Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. W poniedziałek 20 listopada o godzinie 11:00 na Wydziale Socjologii UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89d, budynek D (sala 107) odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Kacpra Madeja. Szczegółowe informacje na stronie: Obrona doktoratu

Erasmus - dodatkowa rekrutacja dla pracowników. Do 30.11 trwa dodatkowa rekrutacja w programie Erasmus+ na wyjazdy dla osób zatrudnionych na wydziale, zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i osób wykonujących pracę na innych stanowiskach. Wydział otrzymał dodatkowe środki z kończącej się umowy, które można wykorzystać na wyjazd, który odbędzie się najpóźniej do końca maja 2024. Wnioski sporządzone zgodnie z regulaminem należy składać do koordynatora wydziałowego Filipa Schmidta na adres filip.schmidt@amu.edu.pl do końca listopada. Komisja wydziałowa ogłosi wyniki w pierwszej połowie grudnia. W załączeniu regulaminy: Mobilność kadry akademickiej - kryteria wydziałowe 2022-23   Mobilność pracowników administracyjnych i technicznych - kryteria wydziałowe 2022-23

Warsztaty mobility i automasażu. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu warsztatów mobility i automasażu które odbędzie się 24.11 o godzinie 13.15 w sali 112. Grupa, która rozpoczęła warsztaty jest otwarta, więc jest możliwość dołączenia się do niej dla osób, których nie było na pierwszym spotkaniu. Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o zapisy u mgr Małgorzaty Błasiak-Dudy (mblasiak@amu.edu.pl) do dnia 22 listopada.

Konferencja „ Skuteczne formy komercjalizacji wiedzy”. Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji która odbędzie się 29 listopada w godz. 12.30-16.00 w sali nr 111 Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Konferencja jest okazją zapoznania się z działalnością UCITT oraz spółki celowej UAM i ofertą wsparcia skierowaną do naukowców i całej społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu. Program Konferencji „ Skuteczne formy komercjalizacji wiedzy”

Zaproszenie na wykład prof. Eugenii Potulickiej. Zapraszamy na spotkanie Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prof. Eugenia Potulicka z Zakładu Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM wygłosi wykład pt.: "Potuliccy w historii i kulturze Polski". Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 o godzinie 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań. Zapraszamy także do śledzenia transmisji online: Wykład pt.: Potuliccy w historii i kulturze Polski

Zaproszenie na wykład dr. Giulio Mattioli pod tytułem “Carbon-lock in and inequalities in the transport sector: a sociological problem”. Zapraszamy na wykład dr Giulio Mattioli z TU Dortmund, socjologa zajmującego się tematyką transportu, energii i klimatu, współautora ostatniego raportu IPCC. Wykład pod tytułem będzie dotyczył nierówności i procesów społecznych, które utrudniają zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Szczegóły na stronie: “Carbon-lock in and inequalities in the transport sector: a sociological problem” Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 listopada 2023 o godzinie 16.00 w sali 1. Zapraszamy także do śledzenia transmisji online: transmisja