Od 15 czerwca do 15 lipca odbędą się badania studentów zagranicznych studiujących na poznańskich uczelniach. Celem badań jest zebranie opinii i refleksja na temat dynamiki zakotwiczania w Poznaniu studentów zagranicznych (często migrantów i uchodźców wojennych).

 

Problematyka studentów zagranicznych, czy też tzw. „nowych mieszkańców” jest zdecydowanie modna na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to poznańskie ulice zapełniły się osobami mówiącymi w obcych językach i stało się jasne, że Poznań stał się miastem międzynarodowym, a nawet globalnym. W związku z tą obserwację studenci socjologii i opiekunowie ćwiczeń terenowych chcą spojrzeć na zjawisko z perspektywy insiderów: obcokrajowców-studentów, migrantów-studentów, uchodźców wojennych-studentów. Badanie ma po części praktyczny charakter z zamiarem sformułowania rekomendacji dla władz uczelni.