Dziekan Wydziału Socjologii ogłasza wyniki konkursu na najlepsze prace licencjackie napisane na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

 

Kierunek praca socjalna

Nagród i wyróżnień nie przyznano

 

Kierunek socjologia

Nagroda: pani Zuzanna Wiśniewska za pracę pt. "Sytuacja kobiet w kolarstwie szosowym", napisaną pod kierunkiem prof. Honoraty Jakubowskiej

Wyróżnienie za pracę najbardziej innowacyjną pod kątem metodologicznym: pan Filip Bartosik za pracę pt. "Ideologie edukacyjne w polskich szkołach. Adaptacja założeń testu O’Neilla w badaniu programów profilaktyczno-wychowawczych", napisaną pod kierunkiem dra Jacka Kubery

Wyróżnienie za nowatorskie zastosowanie teorii socjologicznych do opisu nowych zjawisk społecznych: pan Szymon Radecki za pracę pt. "Doświadczenie realności świata w grach wideo w perspektywie socjologii fenomenologicznej", napisaną pod kierunkiem dra Łukasza Rogowskiego

 

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas najbliższego wydziałowego seminarium naukowego. Szczegółowe informacje zostaną przesłane autorkom i autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.