I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

 

Godziny  PONIEDZIAŁEK Wtorek Środa CzwarTek Piątek
08:00
-9:30
         
9:45
-11:15
    od 28 lutego
Metodyka pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
Laboratorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5
-----------------------
od 27 marca
Psychoterapia i socjoterapia
Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5 
   
11:30
-13:00
     od 28 lutego
Metodyka pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
Laboratorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5
-----------------------
od 27 marca
Psychoterapia i socjoterapia
Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5 
   
13:15
-14:45
 Diagnozowanie potrzeb
i problemów społecznych
Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
    Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
sala 2, ul. Międzychodzka 5
do połowy semestru 


 
15:00
-16:30
 Język angielski
Mgr Anna Perz
lektorat
sala 4, ul. Międzychodzka 5
   Interwencja kryzysowa
Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5
do połowy semestru


 

16:45
-18:15
      Interwencja kryzysowa
Moduł specjalnościowy: Projektowanie prac socjalnej
dr hab. Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5
do połowy semestru

 
18:30
-20:00
         

 

Proponowana problematyka seminariów magisterskich na kierunku Praca Socjalna w roku akademickim 2023/2024

 

I_ROK_PS_MGR_PLAN_23_24_sl.pdf

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.

Rejestracja na zajęcia 21 lutego od godz. 11.00.

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USOSweba DEDYKOWANA STUDENTOM

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=instrukcje.html

UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracją na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

------------------------------------------------------

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
       
9:45
-11:15 
      Zarządzanie zespołem
Moduł specjalnościowy:
Projektowanie prac socjalnej
Dr Martyna Plucińska-Nowak
konwersatorium
sala 2 , ul. Międzychodzka 5 
 
11:30
-13:00  
       Profilaktyka i edukacja społeczna
Dr Agnieszka Skowrońska-Pućka
wykład
sala 2 , ul. Międzychodzka 5
 
13:15
-14:45 

 

 
15:00
-16:30


 
 Zarządzanie projektami
i zespołem
Mgr Artur Lorek
ćwiczenia
sala 1, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
1.03; 22.03; 19.04; 26.04; 24.05
16:45
-18:15


Superwizja i ewaluacja pracy socjalnej
Moduł specjalnościowy:
Projektowanie pracy socjalnej
Mgr Joanna Oliwa
konwersatorium
sala 1, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
  Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
1.03; 22.03; 19.04; 26.04; 24.05
 18:30
-20:00
   

Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
1.03; 22.03; 19.04; 26.04; 24.05
 
 

PROSZĘ SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ PLANU PRZED REJESTRACJĄ NA ZAJĘCIA.

Rejestracja na zajęcia 21 lutego od godz. 11.00.

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl