28.02
Współczesne badanie kultury

Moduł: Kultura i media
konwersatorium
dr Filip Schmidt
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
co 2 tygodnie
----------------
Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
konwersatorium
dr Łukasz Rogowski
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
co 2 tygodnie 
------------------------------od 28.02
Nowoczesne formy marketingu
Moduł: Badania rynkowe
konwersatorium
mgr Kacper Madej
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

    od 24.02
Język angielski
lektorat 
 
16:45
-18:15
Artists and Their Careers in a Sociological Frame
dr Beata Kowalczyk
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
zdalnie


od 1.03
Psychologia konfliktu
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
zdalnie 
 
  od 24.02
Język angielski

lektorat 


 
18:30
-20:00

  

 

 

I_ROK_SOC_LIC_21_22_plan_letni_g.doc

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

W semestrze letnim 2021/2022 obowiązuje 1 fakultet.

 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii LIC Termin rejestracji - od 21 lutego godz. 8.30 (rejestracja według średniej)

Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z semestru zimowego.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 8.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 8.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 8.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3

 

 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Podstawy socjologii 2 (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmioty:

 • Współczesne społeczeństwo polskie
 • Socjologia klasyczna
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Cywilizacje pozaeuropejskie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Bliskie związki w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Fotografia i zmiana społeczna – dr Maciej Frąckowiak
 • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
   Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na moduły 

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty  z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Praktyki kulturowe
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot: Zachowania konsumenckie

Moduł Socjologia stosowana w sferze publicznej nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2021/22

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022) 

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30od 28.02
Język angielski
lektorat


Komunikowanie w grupie
Moduł: Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Dr hab. Dorota Mroczkowska
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 
Terminy: 1.03, 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 12.04
-----------------------------
od 27 kwietnia
Marketing społecznościowy (social media marketing)
Moduł: Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Dr Maciej Frąckowiak
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 

od 2.03
Ewolucjonizm a socjologia religii

Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
wykład/fakultet
zdalnie
----------------------
od 2.03
Rzecznictwo praw człowieka
Dr Ryszard Necel
wykład/fakultet
zdalnie

 -----------------------
od 2.03
 Cywilizacje pozaeuropejskie
Prof. UAM dr hab.

Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład

od 3.03
Metody badań jakościowych

Dr Marta Skowrońska
Grupa 1 - laboratorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-----------------------
od 3.03
Makrostruktury społeczne
Dr Jacek Kubera
Grupa 2 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego
--------------------
od 3.03
Metody badań jakościowych

Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Grupa 3 - laboratorium
sala 106, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-------------------
od 3.03
Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Grupa 4 - ćwiczenia
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 

 
9:45
-11:15


od 28.02
Język angielski
lektorat

Komunikowanie w grupie
Moduł: Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Dr hab. Dorota Mroczkowska
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 
Terminy: 1.03, 8.03., 15.03., 22.03., 29.03., 5.04., 12.04
-----------------------------
od 27 kwietnia
Marketing społecznościowy (social media marketing)
Moduł: Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Dr Maciej Frąckowiak
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego  

----------------------------

od 1.03
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
Moduł: Kultura i media

konwersatorium
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

co 2 tygodnie

------------------------
od 8.03
Media w badaniach społecznych Moduł: Kultura i media
konwersatorium
mgr Kacper Madej
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
co 2 tygodnie od 2.03
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego

Moduł: Kultura i media
wykład
dr Łukasz Rogowski
zdalnie
-------------------
od 2.03
Społeczna odpowiedzialność
biznesu
Moduł: Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
wykład
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
zdalnie
--------------------
od 2.03
Wprowadzenie do badań stosowanych
Moduł: Socjologia stosowana
w sferze publicznej
wykład
dr Maciej Frąckowiak
dr Krzysztof Mączka
zdalnie
od 3.03
Makrostruktury społeczne

Dr Jacek Kubera
Grupa 1 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego  
--------------------
od 3.03
Metody badań jakościowych
Dr Marta Skowrońska
Grupa 2 - laboratorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-----------------------
od 3.03
Makrostruktury społeczne

Dr Krzysztof Bondyra
Grupa 3 - ćwiczenia
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 
---------------------
od 3.03
Metody badań jakościowych
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Grupa 4 - laboratorium
sala 106, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

 
11:30
-13:00

od 28.02
Język angielski
lektorat

od 1.03
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego Moduł: Kultura i media

konwersatorium
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 
co 2 tygodnie
------------------------
od 8.03
Media w baniach społecznych Moduł: Kultura i media

konwersatorium
mgr Kacper Madej
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 
co 2 tygodnie
-----------------
od 1.03
Wprowadzenie do badań stosowanych
Moduł: Socjologia stosowana
w sferze publicznej
konwersatorium
Dr Maciej Frąckowiak
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-------------------
od 1.03
Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Moduł: Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 
 

od 2.03
Makrostruktury społeczne

Dr Mariusz Baranowski
wykład
zdalnie 

Od 21 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr Jacek Kubera
Mgr Magdalena Popławska
Grupa 1- ćwiczenia
sala 312A, bud. D
ul. Szamarzewskiego
------------------------
Od 21 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
dr Krzysztof Bondyra
Grupa 2- ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-----------------
Od 21 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
mgr Fiorenzo Fantuz
Grupa 3- ćwiczenia
sala 106, bud. D
ul.Szamarzewskiego
------------------------
Od 21 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Grupa 4 - ćwiczenia
sala 105, bud. D
ul. Szamarzewskiego

 

13:15
-14:45

Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Prof. UAM dr hab.
Piotr Matczak
Dr Krzysztof Mączka
Grupa D - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

od 1.03
Sfera publiczna. Studium przypadku
Moduł: Socjologia stosowana
w sferze publicznej
konwersatorium
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
-------------------
od 1.03
Socjologia Internetu

Moduł: Kultura i media
wykład
Dr Łukasz Rogowski
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 


od 2.03
Teorie zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
wykład/fakultet
zdalnie
 
Social mobility - climbing up the social lader
prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego
15:00
-16:30
    od 2.03
 Metody badań jakościowych
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
wykład
zdalnie

od 24 lutego
Język angielski
lektorat 

 
16:45
-18:15
 

Artists and Their Careers in a Sociological Frame
dr Beata Kowalczyk
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
zdalnie

 

od 1.03
Międzykrajowe badania porównawcze
Moduł: Socjologia stosowana
w sferze publicznej
konwersatorium
Mgr Klaudia Jankowska
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

od 2.03
Ruchy społeczne: teorie,

praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
wykład/fakultet
zdalnie 

od 24.02
Język angielski

lektorat

  
18:30
-20:00
od 24.02
Język angielski

lektorat
 

II_ROK_SOC_LIC_21_22_plan_letni_J.doc

ĆWICZENIA_TERENOWE_2021_22_inf.docx

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny; ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty - stacjonarnie na terenie wydziału.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii LIC Termin rejestracji - od 21 lutego godz. 9.30 (rejestracja według średniej). Rejestracja potrwa do 27 lutego.

Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej średniej.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 9.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 9.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutegogodz. 9.30  - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3
24 lutego godz. 9.30 - tura 4 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3 i 4
25 lutego godz. 9.30 - tura 5 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3, 4 i 5

 

 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Metody badań jakościowych 2 (wykład +ćwiczenia) 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmiot:

 • Makrostruktury społeczne
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

 • Cywilizacje pozaeuropejskie – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie – dr Przemysław Pluciński
 • Teorie zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński
 • Rzecznictwo praw człowieka – dr Ryszard Necel

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
   Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na moduły

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty  z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot: społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej /rejestracja na przedmiot: Wprowadzenie do badań stosowanych
 1. Rejestracja na przedmioty : Przygotowanie do ćwiczeń terenowych oraz Ćwiczenia terenowe, odbędzie się w terminie późniejszym (po podaniu tematyki ćwiczeń).

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
od 1.03
Socjologia narodu

Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
socjologia szczegółowa/wykład
zdalnie 
od 2.03
Socjologia przedsiębiorczości

Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
socjologia szczegółowa/wykład
zdalnie 
 od 3.03 
Współczesne teorie socjologiczne
dr Ariel Modrzyk
Grupa 1 - ćwiczenia
sala 312A, bud. D
ul.Szamarzewskiego89

od 4.03
Współczesne teorie socjologiczne
dr Ariel Modrzyk
Grupa 3 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
 
9:45
-11:15
  Od 15 marca
Współczesne teorie socjologiczne
dr Łukasz Rogowski
wykład
zdalnie 
od 2.03
Socjologia zamieszkiwania

Dr Marta Skowrońska
socjologia szczegółowa/wykład
zdalnie 
od 3.03
Realizacja projektu badawczego

Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Grupa 1 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 
---------------------
od 3.03 
Współczesne teorie socjologiczne
dr Ariel Modrzyk
Grupa 2 - ćwiczenia
sala 312A, bud. D
ul.Szamarzewskiego 


od 4.03
Realizacja projektu badawczego

Dr Maciej Kokociński
Grupa 3 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 
-------------------
od 4.03
Współczesne teorie socjologiczne

dr Ariel Modrzyk
Grupa 4 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego  

11:30
-13:00
   od 1.03
Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
socjologia szczegółowa/wykład
zdalnie
od 2.03
Socjologia młodzieży

Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
socjologia szczegółowa/wykład
zdalnie 
 od 3.03
Realizacja projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Grupa 2 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 


od 4.03
Realizacja projektu badawczego

Maciej Kokociński
Grupa 4 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 

 13:15
-14:45
  od 1.03
Partycypacja społeczna w mieście: teoria i praktyka na przykładzie Poznania

Dr Filip Schmidt
socjologia szczegółowa/wykład
zdalnie od 2.03
Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa/wykład
zdalnie

  Social mobility - climbing up the social lader
prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 
15:00
-16:30
  od 1.03
 Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
socjologia szczegółowa/wykład
zdalnie

16.45
-18.15
Artists and Their Careers in a Sociological Frame
dr Beata Kowalczyk
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
zdalnie
   
.
18.30
-20.00
       

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo:
wykłady w sposób zdalny;
ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty - stacjonarnie na terenie wydziału.

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
W semestrze zimowym 2021/2022 obowiązują 4 socjologie szczegółowe.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Socjologii LIC Termin rejestracji - od 21 lutego godz. 10.30 (rejestracja według średniej). Rejestracja potrwa do 27 lutego.

Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 10.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 10.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 10.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3
24 lutego godz. 10.30 - tura 4 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3 i 4
25 lutego godz. 10.30 - tura 5 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2, 3, 4 i 5

 

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe Realizacja projektu badawczego 2 oraz Współczesne teorie socjologiczne 2 odbędzie się odgórnie. Zostaniecie Państwo zapisani do tych samych grup w jakich byliście w semestrze zimowym.

 2. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 4 socjologie szczegółowe wyłącznie z podanej listy:
  (przy zapisach obowiązują limity)
 • Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek (wykład dla osób, które nie realizowały Modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej)
 • Socjologia kultury – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta
 • Socjologia narodu – dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
 • Socjologia zamieszkiwania – dr Marta Skowrońska
 • Socjologia dzieciństwa – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Partycypacja społeczna w mieście: teoria i praktyka na przykładzie Poznania – dr Filip Schmidt

W ramach socjologii szczegółowych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
   Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)


Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl