Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwerytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Stamm-Koreckiej pt. ,,Portret socjologiczny młodych mieszkańców aglomeracji poznańskiej o prawicowej autoidentyfikacji. Wymiar odświętny a życie codzienne”, która odbędzie się dnia 29 stycznia 2024 roku o godz. 11.15 na Wydziale Socjologii UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89d, budynek D (sala 107).

Promotor: Prof. dr hab. Rafał Drozdowski Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci:
Prof. UW dr hab. Przemysław Sadura - Uniwersytet Warszawski
Prof. CC dr hab. Rafał Pankowski – Collegium Civitas

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.