Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok LIC Przygotowanie projektu badawczego, grupa 2; dr hab. Elżbieta Marciszewska 5.10.2022 r. godz. 15.00 Zajęcia odbędą się wyjątkowo o godz. 15.00 sala 408 ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (wykład); dr Maciej Frąckowiak 5.10.2022 r. godz. 11,30 sala 406,ul. Międzychodzką 5. Obecność obowiązkowa.
Socjologia, 1 rok MGR Zróżnicowanie społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 5.10.2022 r. godz. 11.30 sala 107, bud. D zamiast wykładu Globalne problemy społeczne.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 14.10.2022 r. wykład w wymiarze podwójnym godz. 13.15-14.45 oraz 15.00-16.30
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 20.10.2022 r. godz. 11.30-13.00; sala 4, ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (konwersatorium); prof. UAM dr hab. 25.10.2022 r. godz. 16.45-18.15, sala 4 ul. Międzychodzka 5
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 24.11.2022 r. oraz 1.12.2022 r. czwartek godz. 13.15 sala A, bud. E.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Jacek Kubera 7.11 oraz 143.11.22 r. godz. 16.45 sala D, bud. E
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Jacek Kubera 10.11 oraz 17.11.2022 r. godz. 18.15, sala D, bud. E
Praca Socjalna, 1 rok LIC Etyk pracy socjalnej (wykład); dr hab. Ryszard Necel 8.12.2022 r. godz. 8.00 sala D, bud. E
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); dr Ryszard Necel 15.12.2022 r. godz. 8.00 sala D, bud. E
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 13.12.2022 r. godz. 16.45 sala 4, ul. Międzychodzka
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej; prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 6.12.2022 r. godz. 16.45 sala 1, bud. C ul. Szamarzewskiego 89
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład), prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 13.12.2022 r. sala 4, ul. Międzychodzka 5
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 3) 20.12.2022 r. godzina 8.00 sala D, bud. E,
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 4) 10.01.2023 r. godzina 8.00, sala D, bud. E
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej - (wykład),prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 20.12.2022 r. godz. 16.45 sala 4, ul. Międzychodzka
Socjologia, 1 rok, MGR Metodologia nauk społecznych (Jan Radomski, ćwiczenia) 20.12.2022 Pierwotny termin zajęć: 15.12.2022, godziny 11:30-13:00 przesunięte na 20.12.2022, 13:15-14:45, sala 004, budynek D.
Socjologia, 2 rok MGR Projektowanie partycypacyjne Mod. Innowacje społeczne (konwersatorium); mgr Jan Jęcz 10.01.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Socjotechnika (konwersatorium); dr Łukasz Rogowski 13.01.2023 r. godz. 8.00-9.30 oraz 9.45-11.15, ul. Międzychodzka 5, sala 5
Praca Socjalna, 2 rok LIC Pedagogika społeczna (wykład, ćwiczenia); dr Agnieszka Nymś-Górna 13.01.2023 r. W godz. 11.30-13.15 odbędzie się wykład prof. UAM dr hab. Hanny Mamzer z przedmiotu Psychologia społeczna. O godz. 13.14-14.45 wykład odbędzie się zgodnie z planem Będzie wykład podwójny)
Praca Socjalna, 1 rok LIC Polityka społeczna (wykład); dr K. Mączka 19.01 oraz 24.01.23 r. 19.01 godz. 16.45-18.15 sala 5, ul. Międzychodzka 24.01 godz.16.45-18.15 sala 4 ul. Międzychodzka
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym ; dr Krzysztof Mączka 26.01.2023 r. godz. 9.45-11.15 sala 409, ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia); dr Krzysztof Mączka 1.02.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC Socjologia organizacji instytucji publicznych (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 25.01.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 2.03.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany
Socjologia, 2 rok Socjologii Metody badań jakościowych Dr Marta Skowrońska Gr. 2 - laboratorium 8.03.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC; Praca Socjalna, 2rok Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie (wykład/fakultet); dr Przemysław Pluciński 27.03.2023 r. godz. 15.00-16.30 (wykład w podwójnym wymiarze), sala 107, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład); prof. UAM dr Marek Nowak 23.03,2023 r. godz. 8.00 sala 108, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC Makrostruktury społeczne (ćwiczenia gr. 1); dr Jacek Kubera 30.03.2023 r. godz. 8.00-9.30, sala 108, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC Makrostruktury społeczne (ćwiczenia gr. 2); dr Jacek Kubera 27.03.2023 r. godz. 15.00-16.30, sala 312, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC; Praca Socjalna, 2 rok Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie (fakultet/wykład); dr Przemysław Pluciński 03.04.2023 r. godz. 15.00-16.30 sala 107, bud. D Wykład odbędzie się w tym dniu w podwójnym wymiarze.
Socjologia, 3 rok LIC Realizacja projektu badawczego (gr. 4 laboratorium); dr Jacek Kubera 29.03.2023 r. godz. 15.00-16.30 sala 122, bud. C
Socjologia, 3 rok LIC Realizacja projektu badawczego (gr. 3 laboratorium); dr Jacek Kubera 30.03.2023 r. godz. 16.45-18.15 dala 122,bud. C
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 5.04.2023 r. godz. 11.30-13.15 sala 408, ul. Międzychodzka 5. Wykład w podwójnym wymiarze.
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Ariel Modrzyk 18.04.23 r. i 20.03.23 r. Terminy: gr. 1 - 18.04 godz. 11.30 sala 122, bud. C gr. 2 - 20.04.23 r. godz. 13.15 sala 408 ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 18.04.2023 r. godz. 13.15-14.45 sala 109, bud. D (zamiast wykładu Wprowadzenie do filozofii)
Socjologia, 1 rok LIC Współczesne społeczeństwo polskie (gr. 1 i 3) prof. UAM dr hab. Jakub Isański 21.06.2023 r. gr. 1 godz. 16.30-18.15 sala 312, bud. D gr. 2 godz. 18.30-20.00 sala 312, bud. D
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej cz. 2 (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 31.05 oraz 7.06.2023 r. godz. 15.00-16.30; sala 408,ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej II (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 13.06.2023 r. godz. 16.45 sala 109, bud. D (wykład odrabiany za 17.05.2023 r.)
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej 2 (wykład; prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 20.06.2023 r. godz. 13.15; sala 109, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC Komunikowanie w grupie (konwersatorium); dr hab. Dorota Mroczkowska 15.06.2023 r. godz. 8.00-9.45 sala 108, bud. D