Składanie przez studentów Wydziału Socjologii wniosków dotyczących powtarzania przedmiotów, indywidualnej organizacji studiów, zmian grupy, reaktywacji i innych spraw związanych z przebiegiem studiów:

1. Wnioski można składać:
- w wersji papierowej (budynek C: pokój 3, Biuro Obsługi Studenta Kampusu Ogrody lub pokój 105, Wydział Socjologii)
- w wersji elektronicznej poprzez USOS

2. Wnioski w formie papierowej należy składać do BOS na formularzach dostępnych na stronie http://socjologia.amu.edu.pl/wzory-wnioskow

3. Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków w formie elektronicznej bezpośrednio w USOS.

Instrukcja składania wniosków przy pomocy USOS

4. Konsultacje spraw związanych z wnioskami i przebiegiem studiów możliwe są także w p. 105 na Wydziale Socjologii (p. mgr Małgorzata Błasiak-Duda, mblasiak@amu.edu.pl, tel. 61 829 2272)