I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr ZIMOWY 2023/2024)

   PONIEDZIAŁEK WTOREK Środa Czwarek Piątek
8.00-9.30 Lektorat Zajęcia praktyczne
w placówkach
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Necel

Wprowadzenie do studiowania
Dr Marcin Hermanowski
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 5
do listopada
----------------------
od 22 listopada
Wstęp do pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
Gr 1 - od 22.11/ co 2 tygodnie
Gr. 2 – od 29.11/
co 2 tygodnie
sala 4 ul. Międzychodzka 5

Etyka pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab. Ryszard Necel
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 
Wychowanie Fizyczne
09:45
-11:15
Lektorat Zajęcia praktyczne
w pacówkach
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Necel

Wprowadzenie do studiowania
Dr Marcin Hermanowski
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 5
do listopada

 Podstawy socjologii
Prof. UAM dr hab. Ryszard Necel
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
Wychowanie Fizyczne
11:30
-13:00 
Lektorat   Psychologia rozwoju człowieka
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 5 
Podstawy socjologii
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Gr. 1-ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
----------------------------
od 19 pażdziernika
Metodologia nauk społecznych

Dr Mariusz Baranowski
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Wychowanie Fizyczne
13:15
-14:45

Polityka społeczna
Dr hab. Przemysław Nosal
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 5 
 Wstęp do pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Metodologia nauk społecznych
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 
Podstawy socjologii
Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
Gr. 2-ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
----------------------------
od 19 pażdziernika
Metodologia nauk społecznych

Dr Mariusz Baranowski
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5 
 
15:00
-16:30

od 9 października
Historia pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 5 
     
16:45
-18:15
 

 


  Lektorat  

18:30
-20:00

      Lektorat  

 W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet.

 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USOSweba DEDYKOWANA STUDENTOM

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=instrukcje.html

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ROZPOCZYNJĄ SIĘ 3 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)

I PRACY SOCJALNEJ I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024) - DO POBRANIA

UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracj a na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:

Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala D bud. E
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Problemy miejskie - prof. UAM dr hab. Marek Nowak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala 312 bud. D
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E

Wykład w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 16.45-18.15 sala 109, bud. D

 

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30Lektorat

 Pedagogika społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 1- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------
Statystyka społeczna
Dr Małgorzata Kubacka
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Metody i techniki badań socjologicznych
Dr Maciej Frąckowiak
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 9:45
-11:15


Lektorat

 Pedagogika społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 2- ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------
Statystyka społeczna
Dr Małgorzata Kubacka
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

  Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 5
---------------------------
Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
 Teorie i metody pracy socjalnej 1
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------
Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
11:30
-13:00


Lektorat

Teorie i metody pracy socjalnej 1
Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Mikrosocjologia
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5
 Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr. 1- ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 5
---------------------------
Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Filip Schmidt
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Teorie i metody pracy socjalnej 1
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------------
Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
13:15
-14:45
   Pedagogika społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Makrosocjologia_1
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5
 

 Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
co 2 tygodnie

15:00
-16:30
 


Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
co 2 tygodnie
16:45
-18.15


 

   
Lektorat

 
18:30
-20.00
     
Lektorat


 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024) - DO POBRANIA

UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracj a na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet.
Rejestracja na fakultety rozpoczyna się 30 września o godz. 15.00.

Fakultety do wyboru:

Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala D bud. E
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Problemy miejskie - prof. UAM dr hab. Marek Nowak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala 108 bud. D
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E

Wykład w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 16.45-18.15 sala 109, bud. D

 

Trening interpersonalny – Dr Natasza Doiczman-Łoboda
Zajęcia będą się odbywały jednorazowo w weekend: sobota-niedziela. Terminy zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 Lektoraty

     
9:45
-11:15 

Lektoraty

Socjologia problemów społecznych
Dr Martyna Plucińska-Nowak
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5 
  Proseminarium dyplomowe
Dr Martyna Plucińska-Nowak
pok. 120, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
 
11:30 -13:00

 Lektoraty


Diagnozowanie i projektowanie
w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5
Obszary pracy socjalnej
Dr Agnieszka Nymś-Górna
ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
   
13:15
-14:45
 Prawo rodzinne
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
   Terapia rodzinna
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 15:00
-16:30
 

 

 

 

 

16:45 -18:15

 

   Lektoraty  
18:30-
20:00
       Lektoraty


III PRACY SOCJALNEJ I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024) - DO POBRANIA

TEMATYKA SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety do wyboru: UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)

Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie społeczno-kulturowej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala D bud. E
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Problemy miejskie - prof. UAM dr hab. Marek Nowak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala 108 bud. D
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E

Wykład w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 16.45-18.15 sala 109, bud. D

 

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW