Godziny  PONIEDZIAŁEK Wtorek Środa CzwarTek Piątek
08:00
-9:30
     Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
sala 202, ul. Międzychodzka 5
   
9:45
-11:15
  Wprowadzenie do specjalności
Projektowanie pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 2, ul. Międzychodzka 5 
 Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
Dr Agnieszka Nymś-Górna
ćwiczenia
sala 202, ul. Międzychodzka 5
do grudnia
-------------------------
od grudnia
Metodologia badań
w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
ćwiczenia
sala 202, ul. Międzychodzka 5
   
11:30
-13:00
   Procesy zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
ćwiczenia
sala 2 ul. Międzychodzka 5
do grudnia
---------------------
od stycznia
Wprowadzenie do specjalności
Organizacja usług socjalnych
Dr hab. Ryszard Necel
ćwiczenia
sala 2, ul. Międzychodzka 5
Metodologia badań
w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
sala 202, ul. Międzychodzka 5 
   
13:15
-14:45
 Metody pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 Procesy zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala 408,
ul. Międzychodzka 5
     
15:00
-16:30
Język angielski
Mgr Anna Perz
lektorat
sala 409,
ul. Międzychodzka 5
   

 

16:45
-18:15
         
18:30
-20:00
         

 

 

I PRACY SOCJALNEJ II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024) - DO POBRANIA

UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracją na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet.


Fakultety do wyboru: UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)

Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie społeczno-kulturowej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Problemy miejskie - prof. UAM dr hab. Marek Nowak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala 312 bud. D
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E

Osoby, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunku PRACA SOCJALNA obowiązkowo muszą realizować fakultet:
Metodyka pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska – poniedziałek godz. 13.15-14.45 sala 107, bud. D


Wykład w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D

 

 

 

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

------------------------------------------------------

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
Wsparcie rodziny wieloproblemowej
Mod: Projektowanie pracy socjalnej
prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5 
     
9:45
-11:15 
  Kreowanie rozwiązań integracyjnych
Mod: Projektowanie pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
sala 409, ul. Międzychodzka 5 
     
11:30
-13:00  
 
Kreowanie rozwiązań integracyjnych
Mod: Projektowanie pracy socjalnej
Dr Martyna Plucińska-Nowak
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5
     
13:15
-14:45
 Zarządzanie sytuacjami problemowymi
Mod: Projektowanie pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5

 

 
15:00
-16:30


 
 

 
16:45
-18:15

Prawo w pomocy społecznej
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5    
 18:30
-20:00
Prawo w pomocy społecznej
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 

 
 
 
UWAGA! Plan może jeszcze ulec zmianie. Przed rejestracją na przedmioty, proszę sprawdzić czy plan nie uległ zmianom.

W semestrze zimowym 2023/2024 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”.

Fakultety do wyboru: UWAGA! Osoby, które realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)

Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - środa godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Subkultury młodzieżowe – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień - czwartek godz. 15.00-16.30 sala D, bud. E
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta - piątek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – wtorek godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański - czwartek godz. 15.00-16.30 sala 312 bud. D
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – wtorek godz. 15.00-16.30 / 16.45-18.15 sala 312, bud. D
Społeczne oblicza katastrof - prof. UAM dr hab. Piotr Matczak - czwartek godz. 16.45-18.15 sala B, bud. E
Metodyka pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska – poniedziałek godz. 13.15-14.45 sala 107, bud. D

Wykład w języku angielskim
Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim) – poniedziałek godz. 15.00-16.30 sala 109, bud. D

 

Przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”:
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki - - środa godz. 15.00-16.30 sala 108 bud. D
Problemy miejskie – Prof. UAM dr hab. Marek Nowak czwartek godz. 16.45-18.15 sala 312 bud. D
Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - środa godz. 16.45-18.15 sala D, bud. E
Tanatologia w perspektywie społeczno-kulturowej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska - czwartek godz. 15.00-16.30 sala B, bud. E

 

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl