Na Naszym Uniwersytecie jednostką odpowiedzialną za udzielanie pomocy w sytuacjach problemów natury psychologicznej i emocjonalnej jest Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

Poradnia oferuje krótkoterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:

  • trudności w relacjach z innymi,
  • trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,
  • trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,
  • trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie  przeżywanych lęków i obaw,
  • trudności związane z wyznaczaniem sobie celów, radzeniu sobie w sytuacjach nowych

Konsultacja w Poradni jest bezpłatna wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.
Na konsultację można umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr 61 829 24 94.

  • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30
  • środy w godz. 10:30 – 15:00

Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego
Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.
Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie: https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Warsztaty.aspx

Wydziałowym koordynatorem ds. współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego jest mgr Marzena Pawłowska (marzenap@amu.edu.pl).

Zainteresowanych konsultacją lub wsparciem odsyłamy do poniższej ulotki informacyjnej:

POBIERZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOT. WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO