Pani Julita Prusak, studentka 1. roku studiów na kierunku Zaawansowane badania socjologiczne, otrzymała grant w ramach konkursu Study@Research.
 
Konkurs w ramach ID-UB jest skierowany do osób studiujących na studiach magisterskich. Pani Julita Prusak będzie realizowała projekt pt. "Męska troska. Międzypokoleniowy transfer emocjonalnej praktyki". Opiekunką naukową projektu jest prof. Honorata Jakubowska. Gratulujemy!