Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Anita Hanna Hacohen
Doktoranci
Data dodania: 05 październik 2020

Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anity Hanny Hacohen pt. „ The Lighti...

Zajęcia przygotowawcze dla nowych studentów
Uwaga
Data dodania: 28 wrzesień 2020

Szanowni Państwo, Studenci I roku, w dniach 5-12 października Wydział Socjologii zaprasza na zajęcia wprowadzające do kształcenia zdalnego i ogólniej przygotowujące do zajęć w semestrze zimowym ...

Odbiór i podbijanie legitymacji studenckich
Studenci
Data dodania: 24 wrzesień 2020

Od 28 września br. studenci I roku studiów będą musieli elektronicznie zaakceptować trzy rzeczy: 1) ślubowanie,2) oświadczenie dotyczące odpłatności,3) klauzu...

Informacja dla studentów polonijnych studiujących na UAM
Studenci
Data dodania: 24 wrzesień 2020

Informacja dla studentów polonijnych studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, to organizacja pozarządowa, która od...

Female Fans, Gender Relations and Football Fandom. Challenging the Brotherhood Culture
Publikacje
Data dodania: 15 wrzesień 2020
tytuł pod bannerem?: Female Fans, Gender Relations and Football Fandom. Challenging the Brotherhood Culture
Tytuł publikacji: Honorata Jakubowska (UAM), Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski

Książka analizuje transformację kultury kibicowskiej z perspektywy płci. Odwołując się do m.in. do pojęć hegemonicznej męskości czy performatywnej koncepcji płci i kibicowania, bada proces wchodzenia kobie...

Stypendium przy projekcie Survey Data Recycling (SDR)
Doktoranci
Data dodania: 19 sierpień 2020

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie "Survey Dat...