Dni wolne od zajęć. 1-3 listopada są dniami wolnymi od zajęc dydaktycznych. W dniu 31 października od godziny 8:00 będą na Wydziale Socjologii obowiązywały godziny diekańskie wolne od zajęć.

Obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma obowiązek przeprowadzania cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. W celu umożliwienia Państwu zachowania wysokich standardów zarówno w zakresie przestrzegania przepisów wynikających z RODO, jak i szeroko pojętego bezpieczeństwa informatycznego, przygotowane zostało szkolenie w formie e-learningowej w powyższym zakresie. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników i doktorantów naszej Uczelni. Szkolenie jest już aktywne i będzie dostępne do dnia 30.11.2023 r. pod adresem:
PL: https://lms.amu.edu.pl/owko/course/view.php?id=26
EN: https://lms.amu.edu.pl/owko/course/view.php?id=27
Na realizację szkolenia i wypełnienie testu przewiduje się 30 minut. W celu zalogowania się do szkolenia należy:
- w polu LOGIN podać pełen adres poczty e-mail (xxxxx@amu.edu.pl)
- w polu HASŁO podać hasło dostępu do poczty e-mail
Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować do Biura Inspektora Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji na adres iod@amu.edu.pl

Konkurs im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu socjologii. Do dnia 30 listopada 2023 r. przyjmowane są wnioski ze zgłoszeniami prac magisterskich do konkursu o nagrodę im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace obronione w roku 2023. Prace wraz z uzasadnieniem i stosownymi oświadczeniami, powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres Biura Wydziału Socjologii e-mail: anna2008@amu.edu.pl, Regulamin Nagrody im. Floriana Znanieckiego

Pierwsze spotkanie z serii Q&A w roku akademickim 2023/2024. JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska zaprasza na pierwsze w roku akademickim 2023/2024 spotkanie z serii Q&A, które odbędzie się 6 listopada 2023 r. o godzinie 12:00, w formie zdalnej. Tematem przewodnim będzie organizacja nowego roku akademickiego i sprawy bieżące. Więcej szczegółów w intranecie: Spotkanie z serii Q&A, 6 listopada 2023 r. o godz. 12:00

Uniwersytet Otwarty UAM. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji kursów na trymestr roku akademickiego 2023/2024 zajęć Uniwersytetu Otwartego UAM. Propozycje można przesyłać do 9 listopada do dr Łukasza Rogowskiego (lukasz.rogowski@amu.edu.pl) lub bezpośrednio na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl. Za prowadzenie zajęć w ramach UO otrzymuje się wynagrodzenie (samodzielni pracownicy 120zł brutto za godzinę; adiunkci 102 zł brutto za godzinę; pozostali pracownicy i doktoranci 82 zł brutto za godzinę). Szczegóły na stronie: Zgłaszanie kursów na trymestr nowego roku akademickiego zajęć Uniwersytetu Otwartego UAM

Seminarium pt. "Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim na tle polityki antydyskryminacyjnej". W imieniu organizatorów: Wydziału Prawa i Administracji UAM, Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM oraz Rzecznika Praw i Wolności Akademickich UAM, prof. dr hab. Roberta Kmieciaka - zaproszamy na seminarium pt. "Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim na tle polityki antydyskryminacyjnej". Seminarium odbędzie się w dniu 16 listopada (czwartek) o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W załączeniu link do rejestracji oraz program seminarium.

Wybory do Komitetów Naukowych PAN. Przypominamy, że trwają wybory do Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Głosować można do 13 listopada - szczegółowe informacje na stronie internetowej: wybory PAN.

Konkursy.Study@research. Trwa nabór do VIII edycji konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 118). Jest to konkurs grantowy, skierowany do osób studiujących na UAM na 1. roku studiów II stopnia oraz 4. roku jednolitych studiów magisterskich. Aplikować można do 17 listopada 2023 r. Szczegóły na stronie: Nabór do VIII edycji konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 118)

ADVANCEDBestStudentGRANT III edycja. 9 października rozpoczął się nabór do ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs IDUB nr 117). Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Aplikować można do 10 listopada 2023 r. Szczegóły na stronie: ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs IDUB nr 117)

Warsztaty mobility i automasażu. W tym roku odbędzie się ponowna edycja zajęć mobilnościowych, które w ubiegłych latach cieszyły się sporym zainteresowaniem i stanowiły okazję do integracji osób pracujących na Wydziale. Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w piątek 10.11.23 o godz. 13:15. Będą one finansowane ze środków Wydziału. Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o zapisy u mgr Małgorzaty Błasiak-Dudy (mblasiak@amu.edu.pl) do dnia 6 listopada. Warsztaty są przeznaczone dla osób, które odczuwają problemy bólowe związane z układem mięśniowo-powięziowym. W ramach zajęć pokazane zostaną proste techniki, które pozwolą radzić sobie z objawami bólowymi i napięciami ciała.