I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr LETNI 2021/2022)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30

od 28.02
Język angielski
lektorat 
 
od 1.03
Zajęcia praktyczne w placówkach


od 2.03
Cywilizacje pozaeuropejskie

prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne  

od 3.03
Wstęp do pracy socjalnej 2
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 4 ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
----------------------
od 10.03
Zajęcia praktyczne w placówkach
dr Ryszard Necel
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 4
co 2 tygodnie
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
09:45
-11:15
od 28.02
Język angielski
lektorat 
od 1.03
 Zajęcia praktyczne w placówkach
od 2.03
Encyklopedia prawa

Dr Joanna Rejewska de Mezer 
wykład
zajęcia zdalne  
od 3.03
Wstęp do pracy socjalnej 2

Dr Marcin Hermanowski
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 4 ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
----------------------
od 10.03
Zajęcia praktyczne

w placówkach
dr Ryszard Necel
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
11:30
-13:00 
od 28.02
Język angielski
lektorat 
od 1.03
Demografia
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
wykład
zajęcia zdalne 
od 2.03
Fotografia i zmiana społeczna

Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
zajęcia zdalne


WYCHOWANIE FIZYCZNE 
13:15
-14:45

 

od 1.03
Polityka socjalna
Dr Przemysław Nosal
wykład
zajęcia zdalne 
od 2.03
Wstęp do pracy socjalnej 2

dr Marcin Hermanowski
wykład
zajęcia zdalne  
 

Social mobility - climbing up the social lader
 prof. UAM dr hab.
 Jakub Isański
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)

sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego

15:00
-16:30

od 1.03
Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby

Dr Przemysław Bury
wykład
zajęcia zdalne

od 2.03
Małżeństwo w ujęciu socjologicznym

Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
fakultet/wykład
zajęcia zdalne  
 od 24.02
Język angielski
lektorat 
 
 
16:45
-18:15

Artists and Their Careers in a Sociological Frame
dr Beata Kowalczyk
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
zdalnie 

 


 
od 24.02
Język angielski
lektorat 
 
 
 

18:30
-20:00

     

 

I_ROK_PS__LIC_21_22_plan_letni_g.doc

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

W semestrze letnim 2021/2022 obowiązują 2 fakultety.

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej LIC - od 21 marca godz. 8.00 (rejestracja wedlug średniej). Rejestracja potrwa do 27 lutego. 

Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej z semestru zimowego.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 8.00 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 8.00 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 8.00 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Demografia
 • Encyklopedia prawa
 • Polityka socjalna
 • Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
 • Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych
 • Praktyka zawodowa
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Wstęp do pracy socjalnej 2 (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmioty: Zajęcia praktyczne w placówkach.

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Cywilizacje pozaeuropejskie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Fotografia i zmiana społeczna – dr Maciej Frąckowiak
 • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

  Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
  (przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

 

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30

od 28.02
Język angielski

lektorat

Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
Wykład
zdalnie

Terminy: 1.03; 8.03; 15.03; 29.03; 5.04; 12.04; 25.04 

od 2.03
Ewolucjonizm a socjologia religii

Prof. dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet/wykład
zdalnie
----------------------
od 2.03
Rzecznictwo praw człowieka
Dr Ryszard Necel
fakultet/wykład
zdalnie

 
9:45
-11:15
od 28.02
Język angielski

lektorat


Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska

Wykład
zdalnie
Terminy: 1.03; 8.03; 15.03; 29.03; 5.04; 12.04; 25.04 

od 2.03
Socjologia młodzieży

Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet/wykład
  Pedagogika społeczna
Dr Przemysław Bury
wykład
zajęcia zdalne 
11:30
-13:00

od 28.02
Język angielski

lektorat


 

od 1.03
Metody i techniki badań socjologicznych_2
Dr Filip Schmidt
wykład
zdalnie
 od 2.03
Teorie i metody pracy
socjalnej_2
Dr Ryszard Necel
wykład
zdalnie

od 3.03
Teorie i metody pracy socjalnej 2

Dr Ryszard Necel
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
-------------------

od 3.03
Metody i techniki badań socjologicznych 2

Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5

 
 
13:15
-14:45
  od 1.03
Wprowadzenie do filozofii
Dr Mariusz Szynkiewicz
wykład
zdalnie

od 2.03
Teoria zróżnicowania
społecznego
Dr Przemysław Pluciński
wykład/fakultet
zdalnie 

od 3.03
Teorie i metody pracy socjalnej 2

Dr Ryszard Necel
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
-------------------

od 3.03
Metody i techniki badań socjologicznych 2

Dr Marta Skowrońska
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 5 ul. Międzychodzka 5

 

Social mobility - climbing up the social lader
 prof. UAM dr hab.
 Jakub Isański
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)

sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

15:00
-16:30
od 1.03
Psychopatologia
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
zdalnie

od 2.03
Makrosocjologia_2
Dr Przemysław Pluciński
wykład
zdalnie 

od 24.02
Język angielski

lektorat


16:45
-18.15

Artists and Their Careers in a Sociological Frame
dr Beata Kowalczyk
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
zdalnie

   


od 24.02
Język angielski
lektorat

 
18:30
-20.00
       

 
II_ROK_PS_LIC_21_22_plan_letni_h.doc

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

 W semestrze letnim 2021/2022 obowiązują 2 fakultety.

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej LIC - od 21 lutego godz. 9.00 (rejestracja według średniej. Rejestracja potrwa do 27 lutego.

Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 9.00 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 9.00 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 9.00 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Makrosocjologia
 • Przygotowanie i ewaluacja praktyki specjalizacyjnej
 • Praktyka specjalizacyjna
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Gerontologia społeczna
 • Psychopatologia
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Teorie i metody pracy socjalnej 2 (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmioty: Metody i techniki badań socjologicznych 2

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Teoria zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński
 • Rzecznictwo praw człowieka – dr Ryszard Necel

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 

    Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego
9:45
-11:15 

 

od 1.03
Ekonomia z elementami zarządzania

Dr Mariusz Baranowski
wykład
zdalnie

od 2.03
Socjologia zamieszkiwania

Dr Marta Skowrońska
fakultet/wykład
zdalnie
od 3.03
Dewiacja i patologia społeczna

Dr Agnieszka Nymś-Górna
Grupa 1 – ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
---------------------
od 3.03
Pedagogika specjalna
Dr Celina Czech-Włodarczyk
Grupa 2 - ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 5
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 
11:30 -13:00

od 1.03
Socjologia kultury

Prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
fakultet/wykład
zdalnie
od 2.03
Wykluczenie społeczne

Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
zdalnie
od 3.03
Dewiacja i patologia społeczna

Dr Agnieszka Nymś-Górna
Grupa 2 – ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 5
---------------------
od 3.03
Pedagogika specjalna

Dr Celina Czech-Włodarczyk
Grupa 1 - ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5 
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego89 
13:15
-14:45
od 1.03
Pedagogika specjalna

Dr Katarzyna Pawelczak
wykład
zdalnie
od 2.03
Socjologia dzieciństwa

Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet/wykład
zdalnie
 

Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
----------------------

Social mobility - climbing up the social lader
prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego

15:00
-16:30
 

od 1.03
Dewiacja i patologia społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
zdalnie  

 

 

 Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

16:45 -18:15

Artists and Their Careers in a Sociological Frame
dr Beata Kowalczyk
wykład/fakultet
(język wykładowy - angielski)
zdalnie 

   
 18:30-
20:00
 


III_ROK_PS_LIC_21_22_plan_letni_h.doc

Proponowana_tematyka_prac_licencjackich_PS_LIC_2021_22_4_10.pdf

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

 W semestrze letnim 2021/2022 obowiązują 2 fakultety.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Pracy Socjalnej LIC - 21 luty godz. 10.00 (rejestracja wdług średniej). Rejestracja potrwa do 27 lutego.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – rozpoczyna się od poniedziałku 21 lutego
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS na podstawie średniej.

Osoby z najwyższą średnią będą miały pierwszeństwo, będą się rejestrowały w 1wszym dniu rejestracji
21 lutego godz. 10.00 - tura 1 - dostęp do rejestracji ma grupa 1
22 lutego godz. 10.00 - tura 2 - dostęp do rejestracji ma grupa 1 i 2
23 lutego godz. 10.00 - tura 3 - dostęp do rejestracji ma grupa 1, 2 i 3


Przykład – Jak wygląda rejestracja w USOS/ na podstawie rejestracji średniej .

 1. Rejestrujecie się Państwo na wykłady i zajęcia obowiązkowe:
 • Wykluczenie społeczne
 • Ekonomia z elementami zarządzania
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Dewiacja i patologia społeczna (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

            Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na
            przedmioty: Pedagogika specjalna

 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Socjologia kultury - Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Socjologia dzieciństwa –  dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia zamieszkiwania – dr Marta Skowrońska

Przy zapisach na fakultety obowiązują limity.

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
   Fakultety (język wykładowy angielski) do wyboru:

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański (wykład odbywa się stacjonarnie)
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  wykład odbywa się stacjonarnie)

Zapisy na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: mblasiak@amu.edu.pl 
(przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na przedmiot Trening interpersonalny odbędzie się w terminie późniejszym, po ustaleniu terminów zajęć.

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW