Studia na Cyprze, w Hiszpanii, Portugalii, Francji?

A może praktyki w Niemczech, we Włoszech, w Rumunii, Czechach albo w Turcji?

Każdy, kto studiuje u nas socjologię lub pracę socjalną ma szansę spędzić część swoich studiów za granicą oraz odbyć praktyki zagraniczne w trakcie lub po zakończeniu studiów. Do 23 kwietnia trwa rekrutacja na wyjazdy realizowane w roku akad. 2023/24. Przypominamy, że trwa także rekrutacja ciągła na praktyki zagraniczne, na które można wyjechać w trakcie studiów lub w okresie roku od ich zakończenia. To niepowtarzalna szansa na poznanie innego kraju i miasta, oraz poszerzenie wiedzy, doświadczeń zawodowych i umiejętności językowych. 

Lista uczelni partnerskich, na które można wyjechać na studia, jest co roku aktualizowana, a znajdziecie na niej zawsze takie atrakcyjne miasta, jak np. Porto, Wiedeń, Trydent, Bordeaux, Bukareszt, Stambuł albo Sevilla. Można ją znaleźć w ostatnim regulaminie rekrutacji oraz w USOS.

Z kolei praktykę można odbyć dowolnym podmiocie posiadającym osobowość prawną, zlokalizowanym w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, a także Szwajcaria i Turcja): w firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji państwowych czy też innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea, czasami w placówkach naukowo-badawczych. Nie mogę to być jedynie instytucje Unii Europejskiej ani polskie firmy, ambasady, konsulaty lub inne podmioty związane z Polską. Podmiot wybieramy samodzielnie. Propozycje dotyczące takich instytucji można też znaleźć na stronach internetowych m.in. TUTAJ.

Na studia w programie Erasmus+ mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, a na praktyki – studenci i absolwenci. Wysokość stypendiów studyjnych wynosi od 550 do 600 EUR miesięcznie, a na praktyki – 600 do 670 EUR (dokładne stawki znajdziesz TUTAJ oraz w regulaminie). Ww. stawki są uzupełnione o dodatek w przypadku osób, których stan zdrowia/sprawności uniemożliwia wyjazd bez dodatkowego wsparcia finansowego.

Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów, a minimalna długość pobytu to 2 (praktyki) lub 3 (studia) miesiące. Na zagraniczną praktykę lub staż możesz wyjechać nawet po studiach – już jako nasz/a absolwent/ka – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się co roku między lutym a kwietniem (w 2023 r. – między 5 a 23 kwietnia), a na praktyki – zależnie od przyznanej wydziałowi puli środków (aktualnie – w trybie bieżącym).

Kryteria zasadnicze, decydujące o przyznaniu wyjazdu to:
(1) średnia ocen od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku, potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen, przy czym średnia nie wynosić mniej niż 3,5
(2) znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu i/lub oceną na świadectwie maturalnym.

Szczegółowe zasady kwalifikacji na wyjazdy na studia oraz listę uczelni partnerskich można znaleźć w aktualnym regulaminie rekrutacji. 

Dokumenty:

  • Aktualny regulamin rekrutacji na praktyki, w tym stawki stypendiów, znajduje się TUTAJ
  • Aktualny regulamin rekrutacji na studia, w tym stawki stypendiów, znajduje się TUTAJ
  • Wniosek o wyjazd na studia należy złożyć w trakcie trwania rekrutacji systemie USOS (INSTRUKCJA), wybierając z oferty dwie uczelnie, ustawiając je w kolejności od najbardziej preferowanej
  • Wniosek o wyjazd na praktyki należy złożyć przez email (maciejf@amu.edu.pl)
  • Dokumenty (poświadczające średnią ocen, znajomość języka i ewentualną dodatkową działalność) należy przekazać koordynatorowi wydziałowemu w postaci cyfrowej (skany / zdjęcia) używając TEJ strony lub ewentualnie poprzez email (maciejf@amu.edu.pl

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania. Jeśli nie ma tam tego, czego szukasz albo masz pytanie dotyczące praktyk, skontaktuj się proszę z PO koordynatorem wydziałowym programu Maciejem Frąckowiakiem: maciejf@amu.edu.plFAQ
(Frequently Asked Questions)

Kto, dokąd i kiedy może wyjechać?

Sposób aplikowania o wyjazd

Różnice programowe i punkty ECTS

W trakcie wyjazdu

 

Po powrocie

Foreign students (incoming) - pytania studentów przyjeżdżających