Informujemy o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków w ramach

III edycji wydziałowego konkursu

na dofinansowanie projektów badawczych związanych z realizacją prac magisterskich

 

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej, w tym:

  1. Transportu i zakwaterowania w trakcie wyjazdów badawczych na badania terenowe dotyczące realizowanego projektu;
  2. Dostępu do specjalistycznych baz danych, wykorzystywanych przy realizacji projektu;
  3. Dostępu do oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji projektu;
  4. Zakupu materiałów biurowych lub innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu.
  5. Innych kosztów, związanych ze specyfiką proponowanego projektu.

Kwota jednorazowego dofinansowania nie może przekraczać 800 PLN. Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w tej edycji konkursu wynosi 4000 PLN.

Wnioski konkursowe, wypełnione według zamieszczonego poniżej formularza, można składać do dnia 18 grudnia br. Wersję elektroniczną należy przesyłać do p. Marzeny Pawłowskiej na adres marzenap@amu.edu.pl. W przypadku uzyskania dofinansowania konieczne będzie dostarczenie również wersji papierowej zawierającej podpisy promotorki/promotora oraz studentki/studenta.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Marzena Pawłowska (marzenap@amu.edu.pl, tel. 61-829-22-59).

 

Regulamin konkursu

Formularz wniosku