Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu seminariów otwartych "Użytki badawcze z teorii praktyk społecznych", które odbędzie się w w czwartek 23 marca o godzinie 17:00. Podczas seminarium prof. Katarzyna Gawlicz przedstawi referat pt. "Szkoły demokratyczne w Polsce w perspektywie teorii architektur praktyk". Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej: w sali 107, budynek D, na Kampusie Ogrody UAM, ul. Szamarzewskiego 89, a także na MS Teams.

 

LINK DO SPOTKANIA (KLIKNIJ) - Seminarium Prof. Katarzyna Gawlicz - "Szkoły demokratyczne w Polsce w perspektywie teorii architektur praktyk"

 

Spotkanie jest częścią cyklu seminariów otwartych Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM: seminaria otwarte "Użytki badawcze z teorii praktyk społecznych".

 

Teoria architektur praktyk (Kemmis i in., 2014; Mahon i in., 2017) stanowi użyteczną perspektywę w badaniu przeobrażeń różnych wymiarów rzeczywistości społecznej, w tym obszaru edukacji. W swoim wystąpieniu omówię główne założenia tej teorii oraz sposób jej wykorzystania w badaniach szkół demokratycznych – powstających w ciągu ostatnich 10 lat autonomicznych, progresywnych społeczności uczących się, które skupiają dzieci realizujące obowiązek szkolny poza szkołą. 

Dr hab. Katarzyna Gawlicz jest profesorką na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę wczesnej edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcej partycypacji i demokracji), edukacji alternatywnej, nauczycielskich badań w działaniu, praw dziecka oraz metodologii badań uczestniczących z dziećmi. Jest autorką m.in. książki Szkoły demokratyczne w Polsce. Praktykowanie alternatywnej edukacji (2020; wyd. 2. 2022) oraz artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Za artykuł „School as a site of transformative adult learning: Parents’ experiences of Polish democratic schools” (Critical Studies in Education) otrzymała nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego w konkursie na najlepszą publikację o edukacji w kategorii naukowej (2022).