Składanie przez studentów Wydziału Socjologii wniosków dotyczących powtarzania przedmiotów, indywidualnej organizacji studiów, zmian grupy, reaktywacji i innych spraw związanych z przebiegiem studiów:

1. Wnioski można składać:
- w wersji papierowej (budynek C: pokój 3, Biuro Obsługi Studenta Kampusu Ogrody lub pokój 105, Wydział Socjologii)
- w wersji elektronicznej poprzez USOS
- w wersji elektronicznej poprzez e-mail (wniosek w formie skanu z podpisem, ewentualne załączniki)

2. W zależności od kierunku studiów wnioski w wersji elektronicznej przyjmują i nimi administrują:
- socjologia: p. mgr Anna Olejniczak, annole2@amu.edu.pl, tel. (+48) 61 829 2121
- praca socjalna: p. mgr inż. Aleksandra Błaszkowska, alekb@amu.edu.pl, tel. (+48) 61 829 2114

3. Adresatem wniosków do Dziekana w sprawach studenckich jest dr hab. Agnieszka Jeran, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Socjologii

4. Wnioski należy składać na formularzach wniosków, dostępnych na stronie www Wydziału Socjologii http://socjologia.amu.edu.pl/wzory-wnioskow

5. Konsultacje spraw związanych z wnioskami i przebiegiem studiów możliwe są także w p. 105 na Wydziale Socjologii (p. mgr Małgorzata Błasiak-Duda, mblasiak@amu.edu.pl, tel. 61 829 2272)