I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr LETNI 2023/2024)

   PONIEDZIAŁEK WTOREK Środa Czwarek Piątek
8.00-9.30 Lektorat Zajęcia praktyczne
w placówkach
Dr Marcin HermanowskiWychowanie Fizyczne
09:45
-11:15
Lektorat Zajęcia praktyczne
w pacówkach
Dr Marcin Hermanowski

 Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
do połowy semestru
Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
Dr Agnieszka Skowrońska-Pućka
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
Wychowanie Fizyczne
11:30
-13:00 
Lektorat  Wstęp do pracy socjalnej_2
Dr Marcin Hermanowski
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5
 Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
do połowy semestru
Polityka socjalna
Dr hab. Przemysław Nosal
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Wychowanie Fizyczne
13:15
-14:45

   Wstęp do pracy socjalnej_2
 Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
Demografia
Dr hab. Przemysław Nosal
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
 
15:00
-16:30

 Małżeństwo w ujęciu socjologicznym
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej

Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------------
Socjologia władzy i polityki
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Ewolucjonizm a socjologia religii
prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Socjologia sztuki
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Beata Kowalczyk
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia transhumanistyczna
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Ariel Modrzyk
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
wykład fakultatywny
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia języka
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
 Socjologia obcości
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
fakultet
sala 5 ul. Międzychodzka 5
---------------------
Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5

 
16:45
-18:15
 

 Socjologia sportu
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


  Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5 
 

18:30
-20:00

         

 

 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USOSweba DEDYKOWANA STUDENTOM

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=instrukcje.html

 

I_ROK_PS__LIC_PLAN_23_24_sl3.pdf

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.

Rejestracja na zajęcia od 21 lutego od godz. 8.00.
Rejestracja na fakultety dla wszystkich od 21 lutego od godz. 12.00 (rejestracja na zasadzie „kto pierwszy”).

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety można wybierać wyłącznie z podanej listy
Fakultety do wyboru:
• Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
• Socjologia władzy i polityki (dawniej: Stare i nowe oblicza władzy) – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
• Socjologia języka - Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
• Socjologia sztuki - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Beata Kowalczyk
• Socjologia transhumanistyczna - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Ariel Modrzyk
• Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
• Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
• Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
• Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
• Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
• Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
• Socjologia kultury – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
• Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej
• Ewolucjonizm a socjologia religii - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
• Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie – Dr Przemysław Pluciński
• Teoria zróżnicowania społecznego - Dr Przemysław Pluciński

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30Lektorat

Teorie i metody pracy socjalnej_2
Prof. UAM dr hab. Ryszard Necel
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 9:45
-11:15


Lektorat

Od godz. 9.30
Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka
Terminy: 23.04; 7.05; 14.05; 21.05; 28.05; 4.06; 11.06

Analiza danych zastanych
Prof. UAM dr hab. Ryszard Necel
Dr Piotr Cichocki
wykład
sala 109 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
   
11:30
-13:00


Lektorat

Od godz. 11.15
Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka
Terminy: 23.04; 7.05; 14.05; 21.05; 28.05; 4.06; 11.06 
Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 122 bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------------
Teorie i metody pracy socjalnej_2
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Mgr Agnieszka Wróbel
Gr. 2- ćwiczenia
sala 107 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Psychopatologia
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

13:15
-14:45
  Wprowadzenie do filozofii
Dr Anna Ziółkowska-Juś
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 122 bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------------
Teorie i metody pracy socjalnej_2
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Mgr Agnieszka Wróbel
Gr. 1- ćwiczenia
sala 107 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Makrosocjologia_2
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 

15:00
-16:30
  Małżeństwo w ujęciu socjologicznym
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej

Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------------
Socjologia władzy i polityki
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Ewolucjonizm a socjologia religii
prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Socjologia sztuki
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Beata Kowalczyk
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia transhumanistyczna
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Ariel Modrzyk
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
wykład fakultatywny
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Socjologia języka
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
 Socjologia obcości
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
fakultet
sala 5 ul. Międzychodzka 5
---------------------
Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 516:45
-18.15


 

  Socjologia sportu
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
 


Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5

 
18:30
-20.00
     


 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024) - DO POBRANIA

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.
Rejestracja od 21 lutego 2024 r.
Grupa 1 - 21 lutego od godz. 9.00 (osoby, które uzyskały najwyższą średnią za semestr zimowy);
Grupa 2 - 22 lutego od godz. 9.00

Rejestracja na fakultety dla wszystkich od 21 lutego od godz. 12.00 (rejestracja na zasadzie „kto pierwszy”).

W semestrze letnim 2023/2024 obowiązują 2 fakultety.

UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana).
Fakultety można wybierać wyłącznie z podanej listy
Fakultety do wyboru:
• Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
• Socjologia władzy i polityki (dawniej: Stare i nowe oblicza władzy) – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
• Socjologia języka - Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
• Socjologia sztuki - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Beata Kowalczyk
• Socjologia transhumanistyczna - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Ariel Modrzyk
• Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
• Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
• Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
• Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
• Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
• Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
• Socjologia kultury – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
• Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej
• Ewolucjonizm a socjologia religii - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
• Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie – Dr Przemysław Pluciński
• Teoria zróżnicowania społecznego - Dr Przemysław Pluciński

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 Lektoraty

     
9:45
-11:15 

Lektoraty

Od godz. 9.30
Dewiacja i patologia społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Grupa 1 – ćwiczenia
sala 2, ul. Międzychodzka 5
------------------
Od godz. 9.30
Pedagogika specjalna
Mgr Martyna Bączyk
Grupa 2 - ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 5 
Od godz. 9.30
Dewiacja i patologia społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 
 
11:30 -13:00

 LektoratyOd godz. 11.15
Dewiacja i patologia społeczna

Dr Agnieszka Nymś-Górna
Grupa 2 – ćwiczenia
sala 2, ul. Międzychodzka 5
------------------

Od godz. 11.15
Pedagogika specjalna

Mgr Martyna Bączyk
Grupa 1 - ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 5 
 Pedagogika specjalna
Prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
Mediacja w pracy socjalnej
dr Martyna Plucińska-Nowak
ćwiczenia
Grupa 1/od 29 lutego
Grupa 2/ od 7 marca
sala 409, ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie 
 
13:15
-14:45
 Wykluczenie społeczne
Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala 312 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Ekonomia z elementami zarządzania
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Mediacja w pracy socjalnej
dr Martyna Plucińska-Nowak
ćwiczenia
Grupa 1/od 29 lutego
Grupa 2/ od 7 marca
sala 409, ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie 15:00
-16:30
  Małżeństwo w ujęciu socjologicznym
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Przemiany sfery publicznej
w cywilizacji zachodniej

Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
-----------------------
Socjologia władzy i polityki
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------
Ewolucjonizm a socjologia religii
prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

 

 Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
------------------
Socjologia sztuki
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Beata Kowalczyk
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia transhumanistyczna
Prof. dr hab. Marek Krajewski
Dr Ariel Modrzyk
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
wykład fakultatywny
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia języka
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
 Socjologia obcości
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
fakultet
sala 5 ul. Międzychodzka 5
---------------------
Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5

 

 

16:45 -18:15

 

 Socjologia sportu
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
fakultet
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
 

  Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
fakultet
sala 4 ul. Międzychodzka 5 
 
18:30-
20:00
     


III PRACY SOCJALNEJ I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024) - DO POBRANIA

TEMATYKA SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

W semestrze letnim 2023/2024 obowiązują 2 fakultety.

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.
Rejestracja od 21 lutego 2024 r.
Grupa 1 - 21 lutego od godz. 10.00 (osoby, które uzyskały najwyższą średnią za semestr zimowy);
Grupa 2 - 22 lutego od godz. 10.00


Rejestracja na fakultety dla wszystkich od 21 lutego od godz. 12.00 (rejestracja na zasadzie „kto pierwszy”).


UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana).
Fakultety można wybierać wyłącznie z podanej listy
 Fakultety do wyboru:

 • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Socjologia władzy i polityki (dawniej: Stare i nowe oblicza władzy) – Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
 • Socjologia języka - Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
 • Socjologia sztuki - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Beata Kowalczyk
 • Socjologia transhumanistyczna - Prof. dr hab. Marek Krajewski, Dr Ariel Modrzyk
 • Socjologia sportu – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
 • Socjologia zmysłów – Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
 • Socjologia młodzieży – Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Socjologia dzieciństwa – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia obcości – Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia zamieszkiwania – Dr Marta Skowrońska
 • Socjologia kultury – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Przemiany sfery publicznej w cywilizacji zachodniej
 • Ewolucjonizm a socjologia religii - Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie – Dr Przemysław Pluciński
 • Teoria zróżnicowania społecznego - Dr Przemysław Pluciński

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW