Wydział Socjologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89, budynek C
60-568 Poznań

tel.(061) 829-22-59
faks (061) 829-21-08

e-mail: socjolog@amu.edu.pl

kontakt do tłumacza języka migowego: uam.jns.pl