Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Praca Socjalna, 1 rok LIC Cywilizacje pozaeuropejskie (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 1.03.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia klasyczna (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 1.03.2023 r.
Socjologia, 2 rok MGR Prywatność, emocje, intymność (konwersatorium); dr Marta Skowrońska 28.02.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań jakościowych (laboratoria gr. 2 i gr. 3) 1.03.23 r. oraz 2.03.23 r. oraz 8.03.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC, Praca Socjalna, 3 rok LIC Socjologia zamieszkiwania (wykład/socjologia szczegółowa); dr Marta Skowrońska 2.03.2023 r.
AMU-PIE Sociology of home and dwelling; dr Marta Skowrońska 2.03.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań jakościowych (wykład); prof. K.Podemski 28.02.2023 r. Zamiast wykładu prof. Podemskiego odbędzie się wykład dr Mariusza Baranowskiego z przedmiotu Makrostruktury społeczne.
Socjologia, 3 rok LIC Społeczne oblicza katastrof (socjologia szczegółowa/wykład); prof. UAM dr hab. Piotr Matczak 8 i 15.03.2023 r. Terminy wykładów zostaną podane.
Socjologia, 1 rok MGR Zespoły w organizacjach (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona żurek 7.03.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC, Socjologia, 2 rok LIC Ruchy społeczne (wykład); dr Przemysław Pluciński 6.03.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Prywatność, emocje, intymność (konwersatorium); dr Marta Skowrońska 7.03.2023 r.
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 7.03.2023 r. W zamian odbędzie się konwersatorium przedmiotu Marketing społecznościowy z Maciejem Frąckowiakiem. Zajęcia podwójne w godz. 8.00-9.30 oraz 9.45-11.15.
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 9.03.2023 r. Termin odrobienia wykładu 23.03.2023 r. godz. 8.00 sala 108, bud. D
Socjologia, 3 rok LIC; Praca Socjalna, 3 rok LIC Socjologia obcości (wykład); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 7.03.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań jakościowych (laboratorium); dr Marta Skowrońska 9.03.2023 r.
Socjologia, 3 rok LIC; Praca Socjalna, 3 rok Socjologia zamieszkiwania (wykład/socjologia szczegółowa); dr Marta Skowrońska 9.03.2023 r.
AMU-PIE Sociology of home and dwelling; dr Marta Skowrońska 9.03.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia języka (fakultet/wykład); prof. UAM dr hab. Rafał Drozdowski 14.03.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (wykład); prof. UAM dr hab. Rafał Drozdowski 14.03.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Społeczne oblicza katastrof (wykład/socjologia szczegółowa) 22.03.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej cz. 2 (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 22.03.2023 r. Termin odrobienia: 5.04.2023 r. godz. 11.30-13.15; sala 408, ul. Międzychodzka 5. Wykład w podwójnym wymiarze.
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia klasyczna (wykład); prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek 23.03.2023 r. - zmiana sali na 215, bud. C Wykład odbędzie się w sali 215 (I piętro, Wydział Filozoficzny)
Socjologia, 1 rok LIC Współczesne społeczeństwo polskie (gr. 3 - ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Jakub Isański 29.03.2023 r. (zmiana godziny) zajęcia odbędą się o godz. 16.45-18.15, sala 107, bud. D
Socjologia, 1 rok MGR Zespoły w organizacjach (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 4.04.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Makrosocjologia (wykład); dr Przemysław Pluciński 5.04.2023 r. Termin odrobienia zajęć: 03.04 godz. 16.45-18.15 sala 107, bud. D ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia, 2 rok LIC; Praca Socjalna, 2 rok Teoria zróżnicowania społecznego (fakultet/wykład); dr Przemysław Pluciński 5.04.2023 r. Termin odrobienia: 12.04.2023 r. godz. 13.15-14.45 sala 408, ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 3 rok LIC Ekonomia z elementami zarządzania (wykład); dr Przemysław Pluciński 5.04.2023 r. Termin odrabiania: 12.04.2023 r. godz. 15.00-16.30 sala 408, ul. Międzychodzka 5
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Ariel Modrzyk 14.04 i 21.04.23 r. Termin odrobienia: gr.1 - 18.04.23 r. godz. 11.30 sala 122,bud. C gr. 2 - 20.04.23 r. godz. 13.15, sala 408 ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 5.04.2023 r. Termin odrobienia wykładu z dnia 5.04 jak również 22.03 zostanie podany.
Praca Socjalna, II rok, LIC Teorie i metody pracy socjalnej_2 (ćwiczenia gr. 1 i 2) Dr hab. Ryszard Necel 13.04.2023 r. (czwartek)
Praca Socjalna LIC, 2 rok Wprowadzenie do filozofii (wykład); dr Mariusz Szynkiewicz 18.04.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany. Zamiast tego wykładu odbędzie sie odrabiany wykład prof. Dobroniegi Głębockiej z przedmiotu Teorie i metody pracy socjalnej.
Socjologia, 1 rok LIC Cywilizacje pozaeuropejskie (wykład/fakultet); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska 18.04.2013 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany
Praca Socjalna, 1 rok LIC Cywilizacje pozaeuropejskie (wykład/fakultet); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 19.04.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Prognozowanie i analiza trendów (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 18.04.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia klasyczna (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 19.04.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Realizacja projektu badawczego (laboratorium gr. 5 i 6); dr Maciej Kokociński 21.04.2023 r. Terminy odrobienia zajęć: Realizacja projektu badawczego Socjologia III rok gr 5 28.04 2023 15-16.30; sala 122, bud. C Realizacja projektu badawczego Socjologia III rok gr 6 12.05. 2023 15-16.30; sala 122, bud. C
Socjologia, 1 rok LIC Współczesne społeczeństwo polskie (gr. 1 i 3); prof. UAM dr hab. Jakub Isański 26.04.2023 r. Terminy odrobienia zajęć: 21.06.2023 r. gr. 1 godz. 16.30-18.15 sala 312, bud. D gr. 2 godz. 18.30-20.00 sala 312, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC Komunikowanie w grupie (konwersatorium); dr hab. Dorota Mroczkowska 20.04.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Interwencja kryzysowa (konwersatorium); dr hab. Dorota Mroczkowska 20.04.2023 r. g. 15.00-16.30 oraz 16.45-18.15) Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Praca Socjalna, 1 rok LIC Przedmiot i grupa (rok, kierunek, nr grupy) (w przypadku kilku przedmiotów Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby (wykład); dr Łukasz Skoczylas 17.05.2023 r. oraz 24.05.2023 r. Terminy odrobienia wykładu:31.05.2023, godz. 11:30-13:00, s. 4, ul. Międzychodzka 5 07.06.2023, godz. 11:30-13:00, s. 4, ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 1 rok LIC Cywilizacje pozaeuropejskie (wykład/fakultet); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 26.04.2023 r. Termin odrobienia: 17.05.2023 r. godz. 9.45-11.15 sala 4, ul/ Międzychodzka 5 (wykład o godz. 8.00 w tym dniu odbędzie się zgodnie z planem).
Socjologia, 3 rok LIC; Praca Socjalna, 3 rok Socjologia władzy i polityki (wykład); Prof. dr hab. Rafał Drozdowski 27.04.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Eksploracja danych zastanych (konwersatorium); dr Piotr Cichocki 27.04.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Makrostruktury społeczne (wykład); dr Mariusz Baranowski 23.05.2023 r. Termin odrabiania wykładu: 18.05.2023 r. godz. 8.00 sala D, bud. E
Socjologia, 1 rok MGR Zespoły w organizacjach (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 9.05.2023 r. Udział w uroczystościach pogrzebowych.
Socjologia, 2 rok MGR Prywatność, emocje, intymność (konwersatorium); dr Marta Skowrońska 9.05.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Prognozowanie i analiza trendów (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 9.05.2023 r. Udział w uroczystościach pogrzebowych.
Socjologia, 3 rok LIC; Praca Socjalna, 3 rok Socjologia kultury (wykład); prof. UAM dr hab. Jakub Isański 9.05.2023 r. Udział w uroczystościach pogrzebowych. Na wykładzie w dniu 16maja będzie realizowany program z wykładu z dnia 9 maja.
Socjologia, 1 rok LIC Cywilizacje pozaeuropejskie (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 9.05.2023 r. Udział w uroczystościach pogrzebowych.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Wykluczenie społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 9.05.2023 r. Udział w uroczystościach pogrzebowych.
Socjologia, 2 rok LIC Socjologia Internetu (konwersatorium); dr Łukasz Rogowski 9.05.2023 r. Udział w uroczystościach pogrzebowych.
Socjologia, 2 rok LIC Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego (wykład); dr Łukasz Rogowski 9.05.2023 r. Udział w uroczystościach pogrzebowych.
Socjologia, 1 rok LIC Współczesne społeczeństwo polskie (gr. 2) Mgr Rafał Wysoczański-Minkowicz 1.06.2023 r. Termin odrabiania: 24.05.2023 r. godz. 15.00 sala 109, bud. D
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 16.05.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia języka (wykład fakultatywny); prof. dr hab. Rafała Drozdowski 16.05.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Makrostruktury społeczne (wykład); dr Mariusz Baranowski 16.05.2023 r. Termin odrobienia wykładu 1.06.2023 r. godz. 8.00, sala D, bud. E
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej cz. 2 (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 17.05.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia rynku (wykład); dr Beata Kowalczyk 17.05.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Nowoczesne formy marketingu (konwersatorium); dr Beata Kowalczyk 17.05.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (grupa 2 - ćwiczenia); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 25.05.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC; Praca Socjalna, 3 rok Socjologia dzieciństwa (wykład/fakultet); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 25.05.2023 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Komunikowanie w grupie (konwersatorium); dr hab. Dorota Mroczkowska 25.05.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Socjologia narodu (wykład); dr hab. Elżbieta Marciszewska 7.07.2023 r. Termin odrobienia wykładu: 31.05.2023 r. godz. 13.15 sala 107, bud. D
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychopatologia (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 1.06.2023 r. Termin odrobienia: 7.06.2023 r. godz. 13.15 sala 408 ul. Międzychodzka 5
Socjologia, 2 rok MGR Style życia i czas wolny (konwersatorium); dr hab. Dorota Mroczkowska 30.05.2023 r. Termin odrabiania zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Konflikt i negocjacje w zespole (konwersatorium); dr hab. Dorota Mroczkowska 30.05.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Komunikacja i autoprezentacja (konwersatorium); dr hab. Dorota Mroczkowska 30.05.2023 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej 2 (wykład; prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 21.06.2023 r. termin odrabiania: 20.06.2023 r. godz. 13.15 sala 109, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 22.06.2023 r.
Socjologia, 1 rok LIC Bliskie związki w perspektywie socjologicznej (wykład/fakultet); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 20.06.2023 r. Udział w konferencji dydaktycznej UAM.