Wyniki wyborów do Komitetów PAN. Profesor Honorata Jakubowska oraz profesor Rafał Drozdowski zostali wybrani w skład Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W skład Komitetu wchodzi 30 osób - przedstawicielek i przedstawicieli ośrodków socjologicznych z całej Polski. Szczegóły na stronie: Wyniki wyborów do Komitetów PAN

Dr Martyna Plucińska-Nowak mediatorką UAM. Podczas seminarium "Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim w kontekście polityki antydyskryminacyjnej" wręczono nominacje dla mediatorów i mediatorek UAM. Jedną z osób mianowanych jest dr Martyna Plucińska-Nowak. Szczegóły na stronie: Nominacje dla mediatorów i mediatorek UAM

III edycja konkursu na najlepsze prace licencjackie. Zachęcamy do przekazywania osobom uczestniczącym w seminariach licencjackich informacji o konkursie na najlepsze prace licencjackie. Wniosek oraz regulamin dostępny na stronie: III edycja konkursu na najlepsze prace licencjackie napisane na Wydziale Socjologii. Wyniki II edycji konkursu dostępne na stronie: wyniki konkursu na najlepsze prace licencjackie.

Konkurs na dofinansowanie badań do prac magisterskich. Do 18 grudnia można składać wnioski na dofinansowanie badań relizowanych na potrzeby prac magisterskich. Zachęcamy do popularyzowania konkursu wśród osób przygotowujących prace: konkurs na badania do prac magisterskich.

Wigilia wydziałowa. Już teraz zapraszamy do udziały w wydziałowym spotkaniu świątecznym, które odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia o godzinie 12:00. Zachęcamy do przygotowania potraw na wspólny stół.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Od 1 grudnia są udostępnione w systemie OSF formularze do składania wniosków o stypendium Ministra. W celu złożenia wniosku zainteresowany kandydat opracowuje dokument w system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/. W celu walidacji poprawności danych zawartych we wniosku, prosimy kandydatów do stypendium o kontakt z pracownikiem BNR (p. Władysławem Miłoszem) oraz dodanie redaktora pomocniczego wniosku poprzez: Dodaj rektora pomocniczego / zarejestrowany użytkownik OSF / login: wmilosz Po zakończeniu edycji wniosku kandydat generuje PDF wniosku, który przesyła na adres wmilosz@amu.edu.pl , jednocześnie drukuje 1 egz. dokumentu celem przedłożenia do podpisu przez właściwego Dziekana. Na naszym Wydziale wnioski przyjmujmowane są w BOW (p. 114) do dnia 11 grudnia 2023 r. Podpisany dokument proszę przekazać do Biura ds. Nauki i Rankingów UAM do 15 grudnia 2023. PDF wniosku oznaczony podpisem elektronicznym Pani Prorektor ds. Nauki UAM zostanie odesłany do kandydata celem załączenia w systemie ZSUN/OSF i wysłania do Ministerstwa. Więcej szczegółow na stronie: Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r.

Konferencja Społeczne Granice Pracy. Zapraszajmy do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-18 października 2024 roku. Więcej szczegółów w załączniku:
VII Międzynarodowa konferencja Społeczne granice pracy