Konsorcjum, którego członkiem jest Wydział Socjologii, otrzymało grant badawczy pt. Contentious Politics and Democratic Renewal in Sustainability Transitions (Trans4Demo). Budżet projektu to 2.999.881 euro, w tym 400.000 euro dla UAM. Koordynatorem projektu jest dr Przemysław Pluciński. Gratulujemy! 

 

Projekt będzie realizowany przez duże konsorcjum, w którego skład wchodzi łącznie 13 partnerów, w tym Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (Norwegia), Linköpings Universitet (Szwecja), Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (Niemcy), Scuola Normale Superiore (Włochy), Rijksuniversiteit Groningen (Niderlandy), Roskilde Universitet (Dania), Hebrew University (Izrael), The Lisbon Council (Belgia) oraz partnerzy społeczni Miljøagentene (Norwegia), Rådet for Grøn Omstilling (Dania), Fundacja Nowej Wspólnoty (Polska) i Israeli Energy Forum (Izrael). 

Narastające w trakcie minionej dekady tendencje autorytarne i prawicowy populizm osłabiły spójność społeczną, sprawiając, że spora część populacji UE jest mało skłonna do zmiany dotychczasowych praktyk społecznych, co utrudnia implementację skutecznych środków zaradczych wobec wyzwań klimatycznych. Jednocześnie narastające wokół polityk klimatycznych konflikty stanowią jedno z podstawowych wyzwań dla systemów demokratycznych, a ich znaczenie – jak zakładamy – będzie w najbliższej przyszłości wyłącznie wzrastać.

Głównym celem Trans4Demo jest zbadanie roli i ewolucji różnych form „polityki sporu” oraz opozycji wobec zrównoważonej transformacji oraz ich wpływu na demokrację. Naszym celem jest dostarczenie uwzględniających znaczenie czasu (kategoria ‘urgency’) ram teoretycznych na rzecz praktycznego zrozumienia oraz wypracowania zaleceń politycznych na rzecz ożywienia demokracji. Z empirycznego punktu widzenia, w ramach Trans4Demo (1) skupimy się na praktycznym zrozumieniu roli różnych oddolnych mobilizacji o charakterze populistycznym, (2) zidentyfikujemy nowe przestrzenie konstruktywnego zaangażowania demokratycznego oraz (3) zajmiemy się rolą zaufania i istotnością procesów wyborczych. Na tej podstawie (4) opracujemy oparte na wynikach badań rekomendacje polityczne.