Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. 11 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kluszczyńskiej pt. „Should I stay or should I go? Wzorce normatywne migracji i osiadłości wśród migrantów i migrantek wielokrotnych z Polski po 1989 roku”. Szczegółowe informacje na stronie: Obrona doktoratu.

Raport "Zakłócone rutyny". Zachęcamy do zapoznania się raportem badawczym dotyczącym życia codziennego w kryzysie energetycznym. Opracowanie podsumowuje pierwszą ilościową, ogólnopolską fazę badań prowadzonych zeszłej zimy w duchu socjologii publicznej przez międzyzakładowe grono badaczy i badaczek z naszego Wydziału. Szczegółowe informacje, w tym raport do pobrania, na stronie internetowej: Zakłócone rutyny.

Granty ADVANCEDBestStudentGRANT dla osób studiujących na naszym Wydziale. Cztery wnioski osób studiujących na II roku studiów licencjackich otrzymały finansowanie w ramach konkursu ID-UB. Gratulujemy! Szczegółowe informacje na stronie: ADVANCEDBestStudentGRANT.

Wigilia wydziałowa. Serdecznie zapraszamy na wydziałowe spotkanie wigiijne, które odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia o godzinie 12:00 w sali 112. Zachęcamy przygotowania potraw na wspólny stół. Informacje o planowanych potrawach można przekazywać do BOW do mgr Anny Niedźwiedzińskiej.