E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2
Studenci
Data dodania: 28 październik 2020

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z&n...

Test diagnozujący z języka obcego dla studentów I roku
Studenci
Data dodania: 28 październik 2020

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich W dniu 2 listopad...

Kursy w ramach konsorcjum EPICUR
Socjologia
Data dodania: 20 październik 2020

Zapraszamy do rejestracji na pierwsze, pilotażowe zajęcia realizowane w ramach konsorcjum EPICUR. Wszystkie proponowane kursy prowadzone są zd...

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Studenci
Data dodania: 17 październik 2020

Do 20 października istnieje możliwość składania wniosków o stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich lat, a&nb...

Social assistance institutions during the COVID-19 pandemic: Experiences of Polish social workers [w:]  International Social Work
Publikacje
Data dodania: 15 październik 2020
tytuł pod bannerem?: Social assistance institutions during the COVID-19 pandemic: Experiences of Polish social workers
Tytuł publikacji: Ryszard Necel, Marta Zaręba

W czasopiśmie International Social Work, ukazał się artykuł Social assistance institutions during the COVID-19 pandemic: Experiences of Polish social workers współautorstwa n...

Komunikat Studium Językowego dot. lektoratów
Studenci
Data dodania: 15 październik 2020

Nauka języków jest dwustopniowa: język ogólny (licencjat) oraz język specjalistyczny (SUM) Lektorat języka nowożytnego obejmuje od 30 do 120h języka ogólnego (w zależności od poziomu początkowego Studenta) ...