Cztery wnioski osób studiujących na naszym Wydziale uzyskały granty ADVANCEDBestStudentGRANT.
 
Konkurs w ramach ID-UB jest skierowany do osób studiujących na II roku studiów licencjackich w ramach. W toku każdego z nich zrealizowany zostanie projekt badawczy oraz powstanie publikacja. Finansowanie otrzymały p. Adrianna Kępińska wraz z zespołem, p. Karolina Łatwis, p. Hanna Szalecka oraz p. Marcel Janowski. Opiekunem trzech wniosków jest dr hab. Przemysław Nosal, a jednego - dr Maja Brzozowska. Gratulujemy!