(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
       
9:45
-11:15

       
11:30
-13:00
         
13:15
-14:45

 

 
   
15:00
-16:30
od 28.02
Język angielski

Mgr Anna Perz
lektorat
sala 5 , ul. Międzychodzka 5 
  od 2.03
Metodyka pracy socjalnej

Dr Marcin Hermanowski
laboratorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
------------------
od 27 kwietnia
Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Dr Agnieszka Nymś-Górna
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
Interwencja kryzysowa
Moduł specjalnościowy: Projektowanie pracy socjalnej
Dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
Terminy: 3.03; 12.03 ; 17.03; 7.04 ; 28 04; 5.05 ; 7.05

16:45
-18:15od 1.03
Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych

Dr Agnieszka Nymś-Górna
zdalnie

od 2.03
Psychoterapia i socjoterapia

Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

Interwencja kryzysowa
Moduł specjalnościowy: Projektowanie pracy socjalnej
Dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
Terminy: 3.03; 12.03 ; 17.03; 7.04 ; 28 04; 5.05 ; 7.05 

 
18:30
-20:00
         

I_ROK_PS_MGR_21_22_plan_letni_b.doc

 

Proponowana_tematyka_prac_magisterskich_PS_MGR_2021_22.docx


 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej MGR -17 luty godz. 10.00

Studium Językowe UAMhttps://sj.amu.edu.pl/dla-studenta

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.  

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2021/2022)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
       
9:45
-11:15 
         
11:30
-13:00  
         
13:15
-14:45 

 

 
15:00
-16:30
    od 2.03
Lokalna polityka społeczna

Moduł specjalnościowy:
Organizacja usług socjalnych
Dr Krzysztof Mączka
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 

od 24.02
Nowoczesne zarządzanie
Dr Przemysław Bury
wykład
zdalnie

Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego
terminy: 11.03; 18.03; 29.04; 6.05; 13.05
16:45
-18:15

 

  od 2.03
Planowanie społeczne

Moduł specjalnościowy:
Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Bury
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
  Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
terminy: 11.03; 18.03; 29.04; 6.05; 13.05
 18:30
-20:00
  od 2.03
Zarządzanie projektami społecznymi i zespołem

Dr Przemysław Bury
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 
  Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
terminy: 11.03; 18.03; 29.04; 6.05; 13.05
 
 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej MGR - 17 luty 2022 r. godz. 11.00

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl