Pani Barbara Pawlak-Bryzek (barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl) pełni stanowisko Koordynatora Zespołu w Sekcji Operacyjnej na Kampusie Ogrody. Zadaniem Sekcji Operacyjnej jest:

- informowanie pracowników naukowych o różnych źródłach finansowania projektów badawczych,
- wsparcie naukowców w zakresie przygotowania i składania aplikacji grantowych;
- doradzanie na różnych etapach tworzenia wniosku o finansowanie projektu badawczego,
- weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym.

Pytania dotyczące aplikowania w konkursach i przygotowania wniosków można kierować do koordynatora drogą mailową na adres barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl oraz telefonicznie pod nr tel. 61 829 20 91. Jest również możliwość umówienia się na spotkanie poprzez MS Teams.

Informacje o wszystkich konkursach znajdziecie Państwo na stronie FB CWP, w Intranecie oraz w zespole OFERTA KONKURSOWA na platformie MS Teams. W zespole OFERTA KONKURSOWA w Plikach do pobrania znajdują się przygotowane przez Centrum Wsparcia Projektów wzory/materiały/prezentacje pomocne w przygotowaniu wniosku o grant. W celu dołączenia do zespołu należy wysłać wiadomość do dr Anny Stachowiak-Szrejbrowskiej (email: annsta4@amu.edu.pl).

Zgodnie z aktualnym regulaminem wniosek aplikacyjny wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć nie później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu składania wniosku aplikacyjnego do instytucji finansującej. Aktualnie należy udostępnić cały wniosek w systemie OSF. Termin ten jest niezbędny by zapewnić weryfikację formalną wniosku oraz uzyskanie wymaganych akceptacji.