Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kubackiej pt. (Nie)użytki nudy? Znaczenia, doświadczanie i radzenie sobie z nudą w perspektywie współczesnych przemian, która odbędzie się dnia 6. lutego 2023 roku o godz. 10.00 na Wydziale Socjologii UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89d, budynek D (sala 107).

Promotor: prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzentki:
prof. UW dr hab. Małgorzata Jacyno, Uniwersytet Warszawski
prof. UŁ dr hab. Anna Kacperczyk, Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM - Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.