I_ROK_PS_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2022_23_SEM_zima_f.doc

I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr ZIMOWY 2022/2023)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30

Zajęcia praktyczne
w placówkachTanatologia w perspektywie socjologicznej
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
sala 215. bud C, II piętro
ul. Szamarzewskiego 89 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
09:45
-11:15

 Zajęcia praktyczne
w placówkach

Wstęp do pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 – ćwiczenia (od 5.10)
oraz
Gr. 2 – ćwiczenia (od. 12.10)
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Subkultury młodzieżowe
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
11:30
-13:00 
 Metodologia nauk społecznych
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Etyka pracy socjalnej
Dr hab. Ryszard Necel
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
13:15
-14:45

Wprowadzenie do studiowania
Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala I (aula), bud. AB
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia

 Psychologia rozwoju człowieka
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Historia pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Podstawy socjologii
Dr hab. Ryszard Necel
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 
15:00
-16:30

Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
/od 9 stycznia godz. 13.15/
------------------
 Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Mączka
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
/od 9 stycznia godz. 13.15
sala I (aula), bud. AB

 Polityka społeczna
Dr Krzysztof Mączka
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

 Design miejski
Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Wstęp do pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 
16:45
-18:15

 Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
/od 9 stycznia godz. 15.00/
----------------
Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Mączka
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
/od 9 stycznia godz. 15.00/18:30
-20:00

I_ROK_PS_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2022_23_SEM_zima_d.doc

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od 26 września (poniedziałek) godz. 8.30 do 4 października
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na przedmioty obowiązkowe (wykłady):
 • Historia pracy socjalnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Polityka społeczne
 • Etyka pracy socjalnej
 • Wprowadzenie do studiowania
 1. Rejestrujecie się na przykładowy przedmiot obowiązkowy Wstęp do pracy socjalnej_1 (wykład + ćwiczenia) 3 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani do tych samych grup (np. do wybranej przez Państwa grupy 2) na przedmioty:

Podstawy socjologii, Metodologia nauk społecznych, Zajęcia praktyczne w placówkach

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Design miejski – dr Maciej Frąckowiak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim
Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim) - środa godz. 16.45 -19.00 sala D, bud. E, ul. Szamarzewskiego 89 / od 12.10
Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim) – czwartek godz. 13.15 -14.45 sala 109, bud. D, ul. Szamarzewskiego 89 / od 13.10
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) - czwartek godz. 13.15 -14.45 sala 108, bud. D, ul. Szamarzewskiego 89 / od 13.10

 • REJESTRACJA NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

zapisy na zajęcia wf. rozpoczynają się 27 września br.

 

Wszystkie informacje dla studentów są dostępne na stronie https://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2022/2023)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30


Język angielski

lektorat

 

 Makrosocjologia_1
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 

Pedagogika społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 1- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
9:45
-11:15

Język angielski

lektorat


 

 Mikrosocjologia
Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył

wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Maciej Frąckowiak
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 
Pedagogika społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 2- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
------------------
Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
11:30
-13:00


Język angielski

lektorat


 
Gender studies
Prof. UAM dr hab. Monika
Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------
Socjologia przedsiębiorczości
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Statystyka społeczna
Dr Andrzej Siatkowski
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr. 1 ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5 
------------------------
Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 5
Pedagogika społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89  
13:15
-14:45
  Statystyka społeczna
Dr Andrzej Siatkowski
Gr. 2 - ćwiczenia
Sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
   Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr.1- ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
-----------------------
Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Marta Skowrońska
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 5
-------------------------
Cities and societies in post-migrant conditions
Dr Jacek Kubera
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------

Artists and Their Careers in a Sociological Frame
Dr Beata Kowalczyk
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

15:00
-16:30
   Teorie i metody pracy socjalnej 1
Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Godz. 15.30-17.00
Teorie i metody pracy socjalnej 1
Mgr Marta Zaręba
Gr.1 - ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
16:45
-18.15

 

 Teorie i metody pracy
socjalnej 1
Mgr Marta Zaręba
Gr.1 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Język angielski
lektorat

 
18:30
-20.00
     
Język angielski
lektorat

 

 
II_ROK_PS_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2022_23_SEM_zim_F.doc

Trening interpersonalny - Termin 10-11 grudnia 2022 r. od godz. 8.00 sala 108, bud. D ul. Szamarzewskiego 89

prowadzący dr  Łukasz Skoczylas

 

W semestrze zimowym 2022/2023 obowiązuje 1 fakultet.


Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
Fakultety do wyboru:
Gender studies – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Socjologia przedsiębiorczości – Prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta
Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)
Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim)
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim)

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od 26 września godz. 9.30 do 4 października

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej ocen
z semestru 2

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
26 września o godz. 9.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
27 września godz. 9.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
28 września o godz. 9.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3

 1. Rejestrujecie się sami na wykłady obowiązkowe:
 • Makrosocjologia 1
 1. Rejestrujecie się na przykładowy przedmiot Teorie i metody pracy socjalnej 1 (wykład +ćwiczenia). 2 grupy do wyboru/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani do tych samych grup na przedmiotach:

Metody i techniki badań socjologicznych; Psychologia społeczna; Mikrosocjologia; Pedagogika społeczna; Statystyka społeczna.

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Gender studies - prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk
 • Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na przedmiot Trening interpersonalny odbędzie się w późniejszym terminie, po podaniu przez dr Łukasza Skoczylasa terminów zajęć (sobota-niedziela)

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2022/2023)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 

     
9:45
-11:15 

 

Prawo rodzinne
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
do grudnia
----------------------
od grudnia
Diagnozowanie i projektowanie
w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

  Obszary pracy socjalnej
Dr hab. Ryszard Necel
ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
 
11:30 -13:00


 Prawo rodzinne
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
do grudnia
----------------------
od grudnia
Diagnozowanie i projektowanie
w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
   Terapia rodzinna
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 
13:15
-14:45
 Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród.
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Socjologia problemów społecznych
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 

Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
Prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Problematyka mężczyzn
i męskości
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------
Cities and societies in post-migrant conditions
Dr Jacek Kubera
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------------
 Artists and Their Careers in a Sociological Frame
Dr Beata Kowalczyk
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 8915:00
-16:30
 

 

 

 

 

16:45 -18:15

 

 
 18:30-
20:00
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
wykład fakultatywny
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
 


III_ROK_PS_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2022_23_SEM_zim_d.doc

 

Seminaria_propon__problematyka_PS_LIC_22_23_akt.docx

REJESTRACJA NA SEMINARIA LICENCJACKIE OD 5 PAŹDZIERNIKA

 

W semestrze zimowym 2022/2023 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
Fakultety do wyboru:

Problematyka mężczyzn i męskości – Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród. – Prof. UAM dra hab. Krzysztof Podemski
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)
Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim)
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim)

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od 26 września godz. 10.30 do 4 października

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej ocen
z semestru 4

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
26 września o godz. 10.30 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
27 września o godz. 10.30 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
28 września o godz. 10.30 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na przedmioty obowiązkowe:
 • Socjologia problemów społecznych
 • Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej
 • Obszary pracy socjalnej
 • Prawo rodzinne
 • Terapia rodzinna
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Problematyka mężczyzn i męskości - prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 • Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
 • Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk
 • Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na seminarium licencjackie odbędzie się w październiku (dokładny termin zostanie podany).

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW