Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ronena Itsika pt. „Citizens Soldier Military – The Contribution to Socialization in the Late – Modern Era”, która odbędzie się dnia 8 stycznia 2024 roku o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ronena Itsika - część jawna

Promotor: Prof. UAM  dr hab. Marek Nowak (Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

Prof. ucz. dr hab. Urszula Soler (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Ryszard Machnikowski (Uniwersytet Łódźki)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM - Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.