METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ
Studia podyplomowe

Studia prowadzone są przez Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ma 30 letnią tradycję w kształceniu do zawodu pracownika socjalnego na poziomie licencjackim i magisterskim, oraz w ramach kursu specjalistycznego z organizacji pomocy społecznej.

Praca socjalna to zawód mający na celu profesjonalną pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest obszarem stosowania wiedzy w działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność oraz poprawiać jakość życia. Ukazuje, jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające oraz koordynować działania pomocowe. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych.

Studia podyplomowe z Metodyki i metodologii pracy socjalnej łączą teorię z jej twórczym zastosowaniem. Po studiach uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu ważnego społecznie i dającego szansę zatrudnienia w różnych rodzajach instytucji świadczących pomoc osobom, rodzinom, grupom, społecznościom wymagającym wsparcia.

 

FOLDER INFORMACYJNY - POBIERZ

 W przypadku pytań i wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Wydział Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89C
60-568 Poznań, pok. 105

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, moliwa@amu.edu.pl 

Informacji na temat studiów udziela:
mgr Małgorzata Błasiak-Duda, e-mail: podyplomowepracasoc@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 72