ZAAWANSOWANE BADANIA SOCJOLOGICZNE


Nazwa kierunku studiów: Zaawansowane badania socjologiczne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy: magister

 

Program 2023/2024 

Program studiów (KLIKNIJ TUTAJ)

Sylabusy warsztatów - Zaawansowane Badania Socjologiczne.pdf