W dniach 16-20 kwietnia 2018 roku odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej - cykl wykładów, seminariów i spotkań poświęconych promowaniu pracy socjalnej w środowisku akademickim i pozaakademickim. Projekt ten odbywa się równolegle również w innych ośrodkach akademickich, między innymi w Łodzi, Krakowie czy Warszawie Po raz kolejny wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej. Organizatorami poznańskiego Tygodnia są Instytut Socjologii UAM, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM oraz Sekcja Pracy Socjalnej przy PTS. W załączonym dokumencie znajduje się harmonogram Tygodnia Pracy Socjalnej w Poznaniu. Więcej informacji: lukasz.koperski@amu.edu.pl

TUTAJ znajduje się harmonogram wydarzeń do pobrania!

plakat TPS 2