Centrum Badań Społecznych Fundacji UAM zostało powołane w lipcu 2018 (24.07.2018) jako centrum badawcze, mające na celu uregulowanie wzajemnej współpracy Wydziału Socjologii i Fundacji UAM w zakresie prac naukowo-badawczych oraz usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie badań społecznych, kulturowych, analiz rynku pracy i szeroko rozumianych badań marketingowych. W ramach obszarów współpracy Fundacji i Wydziału Socjologii wskazano również na działania związane z popularyzacją wiedzy i promocją nauki, a także wspieranie procesów partycypacji obywatelskiej. Ponadto podjęta współpraca ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju kadry naukowej Uniwersytetu oraz pracowników Fundacji, prowadzących badania lub usługi we wskazanych obszarach, jak również współpracy w zakresie pozyskiwania środków służących finansowaniu prac naukowo-badawczych.


Co chcesz o nas wiedzieć?
Poniżej cztery pytania, które najczęściej słyszymy (lub czytamy):