Studia na Cyprze, w Hiszpanii, Portugalii, Francji?

A może praktyki w Niemczech, we Włoszech, w Rumunii, Czechach albo w Turcji?

Każdy, kto studiuje u nas socjologię lub pracę socjalną ma szansę spędzić część swoich studiów za granicą oraz odbyć praktyki zagraniczne w trakcie lub po zakończeniu studiów. Zasady rekrutacji i sposób składania wniosku opisano w dokumentach, które można znaleźć pod adresem: https://tinyurl.com/erasmus2024info

W 2024 r. rekrutacja na wyjazdy na semestr lub rok studiów za granicą realizowane w roku akad. 2024/25, a także rekrutacja na praktyki, trwa do 3 kwietnia. W razie zainteresowania praktykami za granicą warto też skontaktować się z koordynatorem poza ww. terminami, aby sprawdzić, czy nie ma dodatkowych wolnych miejsc. Na praktyki wyjechać w trakcie studiów lub w okresie roku od ich zakończenia. Zarówno studia jak i praktyki to niepowtarzalna szansa na poznanie innego kraju i miasta, oraz poszerzenie wiedzy, doświadczeń zawodowych i umiejętności językowych. 

Lista uczelni partnerskich, na które można wyjechać na studia, jest co roku aktualizowana, a znajdziecie na niej zawsze takie atrakcyjne miasta, jak np. Porto, Wiedeń, Trydent, Bordeaux, Bukareszt czy Sevillę. Można ją znaleźć w aktualnym regulaminie rekrutacji oraz w USOS.

Z kolei praktykę można odbyć dowolnym podmiocie posiadającym osobowość prawną, zlokalizowanym w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, a także Szwajcaria i Turcja): w firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji państwowych czy też innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea, czasami w placówkach naukowo-badawczych. Nie mogę to być jedynie instytucje Unii Europejskiej ani polskie firmy, ambasady, konsulaty lub inne podmioty związane z Polską. Podmiot wybieramy samodzielnie. Propozycje dotyczące takich instytucji można też znaleźć na stronach internetowych m.in. TUTAJ.

Na studia w programie Erasmus+ mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, a na praktyki – studenci i absolwenci. Wysokość stypendiów studyjnych wynosi od 600 do 670 EUR miesięcznie, a na praktyki – 750 do 820 EUR (dokładne stawki znajdziesz TUTAJ oraz w regulaminie). Ww. stawki mogą zostać uzupełnione o dodatek w przypadku osób, których stan zdrowia/sprawności uniemożliwia wyjazd bez dodatkowego wsparcia finansowego, a także dodatek za korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów, a minimalna długość pobytu to 2 (praktyki) lub 3 (studia) miesiące. Na zagraniczną praktykę lub staż możesz wyjechać nawet po studiach – już jako nasz/a absolwent/ka – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się co roku między lutym a kwietniem (w 2024 r. – między 8 marca a 3 kwietnia), a na praktyki – zależnie od przyznanej wydziałowi puli środków (aktualnie – w trybie bieżącym).

Kryteria zasadnicze, decydujące o przyznaniu wyjazdu to:
(1) średnia ocen od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku, potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen, przy czym średnia nie wynosić mniej niż 3,5
(2) znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu i/lub oceną na świadectwie maturalnym.

Szczegółowe zasady kwalifikacji na wyjazdy na studia oraz listę uczelni partnerskich można znaleźć w aktualnym regulaminie rekrutacji. 

Wszystkie regulaminy i instrukcje można znaleźć pod adresem: https://tinyurl.com/erasmus2024info

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania. Jeśli nie ma tam tego, czego szukasz albo masz pytanie dotyczące praktyk, skontaktuj się proszę z koordynatorem wydziałowym programu Filipem Schmidtem (fschmidt@amu.edu.pl) lub Maciejem Frąckowiakiem (maciejf@amu.edu.pl).

Zainteresowani wyjazdem?
Przyda Wam się poniższy dokument!
Moja Erasmusowa ChecklistaFAQ
(Frequently Asked Questions)

Kto, dokąd i kiedy może wyjechać?

Sposób aplikowania o wyjazd

Różnice programowe i punkty ECTS

W trakcie wyjazdu

 

Po powrocie

Foreign students (incoming) - pytania studentów przyjeżdżających