Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kacpra Madeja pt. ,,Sposoby wykorzystywania ucieleśnionego repozytorium dyspozycji i kompetencji przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki”, która odbędzie się dnia 20 listopada 2023 roku o godz. 11.00 na Wydziale Socjologii UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89d, budynek D (sala 107).

Promotor: Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci:
Prof. AWF dr hab. Michał Lenartowicz - AWF Warszawa
Prof. UG dr hab. Radosław Kossakowski - Uniwersytet Gdański
Prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska – Collegium Da Vinci Poznań

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.