Studia na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu

 

 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Socjologii UAM?

 

Socjologia i praca socjalna na UAM – nowoczesność i tradycja

Jesteśmy najstarszym socjologicznym ośrodkiem akademickim w Polsce. Nasza historia liczy już ponad 100 lat – w 1920 roku w Poznaniu powstał pierwszy socjologiczny ośrodek w Polsce. Chcemy być na bieżąco ze zmieniającym się światem, a nawiązywanie do tradycji ułatwia nam poznawanie tego, co nowe i dotychczas niezbadane.

Wydział Socjologii jest częścią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – największej uczelni wyższej w Wielkopolsce. O jakości badań naukowych i kształcenia na UAM świadczą m.in.: certyfikat „HR Excellence in Research”; status uniwersytetu europejskiego; status uczelni badawczej; wysoka pozycja w rankingach szkół wyższych. Do 2020 roku byliśmy częścią Wydziału Nauk Społecznych UAM, a obecnie funkcjonujemy jako odrębna jednostka - Wydział Socjologii UAM w Poznaniu.

Rekrutacja na UAM w prostych krokach

Przejdź TUTAJ, jeśli chcesz się zapisać na studia!

Pobierz nasz folder informacyjny o studiach na Wydziale Socjologii (KLIK)

 

Studia rozwijające wyobraźnię

Wydział prowadzi studia pierwszego (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie), w trybie stacjonarnym na kierunkach: socjologia oraz praca socjalna. Oba kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach. Absolwentki i absolwenci studiów magisterskich na obu kierunkach mogą kontynuować swoje kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM.

Studia na Wydziale Socjologii rozwijają wrażliwość społeczną i wyobraźnię społeczną. Absolwentki i absolwenci pozyskują konkretną wiedzę, jak i kompetencje miękkie, co pozwala na samodzielne kształtowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Jednocześnie uzyskują umiejętność krytycznego spojrzenia na rzeczywistość społeczną.

Ważne są dla nas szacunek wobec różnorodności społecznej, podmiotowość i tolerancja. Takie wartości przekazujemy też naszym studentkom i studentom.

czytelnia5
Aktywność naukowa i publiczna

W naszej pracy badawczej zajmujemy się takim tematami, jak: życie w mieście i przestrzeń miejska, rodzina i jej współczesne przemiany, życie codzienne, społeczne aspekty klimatu i środowiska naturalnego, media i nowe technologie, kultura wizualna i sztuka, cielesność i sport, czas wolny, pamięć społeczna, problemy społeczne, marginalizacja i wykluczenie społeczne, ubóstwo, zaradność społeczna, starość, niepełnosprawność, prawa człowieka, innowacyjna pomoc, mediacje, wsparcie społeczne.

Czujemy zobowiązanie wobec lokalnej społeczności. Współpracujemy z instytucjami z otoczenia społecznego. Ich przedstawiciele są dla nas wsparciem w dostarczaniu studentkom i studentom praktycznej wiedzy. Wśród nich są m.in.: Urząd Miasta Poznania, Centrum Kultury Zamek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego.

Zabieramy głos w debatach publicznych na temat aktualnych problemów społecznych.
Studenci i wykładowcy Wydziału zostali wielokrotnie docenieni za swoje osiągnięcia naukowe, otrzymując prestiżowe nagrody i stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Rodziny Kulczyków, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, czy też Fundacji UAM.


Trawiasta oaza spokoju przed budynkiem E
Kampus i jego atrakcje

Kampus Ogrody – siedziba wydziału jest terenem lubianym przez studentów i kadrę naukową jako bardzo zielone, doskonale skomunikowane, ulokowane w bliskości modnych dzielnic Poznania: Jeżyc i Grunwaldu, przytulne i harmonijnie zestrojone miejsce dzielenia się wiedzą naukową. W semestrze letnim część zajęć, na życzenie studentów, prowadzona jest w cieniu drzew, w sąsiedztwie plenerowych instalacji rzeźbiarskich. Kampus znajduje się zaledwie kilka minut drogi od Ogrodu Botanicznego.

Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć krótki film dokumentalny powstały
z okazji 40-lecia Wydziału Nauk Społecznych.

Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć film promocyjny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć minutowy spot
zawierającu informacje oraz liczby na temat UAM.


Życie studenckie

 • Koła naukowe: możliwość zaangażowania w projekty i wyjazdy badawcze, dyskusje, spotkania ze specjalistami, poznanie interesujących ludzi, integracja osób z różnych lat studiów.
 • Rada Samorządu Studentów – oficjalna reprezentacja studentek i studentów wydziału.
 • Erasmus+. Wyjazdy na studia do zagranicznych uczelni partnerskich lub na praktyki do organizacji pozanaukowych.
 • Rozwój indywidualnych zainteresowań w ramach własnych projektów badawczych i rozwojowych, dofinansowywanych przez uczelnię.
 • Warsztaty, szkolenia, szkoły letnie, debaty oksfordzkie. Rozwój kompetencji i potwierdzające je certyfikaty.
 • Współpraca badawcza w ramach przedsięwzięć naukowych realizowanych na Wydziale (np. Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej)
 • Wolontariat realizowany w organizacjach pozarządowych.

studenci tlum2
Ważne wydarzenia

Festiwal Kultury Studentów „KULMINACJE”
Spotkanie z kulturą studentów twarzą w twarz, szansa na uczestniczenie w występach studenckich grup teatralnych i tanecznych, poznanie twórczości studenckich poetów, piosenkarzy, pisarzy, (foto)grafików, performerów, rzeźbiarzy, kuglarzy, muzyków, naukowców, badaczy i innych pasjonatów kultury, możliwość przedstawienia społeczności studenckiej własnej działalności artystycznej, kulturalnej lub społecznej.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej festiwalu (TUTAJ) oraz na profilu Facebookowym (TUTAJ). Nie zapomnij również obejrzeć archiwalnej relacji z jednej z poprzednich edycji Festiwalu "KULMINACJE" (TUTAJ).

Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej
Cykl wykładów, seminariów i spotkań poświęconych promowaniu pracy socjalnej w środowisku akademickim i pozaakademickim. Projekt ten realizowany jest w kilku ośrodkach akademickich, między innymi w Łodzi, Krakowie czy Warszawie. Organizatorami poznańskiego Tygodnia są Wydział Socjologii UAM, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM oraz Sekcja Pracy Socjalnej przy PTS.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej wydarzenia (TUTAJ).

 

Nasi pracownicy w mediach

Pracownicy Wydziału Socjologii UAM nierzadko są proszeni o komentarz odnośnie bieżącej sytuacji społecznej i politycznej. Ich wystąpienia można znaleźć zarówno w ogólnopolskich, jak i regionalnych stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych oraz w prasie. Oto kilka przykładów:

 • Prof. UAM Honorata Jakubowska: Seksowne i słabe? Co sport mówi o kobietach [ROZMOWA] (TUTAJ)
 • Arcydzieła... Arcymyśli... Wykłady Uniwersyteckie - prof. Zbigniew Woźniak (TUTAJ)
 • Jak mieszkają Polacy? Z naszych domów wyparowują pamiątki, a wkrada się praca (TUTAJ)
 • Projekt Podkasty dla Wikipedii. Polskie uczelnie i nagranie Florian Znaniecki okres poznański (TUTAJ)
 • Życie (nie)towarzyskie. Czy Polacy przestali być gościnni? - dr Marta Skowrońska (TUTAJ)
 • Sąsiedzi są w modzie. Socjolog: Trwa casting na sąsiada - prof. dr hab. Marek Nowak (TUTAJ)
 • Rodzi się na naszych oczach nowe pokolenie. Pokolenie pandemii - prof. Krzysztof Podemski (TUTAJ)
 • Życie codzienne w czasach pandemii - dr Ariel Modrzyk (TUTAJ)
 • Socjolog: Konserwatyści radzą sobie lepiej z pandemią - prof. dr hab. Marek Nowak (TUTAJ)
 • Co po etapie mobilizacji? Musimy umieć spotkać się z tym „Innym” - dr Łukasz Rogowski (TUTAJ)

 

Nasi partnerzy o nas

Studia socjologiczne w Poznaniu to doskonały wybór, przede wszystkim dla tych studentek i studentów, którzy chcieliby w przyszłości współpracować w instytucjach kultury lub badać takie instytucje.

Anna Hryniewiecka, Dyrektor Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Wydział Socjologii UAM jest wiodącą jednostką socjologiczną na terenie Polski (…) Należy podkreślić i docenić współpracę z instytucjami otoczenia społecznego i naukowego, oraz ich wpływ na proces dydaktyczny. Ponadto Uczelnia w znacznym stopniu stwarza możliwości udziału studentów w badaniach naukowych.

Fragment raportu z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na kierunku socjologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fundacja Malta z pełną odpowiedzialnością może polecić studiowanie socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jesteśmy przekonani, że takie studia wyposażają młodych ludzi w szereg kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a doświadczenie zebrane w trakcie studiów zostanie docenione przez przyszłych pracodawców.

Fundacja Malta, organizator Malta Festival Poznań

Od 2012 Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences at Case Western Reserve University i Wydział Socjologii UAM są partnerami w zakresie edukacji na kierunku praca socjalna. Jestem pod wrażeniem wspaniałych zajęć, zaangażowania wykładowców i wysokiego poziomu współpracy uczelni z organizacjami w Poznaniu.

Kathleen Farkas PhD Associate Professor,
Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences Case Wertern Reserve University w Cleveland

Studia na kierunku Praca socjalna na poznańskim Uniwersytecie, to czas czerpania inspiracji, które do tej pory wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Za to bardzo dziękuję.

Marcin Halicki, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami


SOCJOLOGIA

Czym jest socjologia?

Socjologia bada, czym jest społeczeństwo i jak ono działa. Przygląda się temu, jak się zmienia i poszukuje sposobów, według których można je przekształcać. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją, między innymi: konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Na studiach socjologicznych pokazujemy, jak zadawać pytania o świat społeczny i jak szukać na nie odpowiedzi. Uczymy korzystać z narzędzi, za pomocą których można poznawać i zmieniać społeczeństwo w całej jego różnorodności.

Co można zyskać dzięki naszym studiom na socjologii?

 • Przygotowanie studentek i studentów do refleksji teoretycznej (znajomość współczesnych koncepcji i pojęć stosowanych do opisu rzeczywistości społecznej)

 • Przygotowanie studentek i studentów do roli rzetelnych badaczy i diagnostów rzeczywistości społecznej (znajomość metod, technik, narzędzi i procedur umożliwiających empiryczne badanie procesów społecznych)

 • Przygotowanie studentek i studentów do animowania działań wprowadzających pozytywne zmiany w rzeczywistości społecznej (świadomość wpływu nauk społecznych na życie ludzi, umiejętność stosowania pojęć i narzędzi socjologicznych do zmiany procesów społecznych, wrażliwość społeczna)

Studia I stopnia

(Kliknij TUTAJ, aby przejść do rejestracji)

Dlaczego warto studiować?

Program studiów socjologicznych jest elastyczny i skonstruowany tak, by z jednej strony wyposażyć w kluczową wiedzę o społeczeństwie i szerokie kompetencje do badania i działania społecznego, z drugiej zaś – pozwolić każdemu ze studentów znaleźć własną ścieżkę zainteresowań socjologicznych. Dlatego też już od I semestru zaczyna się pole do wyboru, obejmujące przez całe studia kilkanaście przedmiotów o charakterze monograficznym (jako wykłady fakultatywne i socjologie szczegółowe, obejmujące pełny przekrój zainteresowań współczesnej socjologii, od subkultur młodzieżowych po socjologię starości, od emocji po podróżowanie) i dwa zestawy przedmiotów składających się na moduły tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

 • Kultura i media
 • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie

Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci socjologii są przygotowani do pracy w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Mogą realizować swoją karierę zawodową m.in. w badaniach rynkowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, marketingu, mediach. Niezależnie od wybranych w czasie studiów przedmiotów potrafią zaprojektować badanie rzeczywistości społecznej, zgromadzić informacje, przygotować prezentację wyników uwzględniając specyfikę adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Są też przygotowani do pracy zespołowej.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)

 

Studia II stopnia

(Kliknij TUTAJ, aby przejść do rejestracji na specjalność socjologia relacji)

(Kliknij TUTAJ, aby przejść do rejestracji na specjalność socjologia stosowana)

Dlaczego warto studiować?

Socjologia magisterska pozwala niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia na poznanie niuansów socjologicznego myślenia o świecie społecznym. Promotorzy pracy magisterskiej są wybierani z grona doświadczonej kadry naukowców. Ważnym elementem jest również bogaty wybór fakultetów (m.in.: socjologia pamięci, socjologia wizualna i badania wizualne, socjologia mody, historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie, socjologia dobrobytu).

W czasie rekrutacji, w zależności od ukończonego kierunku studiów, można wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Socjologia relacji: dedykowana absolwentom socjologii. Pozwala na pogłębienie kompetencji socjologicznych i nauczenie się ich stosowania w kontekście relacji organizacyjnych (nie tylko w przedsiębiorstwach). Przykładowe przedmioty: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Employment branding, Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych, Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych.
 • Socjologia stosowana: dedykowana absolwentom niesocjologicznych kierunków studiów. Pozwala na nauczenie się socjologicznego spojrzenia na rzeczywistość i wzbogacenia wcześniejszych kompetencji o narzędzia i teorie typowe dla socjologii. Przykładowe przedmioty: Warsztat wyobraźni socjologicznej, Metody badań socjologicznych, Techniki analizy danych ilościowych, Techniki analizy danych jakościowych.

Wybrane przedmioty

 • Globalne problemy społeczne
 • Zróżnicowanie społeczne
 • Dylematy współczesnej socjologii
 • Eksploracja danych zastanych
 • Poza przedmiotami obowiązkowymi i modułami tematycznymi, osoby studiujące kształtują samodzielnie swój program studiów wybierając przedmioty z szerokiej oferty fakultetów wydziałowych.

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci studiów magisterskich socjologii posiadają wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające efektywne funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, w szczególności badacza społecznego i organizatora życia społecznego. Są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji życia zbiorowego: w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Mogą realizować swoją karierę zawodową m.in.: w badaniach rynkowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, marketingu, mediach.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!) 

Studenci przed budynkiem E (Collegium im. Floriana Znanieckiego)


PRACA SOCJALNA

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna – to kierunek studiów przygotowujący do profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest obszarem stosowania wiedzy w działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność oraz poprawiać jakość życia. Ukazuje jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające oraz koordynować działania pomocowe. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych. Studia łączą teorię z jej twórczym zastosowaniem.

Co można zyskać dzięki naszym studiom na pracy socjalnej?

 • Prawo do wykonywania zawodu ważnego społecznie i dającego szerokie możliwości zatrudnienia w różnych rodzajach instytucji świadczących pomoc osobom, rodzinom, grupom, społecznościom wymagającym wsparcia.
 • Szeroką, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwalają na profesjonalne wykonywanie ról zawodowych – pomagania ludziom w rozwiązywaniu problemów; projektowania innowacyjnych działań na rzecz innych; uruchamiania instytucji wsparcia społecznego; konstruowania projektów socjalnych i strategii pomocy – co jest szczególnym zasobem cenionym na rynku pracy.
 • Włączenie we współpracę ze środowiskiem społecznym i z wieloma instytucjami pomocy – co jest istotne w projektowaniu badań diagnostycznych różnych obszarów życia społecznego.
 • Możliwość zatrudnienia w różnych obszarach pracy socjalnej: z rodziną (np. w ośrodkach poradnictwa rodzinnego, w ośrodkach interwencji kryzysowej z ofiarami i sprawcami przemocy, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży), z osobami wykluczonymi społecznie (ubogimi, bezrobotnymi, bezdomnymi), w obszarze zdrowia (w szpitalach, hospicjach, ośrodkach leczenia uzależnień), w instytucjach edukacyjnych i w instytucjach resocjalizacyjnych (w zakładach poprawczych, zakładach karnych). Praca może być podejmowana w bezpośredniej relacji pomocowej z klientem, ale również w instytucjonalnym projektowaniu działań pomocowych.

Studia I stopnia

(Klikjnij TUTAJ, aby przejść do rejestracji)

Dlaczego warto studiować?

Studiowanie na kierunku praca socjalna (licencjat) przygotowuje do zawodu pracownika socjalnego, pozwala zrozumieć świat społeczny oraz uwarunkowania problemów społecznych. Studia uczą jak umiejętnie stosować metody i techniki pracy socjalnej, które są specjalistycznie ukierunkowane na pracę z jednostką, rodziną, grupą, społecznością lokalną. Szeroka wiedza przygotowuje do konstruowania i realizowania programów pomocowych, interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej. Studia kończy złożenie pracy licencjackiej (autorskiego projektu socjalnego) oraz egzamin licencjacki.
Na poziomie licencjackim atrakcyjny program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane w następujących blokach przedmiotowych:

 • Socjologicznych, np. mikro i makrosocjologia, socjologia problemów społecznych.
 • Psychologicznych, np. psychologia rozwoju człowieka, psychopatologia, terapia rodzinna.
 • Pedagogicznych, np. pedagogika społeczna, pedagogika specjalna.
 • Polityki, np. polityka społeczna i socjalna.
 • Pracy socjalnej, np. etyka pracy socjalnej, teoria i metody pracy socjalnej.
 • Zajęcia praktyczne poza uczelnią, w takich placówkach jak: instytucje opiekuńczo- wychowawcze, schronisko dla osób bezdomnych, ośrodek terapii uzależnień, ośrodek adopcyjny, ośrodek dla ofiar przemocy, zakład karny, świetlice socjoterapeutyczne, domy pomocy społecznej, itp., pozwala to zapoznać się z przyszłymi miejscami pracy.
 • Zajęcia fakultatywne, takie jak: małżeństwo w ujęciu socjologicznym, fotografia i zmiana społeczna, socjologia młodzieży, rzecznictwo praw człowieka, socjologia dzieciństwa socjologia zamieszkiwania.

Praca po studiach

Kończący studia są profesjonalnie przygotowani do roli zawodowej pracownika socjalnego.

Kształcenie łączy teorię dotyczącą metod i technik pracy socjalnej z ich praktycznym zastosowaniem, co pozwala absolwentom swobodnie wejść na rynek pracy. Wypracowane na studiach kompetencje pozwalają na pełnienie ról: inicjatorów pomocy społecznej, koordynatorów działań społecznych, a także roli organizatora polityki lokalnej.

Uzyskujący dyplom są przygotowani do pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Zawód pracownika socjalnego daje szansę na pracę w wybranych obszarach (np. ubóstwa, bezdomności, uzależnień, dysfunkcji, resocjalizacji, doświadczanej choroby, niepełnosprawności, wspomagania rozwoju, edukacji i wychowania), oraz z określonymi grupami osób (dziećmi, młodzieżą, osobami w podeszłym wieku).

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)

Studia II stopnia

(Kliknij TUTAJ, aby przejść do rejestracji)

Dlaczego warto studiować?

Studia magisterskie praca socjalna to unikalny kierunek, który przygotowuje do zawodowej roli pracownika socjalnego. Studia kształtują umiejętności stosowania wiedzy akademickiej do twórczej, praktycznej działalności zawodowej skoncentrowanej na roli badacza i diagnosty problemów społecznych, ewaluatora instytucji, autora projektów socjalnych, networkera, rzecznika, stratega i wielu innych, pozwalających na aktywne działanie na rzecz osób wymagających specjalistycznego wsparcia.

Podczas studiów możliwy jest wybór ścieżki kształcenia w ramach modułów specjalnościowych:
1. Projektowanie pracy socjalnej
2. Organizacja usług socjalnych

Możliwy jest także wybór promotora pracy magisterskiej spośród wykładowców realizujących badania empiryczne w różnych obszarach problemów społecznych i pracy socjalnej. Studia pozwalają na wszechstronny rozwój umiejętności cenionych na rynku pracy, które są zdobywane na Uczelni a także podczas praktyk w instytucjach pomocy społecznej. Daje to kompetencje do udzielania specjalistycznego wsparcia, projektowania innowacyjnych rozwiązań pomocowych i jednocześnie jest szansą na kontakt z potencjalnymi miejscami pracy.

Praca po studiach

Dzięki specjalistycznej wiedzy i kompetencjom, kończący studia są profesjonalnie przygotowani do zawodu. Potrafią stosować metody i techniki pracy socjalnej, diagnozować problemy, podejmować interwencje kryzysowe, projektować innowacyjne sposoby rozwiazywania problemów społecznych, opracowywać programy pomocy i działań profilaktycznych, uruchamiać superwizję i prowadzić ewaluację pracy socjalnej. Są przygotowani do organizowania usług społecznych i zarządzania nimi, potrafią podejmować role lidera i animatora społeczności lokalnej, organizować sieci wsparcia społecznego.

Studia magisterskie na kierunku praca socjalna uprawniają do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej, w organizacjach społecznych zajmujących się problemami społecznymi i wzmacnianiem rozwoju społecznego, zarówno w sektorze publicznym jak i pozarządowym. Po ukończeniu studiów możliwa jest praca np. w: powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, hospicjach itp.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)


ZAAWANSOWANE BADANIA SOCJOLOGICZNE

Czym są zaawansowane badania socjologiczne?

Zaawansowane badania socjologiczne to studia drugiego stopnia dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Przygotowują one do profesjonalnej pracy w roli badacza społecznego, zarówno w obszarze działalności naukowej, jak i w firmach badawczych, instytucjach samorządowych czy organizacjach pozarządowych. Kierunek wyposaża w zaawansowane kompetencje dotyczące realizacji i koordynacji badań społecznych na wszystkich ich etapach. Uczy także pozyskiwania środków na badania i prezentowania ich wyników pod kątem oczekiwań różnych kategorii odbiorców.

Kształcenie na kierunku jest silnie powiązane z prowadzonymi na Wydziale Socjologii badaniami naukowymi. Centralnym elementem programu studiów są zajęcia „Pracownia badawcza”. Są to realizowane w kilkuosobowych grupach, pod opieką pracowników naukowych, projekty badawcze, których tematyka jest zbieżna z zainteresowaniami osób studiujących. W ramach pracowni badawczych uczymy, jak przygotować badania społeczne, jak je zrealizować, dopierając do tego odpowiednie metody i technik badawcze, jak przenalizować zebrane dane i jak skutecznie rozpowszechniać pozyskane wyniki. Podbudową dla pracowni badawczych jest przedmiot „Teoria i metodologia nauk społecznych”, który w każdym z semestrów opisuje inny aspekt realizacji projektów badawczych, a także zapoznaje ze zróżnicowanymi podejściami do badań w ramach różnych dyscyplin nauk społecznych (np. psychologia, geografia społeczna).

Co można zyskać dzięki naszym studiom?

 • Zrozumienie złożoności współczesnego świata społeczno-kulturowego i znajomość obszarów wymagających pogłębionych badań naukowych
 • Projektowanie i koordynowanie procesu badawczego na wszystkich etapach jego realizacji
 • Stosowanie zaawansowanych sposobów analiz jakościowych i ilościowych
 • Prezentowanie i wykorzystanie wyników badań w sposób dopasowany do oczekiwań różnych kategorii odbiorców
 • Wrażliwość na problemy społeczne, prowadzenie działalności badawczej w zgodzie z zasadami etyki

Studia II stopnia

(Kliknij TUTAJ, aby przejść do rejestracji)

Dlaczego warto studiować?

Studia oferują daleką posuniętą indywidualizację kształcenia. Pracownie badawcze, realizowane w małych grupach projektowych, dają możliwość bliskiej współpracy pomiędzy prowadzącymi a osobami studiującymi. Kierunek daje także duże możliwości elastycznego kształtowania ścieżki kształcenia. Prócz przedmiotów obowiązkowych wybiera się samodzielnie przedmioty z puli warsztatów badawczych. To praktyczne zajęcia poświęcone szczegółowym aspektom badań społecznych, np.: Język programowania R, Technologie mobilne w badaniach społecznych, Prowadzenie badań z udziałem dzieci, Badania dla projektowania.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez doświadczonych badaczy ilościowych i jakościowych. Stosujemy metody dydaktyczne oparte o nauczanie problemowe i research-based learning. W trakcie realizacji zajęć współpracujemy również z podmiotami z otoczenia społecznego, wsłuchując się w ten sposób w potrzeby i porady podmiotów pozaakademickich.

Praca po studiach

Absolwent_ka kierunku jest przygotowany_a do uczestnictwa w złożonych przedsięwzięciach i projektach z zakresu badań społecznych. Oznacza to, że może koordynować badania, przygotowywać ich realizację, realizować procesy zbierania i analizy danych, nadzorować sposoby ich wykorzystywania. Kierunek przygotowuje do takiej pracy w wielu obszarach, takich jak:

 • Firmy badawcze
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje samorządowe
 • Uniwersytety i instytucje naukowe

Program studiów (KLIK!)