(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2022/2023)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
       
9:45
-11:15

       
11:30
-13:00
  od 8 listopada
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego  
     
13:15
-14:45

od 10 października
Wybrane problemy współczesnych uzależnień
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
sala 408,
ul.Międzychodzka  

od 11 października
Metody pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 

od 6 października
Cities and societies in post-migrant conditions
Dr Jacek Kubera
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-------------------------
od 6 października
Artists and Their Careers in a Sociological Frame
Dr Beata Kowalczyk
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

 
 
15:00
-16:30
od 10 października
Język angielski

Mgr Anna Perz
lektorat
sala 4 ,
ul. Międzychodzka 
od 11 października
Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
sala 5,
ul. Międzychodzka 
od 5 października
Procesy zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala 5,
ul.Międzychodzka 

 od stycznia
Wprowadzenie do specjalności
Projektowanie pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107,bud. D
ul.Szamarzewskiego 
/terminy zostaną podane/
---------------------
Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do godz.17.15

16:45
-18:15
od grudnia
Procesy zmiany społecznej
Dr Krzysztof Mączka
ćwiczenia
sala 4,
ul. Międzychodzka


od 8 listopada
Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
Dr Agnieszka Nymś-Górna
ćwiczenia
sala 5,
ul. Międzychodzka 

do grudnia

--------------------
od stycznia
Wprowadzenie do specjalności
Organizacja usług socjalnych
Dr hab. Ryszard Necel
ćwiczenia
sala 5,
ul. Międzychodzka 

/terminy zajęć zostaną podane/

od 5 października
Metodologia badań
w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
sala 4,ul. Międzychodzka

 

 

 

od stycznia
Wprowadzenie do specjalności
Projektowanie pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107,bud. D
ul.Szamarzewskiego 
/terminy zostaną podane/ 
----------------------
Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do godz.17.15

18:30
-20:00
  od stycznia
Wprowadzenie do specjalności
Organizacja usług socjalnych
Dr hab. Ryszard Necel
ćwiczenia
sala 5,
ul. Międzychodzka 

/terminy zajęć zostaną podane/ 
od 9 listopada
Metodologia badań
w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
ćwiczenia
sala 4,
ul. Międzychodzka 
   

I_ROK_PS_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_22_23_SEM_zim_b.doc

 

W semestrze zimowym 2022/2023 obowiązuje 1 fakultet.

  Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
  Fakultety do wyboru:

   Metody pracy socjalnej – Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska (obowiązkowy dla studentów, którzy nie ukończyli
   pracy socjalnej na poziomie licencjatu)
   Wybrane problemy współczesnych uzależnień – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska

   Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
   Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)
   Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim)
   Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim)

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej MGR 

rejestracja na przedmioty w systemie USOS rozpocznie sie 10 października, ponieważ czekamy na zakończenie rekrutacji z drugiego naboru. 

------------------------------------------------------

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2022/2023)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
       
9:45
-11:15 
         
11:30
-13:00  
         
13:15
-14:45

Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------
  Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych
Prof. dr hab. Marek Krajewski
fakultet/wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


Kreowanie rozwiązań integracyjnych
Mod: Projektowanie pracy socjalnej
Dr hab. Ryszard Necel
wykład
sala 2,
ul. Międzychodzka 

 

 Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
Problematyka mężczyzn
i męskości
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------

Cities and societies in post-migrant conditions
Dr Jacek Kubera
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------
od 6 października
Artists and Their Careers in a Sociological Frame
Dr Beata Kowalczyk
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
15:00
-16:30
Prawo w pomocy społecznej
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka

 
Zarzadzanie sytuacjami problemowymi
Mod: Projektowanie pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 2,
ul. Międzychodzka 
Problemy miejskie
Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak
wybrane obszary pracy socjalnej/wykład
sala 4,
ul. Międzychodzka 

Socjologia zdrowia psychicznego
Prof. UAM dr hab.
Monika Frąckowiak-Sochańska
wybrane obszary pracy socjalnej/wykład
sala 408,
ul. Międzychodzka 
-----------------------

Cities and societies in post-migrant conditions
Dr Jacek Kubera
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do godz.17.15 
16:45
-18:15

Prawo w pomocy społecznej
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka  

   Zróżnicowanie i nierówności społeczne
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wybrane obszary pracy socjalnej/wykład
sala 5,
ul. Międzychodzka
Wsparcie rodziny wieloproblemowej
Mod: Projektowanie pracy socjalnej
prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
konwersatorium
sala 4,
ul. Międzychodzka 
Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
(język wykładowy angielski)
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do godz.17.15 
 18:30
-20:00
Zwierzęta i ludzie.
Ujęcie socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

 Kreowanie rozwiązań integracyjnych
Mod: Projektowanie pracy socjalnej
mgr Marta Zaręba
konwersatorium
sala 409,
ul. Międzychodzka 

 
 
 

 W semestrze zimowym 2022/2023 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”.

 Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
 Fakultety do wyboru:
 Social Psychology – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)

 Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk (wykład w języku angielskim)
 Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera (wykład w języku angielskim)

 Przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”:
 Zróżnicowanie i nierówności społeczne – Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
 Problemy miejskie – Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
 Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja – od 26 września (poniedziałek) godzina 15.30 do 4 października
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

1.Rejestrujecie się Państwo sami na przedmioty obowiązkowe:

 • Prawo w pomocy społecznej
 • Seminarium magisterskie (do kontynuacja z roku 2021/22)
 • Moduł Projektowanie pracy socjalnej
  - Kreowanie rozwiązań integracyjnych
  - Wsparcie rodziny wieloproblemowej
  - Zarzadzanie sytuacjami problemowymi

2.Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.

UWAGA! Osoby, które na studiach licencjackich realizowały któryś z wymienionych przedmiotów, muszą wybrać inny fakultet (ocena nie będzie przepisana)

 • Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych – Prof. dr hab. Marek Krajewski
 • Problematyka mężczyzn i męskości – Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 • Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród – Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
 • Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame - Dr Beata Kowalczyk
 • Cities and societies in post-migrant conditions – Dr Jacek Kubera

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

3.Rejestracja na przedmioty: Wybrane obszary pracy socjalnej (wybieracie 2)

 • Zróżnicowanie i nierówności społeczne – Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
 • Problemy miejskie – Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
 • Socjologia zdrowia psychicznego – Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl